Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. november 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-støtte til virksomheder berørt af coronavirusudbruddet godkendt

Kommissionen har, i henhold til EU’s statsstøtteregler, godkendt ændret dansk støtte til virksomheder berørt af coronavirusudbruddet.Det kommer efter en dansk ordning godkendt af Kommissionen i juli.

approved

Den yderligere støtte består af:

i) en ny ordning med et forventet budget på 600 millioner kr. (ca. 80 millioner EUR) til begrænsede beløb til leverandører til virksomheder som har forbud mod at være aktive, og leverandører af private begivenheder, som blev aflyst på grund af regeringens restriktioner, så spredningen af coronavirusset kunne begrænses. Målet med støtten, som vil være direkte tilskud, er at dække modtagernes likviditetsmangler i perioden fra den 1. september 2020 til den 31. januar 2021.

ii) forlængelsen indtil januar 2021 af ordningen godkendt i juli, såvel som en forøgelse af budgettet på 1 milliard kr. (ca. 142 millioner EUR).

Kommissionen har konkluderet, at den nye ordning er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, navnlig at støtten pr. virksomhed ikke vil overstige 800 000 EUR. Kommissionen konkluderede, at ordningen er nødvendig, hensigtsmæssig og forholdsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser. Kommissionen konkluderede endvidere, at ændringerne af ordningen godkendt i juli er i overensstemmelse med artikel 107, stk. 2, litra b), i TEUF.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt foranstaltningerne i henhold til EU's statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
13. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark