Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. juli 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-støtte til virksomheder for skader som følge af coronavirusudbruddet godkendt...

Kommissionen har i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler godkendt en dansk ordning med en beløbsramme på 1,1 mia. DKK (ca. 148 mio. EUR), der kompenserer for skader lidt af virksomheder, hvis aktiviteter stadig er omfattet af restriktioner, som...

Ordningen vil være tilgængelig for virksomheder, som har forbud mod at udføre sine aktiviteter, og til leverandører af tjenester og varer til begivenheder, som er blevet aflyst, som følge af disse restriktioner.

Ordningen giver virksomheder, som kan dokumentere et omsætningsfald på mere end 35 % på grund af coronavirusudbruddet, ret til kompensation for den skade, de har lidt. Det vil gælde for perioden mellem den 8. juli til den 31. august 2020 sammenlignet med en referenceperiode før coronavirusudbruddet. De vil primært modtage en kompensation i form af delvis eller fuld dækning af de faste omkostninger, som de stadig har. De danske myndigheder forventer adskillige niveauer for kompensation i forhold til omsætningens fald. Det maksimale støttebeløb pr. virksomhed er 60 mio. DKK (omkring 8 mio. EUR). De danske myndigheder vil foretage senere kontroller for at sikre, at kompensationen ikke overstiger den faktiske skade. Al offentlig støtte, som overstiger den faktiske skade, modtagerne måtte lide, skal betales tilbage til staten.

Kommissionen vurderer, at ordningen er i overensstemmelse med artikel 107, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som giver Kommissionen mulighed for at godkende statsstøtteforanstaltninger, som medlemslandene træffer for at kompensere bestemte virksomheder eller sektorer for tab, der er direkte forårsaget af usædvanlige begivenheder som f.eks. coronavirusudbruddet. Kommissionen har konkluderet, at den danske støtteordning- på trods af den gradvise genåbning af det danske samfund – vil kompensere for skader, der hænger direkte sammen med coronavirusudbruddet. Kommissionen konkluderede også, at foranstaltningen står i et rimeligt forhold til det tilstræbte mål, idet den forventede kompensation ikke overstiger, hvad der er nødvendigt for at råde bod på skaden.

Kommissionen konkluderede derfor, at ordningen er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
13. juli 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark