Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. juli 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-støtte virksomheder berørt af midlertidige coronavirusrelaterede sundhedsmæssige restriktioner godkendt...

Kommissionen har godkendt en dansk ordning på 200 mio. DKK (ca. 27 mio. EUR) til at støtte virksomheder, hvis aktiviteter stadig er underlagt de restriktioner, som den danske regering indførte for at begrænse spredningen af coronavirus.

Ordningen blev godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte. Ordningen er beregnet på virksomheder, der stadig har finansielle vanskeligheder som følge af virusudbruddet, fordi de er aktive i de sektorer, der stadig er omfattet af restriktioner, der begrænser kundernes adgang, selv om det samlede driftsforbud blev ophævet den 8. juni 2020.

Virksomheder inden for landbrug, fiskeri og fiskeopdræt og i den finansielle sektor er ikke berettiget til støtte under denne ordning. Med ordningen får støttemodtagerne et tilskud på op til ca. 6 mio. kroner (800 000 euro) pr. virksomhed i perioden fra den 9. juli til den 8. august 2020.

Kommissionen vurderer, at den danske ordning er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser, navnlig fordi ordningen ikke giver støtte på mere end 6 mio. kr. pr. virksomhed. Kommissionen vurderer, at foranstaltningen er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt foranstaltningerne i henhold til EU's statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
14. juli 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark