Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. december 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

DK-støtteordning til indkøb af køretøjer, der bruger alternative brændstoffer godkendt

I henhold til EU’s statsstøtteregler har Europa-Kommissionen godkendt en dansk ordning med et budget på 3,3 mio. euro (ca. 24 mio. kroner), som har til formål at understøtte et landsdækkende program for indkøb af erhvervskøretøjer, der bruger...

DK-støtteordning til indkøb af køretøjer, der bruger alternative brændstoffer godkendt

Foranstaltningen støtter enten

(i) etableringen af opladnings- og optankningsinfrastruktur til lastvogne og varevogne eller

(ii) indkøb af lastvogne og varevogne, som bruger alternative brændstoffer, kombineret med etableringen af opladnings- og optankningsinfrastruktur til disse køretøjer.

Støtten ydes i form af ikke-tilbagebetalingspligtige direkte tilskud. Støttemodtagerne udvælges på baggrund af en åben og gennemsigtig udbudsprocedure.

Kommissionen har vurderet foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler, særlig artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som giver medlemslandene mulighed for at støtte visse økonomiske aktiviteter, samt retningslinjerne for statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi.

Kommissionen mener, at foranstaltningen vil medføre en øget anvendelse af køretøjer, der bruger alternative brændstoffer, og dermed bidrage til at mindske CO2-emissioner og forurenende emissioner i overensstemmelse med EU’s klima- og miljømål og målene i den europæiske grønne pagt. Desuden har Kommissionen vurderet, at de nødvendige garantier, der skal begrænse støtten til et minimum, er på plads, eftersom den vil blive tildelt på baggrund af en udbudsprocedure. På dette grundlag har

Kommissionen godkendt foranstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler.

Detaljer

Publikationsdato
18. december 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark