Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. juli 20211 min læsetid

DK-støtter til nedbringelse af landbrugets drivhusgasemissioner godkendt

Kommissionen finder, at en budgetforøgelse på 660 millioner kr. (88,8 millioner EUR), som kommer fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, af en eksisterende dansk ordning, er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

Danmark

Det forøgede budget, som finansieres gennem genopretnings- og resiliensfaciliteten, kommer efter Kommissionens godkendelse af den danske genopretnings- og resiliensplan og Rådets vedtagelse af den (SA.63890), tildeles en eksisterende dansk ordning (SA. 58791), som allerede blev godkendt af Kommissionen den 21. maj 2021. Ordningen vil løbe frem til den 31. december 2026 og den vil indtil videre have et budget på 1,8 milliarder kr. (238 millioner EUR). Ordningens primære formål er at bidrage til det danske mål om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 70 % inden 2030 sammenlignet med niveauet i 1990. Støtten vil bidrage til at udtage kulstofrige landbrugsarealer fra produktion og dernæst omdanne jorden til naturområder ved at gendanne dens naturlige hydrologi med afbrydning af dræn og vådgøring af områderne. Den eksisterende ordning blev vurderet ud fra dens overholdelse af EU’s retningslinjer for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektorerne og i landdistrikter, som muliggør støtte til at lette udvikling af visse økonomiske aktiviteter – i dette tilfælde nedbringelse af drivhusgasemissioner fra landbrug.

Kommissionen har nu konkluderet, at de yderligere midler, som er tildelt den eksisterende danske ordning gennem genopretnings- og resiliensfaciliteten, ikke ændrer den indledende vurdering af ordningen, som fortsat er, at ordningen er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler. Alle investeringer og reformer omfattende statsstøtte, som er en del af de nationale genopretningsplaner fremlagt i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten, skal anmeldes til Kommissionen for at få forudgående godkendelse med mindre de er omfattet af en af  gruppefritagelserne vedrørende statsstøtte, navnlig den generelle gruppefritagelsesforordning og for landbrugssektorens vedkommende gruppefritagelsesforordningen for landbrugssektoren.

Kommissionen vil prioritere vurderingen af sådanne tiltag, og den har vejledt medlemsstaterne og givet dem støtte i udarbejdelsen af de nationale planer for at lette en hurtig udrulning af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Kommissionen sikrer samtidig med sin beslutning, at de relevante statsstøtteregler er overholdt, så det indre marked fortsat har lige vilkår, og så det sikres, at midlerne fra genopretnings- og resiliensfaciliteten anvendes, så der er færrest mulige konkurrenceforvridninger, og så private investeringer ikke fortrænges.

Detaljer

Publikationsdato
26. juli 2021