Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. marts 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dom i LEGO-sag om varemærker

EUIPO erklærede med urette et design vedrørende en byggeklods i et legetøjsbyggesæt fra LEGO ugyldigt...

Dom i sag T-386

EUIPO undersøgte ikke, om det var relevant at anvende den af selskabet Lego påberåbte undtagelse, og tog heller ikke hensyn til alle elementerne af byggeklodsens udseende

18. JUNI 2021
Pressemeddelelse

Baggrund:

Lego har et EF-design, registreret den 2. februar 2010, vedrørende "byggeelementer i et byggelegetøjssæt".

I forbindelse med en begæring om ugyldighed, indsendt af virksomheden Delta Sport Handelskontor, har Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsrets (EUIPO) klagenævn i sin afgørelse af den 10. april 2019 været af den opfattelse, at de synlige kendetegn ved det pågældende produkt fra det omtvistede design udelukkende skyldtes produktets tekniske funktion, nemlig at gøre det muligt at samle det med andre klodser i sættet og tage det fra hinanden igen. EUIPO har derfor i henhold til bestemmelserne i EF-designforordningen erklæret det pågældende design for ugyldigt.

Lego har søgt om at få denne afgørelse annulleret ved Retten

Detaljer

Publikationsdato
24. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark