Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. april 2017Repræsentationen i Danmark

Dom i sag C-544/15 Fahimian

Sahar Fahimian er fra Iran og har erhvervet sin kandidatgrad på Sharif University of Technology (Teheran), som er specialiseret i teknik, ingeniørvidenskaber og fysik og er blevet omfattet af EU's restriktive foranstaltninger på grund af dets støtte...

dom3-istock-thinkstock-web.jpg

I november 2012 indgav hun en ansøgning til den tyske ambassade i Teheran om visum med henblik på optagelse på et ph.d.-studium ved Technische Universität Darmstadt, inden for rammerne af projektet "Pålidelige indlejrede og mobile systemer", navnlig udvikling af effektive beskyttelsesmekanismer til smartphones. Hun blev imidlertid nægtet visum, da det ikke kunne udelukkes, at de kompetencer, hun ville opnå i forbindelse med forskningsprojektet, ville blive misbrugt i Iran , f.eks. til fremskaffelse af fortrolige oplysninger i vestlige lande med henblik på intern undertrykklelse eller mere generelt i forbindelse med krænkelse af menneskerettighederne.

Sahar Fahimian har anlagt sag til prøvelse ved Verwaltungsgericht Berlin, som har spurgt Domstolen, om en sådan afvisning er forenelig med direktivet om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse på medlemsstaternes område, bl.a. med henblik på studier. De betingelser, der er fastsat i direktivet omfatter, at den pågældende tredjelandsstatsborger ikke betragtes som en trussel mod medlemsstaternes offentlige sikkerhed

Detaljer

Publikationsdato
4. april 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark