Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. marts 2017Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dom i sag C-638/16 X og X

Medlemsstaterne er ikke forpligtede til i medfør af EU-retten at udstede et humanitært visum til personer, som ønsker at rejse ind på medlemsstaternes område for at søge om asyl, men det står medlemsstaterne frit for at udstede et sådan visum på...

dom3-istock-thinkstock-web.jpg

Om sagen:

X og X er et gift par. Begge er født i Syrien. De har 3 børn, der ligeledes er født i Syrien. X og X har angivet, at de bor i Aleppo og er ortodokse kristne. X og X rejste i 2016 til Libanon for at ansøge om visa ved den belgiske ambassade.

Der blev i ansøgningerne søgt om hurtig udstedelse af visa med begrænset territorial gyldighed af "humanitære årsager" i henhold til en EU-forordning om visa.
X og X sagde, at formålet med disse visa var at gøre dem i stand til at forlade den belejrede by Aleppo, så de kunne ansøge om asyl i Belgien, efter at en af dem var blevet "taget af terrorgruppe, slået og tortureret og endelig frigivet, efter at der var betalt en løsesum". Deres ansøgninger blev afvist.
X og X hævder, at den belgiske stat ved at afvise at udstede et visum griber ind i deres asylret, da de er strandede i Syrien og ude af stand til at få deres asylret anerkendt i et naboland. Belgien hævder, at Belgien ikke har nogen forpligtelse til at lade personer, der hævder at være en flygtning, ind på sit territorium. Dets eneste forpligtelse er en forpligtelse til at overholde non-refoulementprincippet.
Forordningen fastsætter, at et visum med begrænset territorial gyldighed skal udstedes under ekstraordinære omstændigheder, herunder når medlemsstaten anser det for at være nødvendigt at hensyn til internationale forpligtelser. Den forelæggende ret spørger om de "internationale forpligtelser", der henvises til, omfatter alle de rettigheder, der garanteres af charteret om grundlæggende rettigheder og Genevekonventionen for så vidt angår flygtninges status.
Det rejser spørgsmålet om, en medlemsstat, som er blevet ansøgt om et sådan visum, i henhold til forordningen er forpligtet til at udstede det visum, der er ansøgt om, når de rettigheder, der garanteres af charteret om grundlæggende rettigheder eller en anden international forpligtelse, er krænket.
Denne sag er underlagt Domstolens fremskyndede procedure

Detaljer

Publikationsdato
7. marts 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark