Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. januar 2018Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dom i sag om databeskyttelse og Facebook

Den 25. januar falder der dom i sag C-498/16 om Maximilian Schrems, der bor i Østrig, har brugt Facebook siden 2008 – oprindeligt udelukkende til private formål under et falskt navn. Siden 2010 har han anvendt en særlig Facebookkonto, som han kun...

Forslag til afgørelse i sag C-579/16P - Kommissionen mod FIH Holding og FIH Erhvervsbank

Derudover har han også siden 2011 haft en Facebookside, der er registreret og oprettet af ham, for at kunne rapportere om hans retssag mod Facebook, hans foredrag, deltagelser i paneldebatter og hans fremtræden i medierne. Senest er siden også blevet anvendt til at indsamle penge og til at gøre reklame for hans bog. Schrems' retssag mod Facebook handler om hvordan dette websted lagrer og beskytter personoplysninger. Alle europæiske brugere af det store sociale netværk Facebook skal underskrive en kontrakt med Facebook Ireland Ltd ("Facebook Irland"). Facebook Irland er et datterselskab af det amerikanske moderselskab, Facebook Inc, som Facebook Irland sender alle sine abonnenters data til, hvorved de bliver tilgængelige for USA's National Security Agency ("NSA"). Dermed beskytter Facebook Irland overhovedet ikke dataene.

Schrems har fra 2011 til 2013 flere gange klaget over Facebook Irland til den irske datatilsynsmyndighed, hvilket har ført til en anmodning om en præjudiciel afgørelse ved Den Europæiske Unions Domstol for så vidt angår EU-Kommissionens safe harbour-afgørelse (sag C-632/14).

I forbindelse med hans retssager vedrørende de påståede overtrædelser af databeskyttelseslovgivningen har Schrems offentliggjort bøger, givet foredrag, registreret talrige websteder, grundlagt Verein zur Durchsetzung des Grundrechts auf Datenschutz (forening til håndhævelse af databeskyttelse), modtaget forskellige priser og forskellige lignende påstande fra hele verden er blevet overført til ham. Alt dette for ultimativt at kunne fastslå, at Facebook er en tjenesteyder og en arbejdsgiver, hvilket vil betyde, at Facebook er underlagt både national ret og EU-lovgivning om databeskyttelse.

Schrems har nu lagt sag an mod Facebook Irland ved Østrigs højesteret med den påstand, at Facebook Irland talrige gange har overtrådt databeskyttelsesregler, der er fastlagt i østrigsk lovgivning. Schrems' argument, om at denne domstol er kompetent til at behandle sagen, er primært baseret på hvor kompetencen til at behandle forbrugerkontrakter ligger i henhold til EU-lovgivningen.

Den østrigske domstol er i tvivl om Schrems' professionelle anvendelse af Facebook udelukker, at han kan anses for at være en forbruger og dermed fører til, at han mister de dermed forbundne rettigheder. Et andet spørgsmål til Domstolen handler om, hvorvidt en forbruger også kan påberåbe sig forhold, der er afstedkommet af andre forbrugeres forhold (gennem hans forening), og i så fald om disse forbrugere skal have bopæl i den samme medlemsstat, eller om de kan have bopæl i en anden medlemsstat eller endog have bopæl i et tredjeland

Detaljer

Publikationsdato
25. januar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark