Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. juni 2019Repræsentationen i Danmark

Dom i sag om luftfartselskabers ansvar for forsinkelser

Dom i sag C-159/18 - Moens - om luftfartselskabers ansvar for forsinkelser, der skyldes brændstofudslip på forpladsen.

Dom i sag om luftfartselskabers ansvar for forsinkelser

Baggrund:

Forordningen om flypassagerers rettigheder, som fortolket af Domstolen, fastslår, at passagerer på et fly, som ankommer til destinationen med en forsinkelse på tre timer eller mere, har ret til økonomisk erstatning, med mindre forsinkelsen skyldes en ”usædvanlig omstændighed”, der ikke kunne have været undgået, selv om alle rimelige forholdsregler var truffet.

I denne sag skal Domstolen tage stilling til, om brændstofudslip på forpladsen er en usædvanlig omstændighed, som luftfartsselskabet kan henvise til for at blive fritaget for forpligtelsen til at betale passagererne erstatning for en forsinkelse, der skyldes en midlertidigt lukning af den pågældende forplads

Detaljer

Publikationsdato
26. juni 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark