Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. november 2017Repræsentationen i Danmark

Dom i sag om opholdsret

En tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en unionsborger, kan have en opholdsret i den medlemsstat, hvori den nævnte unionsborger har haft ophold inden at have erhvervet statsborgerskab i denne medlemsstat ud over sit oprindelige...

dom3-istock-thinkstock-web.jpg

Betingelserne for at indrømme denne opholdsret bør ikke være strengere end de betingelser, der er fastsat i direktivet om unionsborgeres ret til fri bevægelighed.

Baggrund:

I denne sag bliver Domstolen spurgt, om en medlemsstat i sin lovgivning kan fastlægge, at en statsborger i én EU-medlemsstat, efter at have fået statsborgerskab i en anden medlemsstat, hvor han/hun nu bor, ikke længere kan nyde godt af retten til fri bevægelighed i EU og af de dertil knyttede sekundære rettigheder såsom retten til familiesammenføring.
Den algierske statsborger Toufik Lounes ankom til Storbritannien i 2010 på et besøgsvisum og blev efter visummets udløb boende ulovligt i landet. I 2013 indgik han et forhold til en kvinde, Perla Ormazabal, og i 2014 blev parret gift. Perla Ormazabal er født i Spanien og flyttede til Storbritannien i 1996 for at studere engelsk. I 2009 blev hun naturaliseret britisk statsborger.
I 2014 ansøgte Toufik Lounes det britiske indenrigsministerium om et opholdskort i henhold til EØS-immigrationsforordningen fra 2006 (om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde - EØS) som familiemedlem til sin kone. Indenrigsministeriet afviste ansøgningen med den begrundelse, at formålet med definitionen af en EØS-statsborger i immigrationsforordningen (som gennemfører EU’s direktiv 2004/38/EF om fri bevægelighed) er at forhindre, at personer med dobbelt britisk-EØS-statsborgerskab nyder godt af direktivet, og at udelukke deres familiemedlemmer fra retten til fri bevægelighed. Toufik Lounes har anlagt sag til prøvelse af denne afgørelse.
High Court of England and Wales anmoder nu Domstolen om at tage stilling til, om et par kan fortsætte med at nyde godt af retten til fri bevægelighed i EU under disse omstændigheder

Detaljer

Publikationsdato
14. november 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark