Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. juni 2019Repræsentationen i Danmark

Dom i sagen mod Polen om nedsættelse af alderen for højesteretsdommere

Om sag C-619/18:Den 3. april 2018 trådte en ny polsk lov om højesteretten i kraft. I henhold til denne lov er pensionsalderen for højesteretsdommere blevet sænket til 65 år...

polen-wavebreak_media-thinkstock-web.jpg

Den nye aldersgrænse gælder fra lovens ikrafttrædelsesdato, også for dommere der er udnævnt til højesteretsdommere før denne dato. Det er muligt at forlænge ansættelsen som højesteretsdommer ud over de 65 år, men dette afhænger af, at dommeren erklærer, at han/hun vil fortsætte i stillingen, og indgiver en bekræftelse af sin evne til at udføre arbejdet som dommer, samt at Polens præsident giver sin tilladelse. Når præsidenten giver en sådan tilladelse, skal han/hun ikke opfylde nogen krav, og afgørelsen skal ikke prøves ved en domstol.

Ifølge denne lov skal højesteretsdommere, som er fyldt 65 år inden lovens ikrafttræden eller inden 3. juli 2018, træde tilbage den 4. juli 2018, med mindre de den 3. maj 2018 indgiver den førnævnte erklæring og bekræftelse, og Polens præsident giver sin tilladelse til, at de kan fortsætte med at arbejde som højesteretsdommere.

Kommissionen har anlagt sag mod Polen ved Domstolen for at undlade at opfylde sine forpligtelser. Kommissionen mener, at Polen overtræder EU-lovgivningen ved på den ene side at nedsætte pensionsalderen for dommere og lade den gælde for dommere, der er udnævnt til højesteret inden den 3. april 2018, og på den anden side at give Polens præsident ret til efter eget skøn at forlænge højesteretsdommeres ansættelse.

Detaljer

Publikationsdato
24. juni 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark