Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. januar 2022Repræsentationen i Danmark

Dom i sagen om Apcoa Parking Danmark

Torsdag den 20. januar 2022 faldt der dom i sag C-90/20 Apcoa Parking Danmark om moms m.m.

Dom i sag T-386

Læs domstolens dom - Klik her...

Baggrund:

Apcoa Parking er en privat virksomhed, som på basis af en kontrakt med grundens ejer driver en parkeringsplads på private grunde. Apcoa fastsætter betingelser for anvendelsen af parkeringspladserne, som blandt andet omfatter forbud mod at parkere uden en individuel tilladelse, maksimal parkeringstid og betaling for parkering. Apcoa udsteder en særlig “kontrolafgift” (DKK 510 i 2008 og 2009), når betingelserne overtrædes. Den pågældende sag handler om, hvorvidt Apcoa er forpligtet eller ej til at betale moms for disse kontrolafgifter. Det er ubestridt, at Apcoa er momspligtig for parkeringstilladelser, som Apcoa har modtaget betaling for i henhold til bestemmelserne.


Den 25. oktober 2011 anmodede Apcoa SKAT om en momsrefundering for omsætning for så vidt angår de udstedte kontrolafgifter. Anmodningen angik afgifter betalt mellem den 1. september 2008 og den 31. december 2009. Beløbet blev vurderet til DKK 25.089.292. Den 12. januar 2012 afviste SKAT anmodningen med den begrundelse, at kontrolafgifterne anses for at være momspligtige i henhold til Momsloven.


Højesteret spørger, om Rådets direktiv om et fælles momssystem skal fortolkes, således at kontrolafgifter for overtrædelse af parkeringsregler på private grunde er en tjeneste og derfor en momspligtig transaktion

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
20. januar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark