Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. juni 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dom i sagen om HK/Danmark og HK/Privat

A, som blev født i 1948, blev ansat i en lokalafdeling af fagforeningen HK i 1978. I 1992 blev hun valgt til suppleant for tillidsmanden i HK/Servicesektoren (senere HK/Privat) og i 1993 blev hun valgt til tillidsmand i den pågældende sektor

Domstolen

Pressemeddelelse

A blev genvalgt hvert fjerde år uden modkandidater og havde posten som sektortillidsmand til den 8. november 2011, hvor aldersgrænsen for at være opstillingsberettiget forhindrede hende i at stille op til genvalg siden hun det år fyldte 63.


Det er ubestridt, at HK’s sektorvedtægter indebærer direkte forskelsbehandling af A på basis af alder, hvis A er omfattet af beskæftigelsesdirektivets anvendelsesområde
A klagede til Ligebehandlingsnævnet over, at hun ikke kunne genvælges til sektortillidsmand på grund af aldersgrænsen i sektorvedtægterne. Ligebehandlingsnævnet fandt, at det var i strid med loven mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, hvis A ikke kunne genvælges til posten som sektortillidsmand på kongressen i 2011. Ligebehandlingsnævnet hævder, at posten som sektortillidsmand reelt er et erhverv inden for rammerne af beskæftigelsesdirektivet og dermed omfattet af loven mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, som gennemfører direktivet, og skal fortolkes i overensstemmelse med direktivet på en sådan made, at bestemmelsernes formål sikres, uanset om posten som sektortillidsmand indeholder elementer, som er karakteristiske for både arbejdstagere og selvstændige.

HK/Danmark og HK/Privat overholdt ikke Ligebehandlingsnævnet afgørelse, og Ligebehandlingsnævnet lagde sag an mod HK/Danmark og HK/Privat.
Ligebehandlingsnævnet kræver, at HK/Danmark og HK/Privat betaler A kompensation på 1.080.000 kr. HK/Danmark og HK/Privat kræver, at søgsmålet afvises.
Østre Landsret har fundet, at eftersom det er uklart, om A, som politisk valgt sektortillidsmand i HK, og under de specifikke omstændigheder, er omfattet af beskæftigelsesdirektoratet, må spørgsmålet sendes til Domstolen for afgørelse

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
2. juni 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark