Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. november 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Dom i sagen om statsstøtte og PostNord

Den 10. november 2022 faldt der dom i sagen om ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S og Danske Fragtmænd A/S om statsstøtte og PostNord

Mail

Retten annullerede Kommissionens afgørelse C(2018) 3169 final af 28. maj 2018 om statsstøtte SA.47707 (2018/N) – Statens kompensation til PostNord for opfyldelse af postbefordringspligten – Danmark, for så vidt som det efter den foreløbige undersøgelse heri blev fastslået, at den fritagelse for moms, der blev indført ved de danske skatte- og afgiftsmyndigheders administrative praksis, og PostNord AB’s kapitaltilførsel af 23. februar 2017 på 1 mia. danske kroner til Post Danmark A/S ikke udgjorde statsstøtte.

Derimod frifandt Retten Kommissionen vedrørende tre andre aspekter af den omtvistede beslutning. Disse aspekter var for det første kompensationen for leveringen af befordringspligten 2017-2019, for det andet den omhandlede statsgaranti og for det tredje den regnskabsmæssige fordeling af fælles omkostninger.

ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S og Danske Fragtmænd A/S har appelleret Rettens dom til Domstolen med påstand om, at Rettens dom ophæves i det omfang, at den afviste disse aspekter.

I sin dom af dags dato afviser Domstolen ITD’s og Danske Fragtmænds appel. Rettens dom står således ved magt.

Generelle publikationer10. november 2022
Dom

 

Baggrund:
 

Ved dom af 5. maj 2021 annullerede Retten Kommissionens afgørelse, for så vidt som den efter afslutningen af den indledende undersøgelse fastslog, dels at den fritagelse for merværdiafgift (moms), der blev indført ved de danske skatte- og afgiftsmyndigheders administrative afgørelse nr. 1306/90 og cirkulære F 6742/90, og PostNord AB’s kapitaltilførsel af 23. februar 2017 på 1 mia. danske kroner (DKK) til Post Danmark A/S ikke udgjorde statsstøtte. Retten afviste den resterende del af det pågældende søgsmål.

ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S har appelleret Rettens dom til Domstolen med påstand om ophævelse af Rettens dom, for så vidt som den forkastede appellanternes anbringender om, at Kommissionen stødte på alvorlige vanskeligheder ved at konkludere, at kompensationen for befordringspligten udgør forenelig støtte, at Kommissionen havde alvorlige vanskeligheder ved at fastslå, at statsgarantien udgjorde eksisterende støtte, og at Kommissionen også havde alvorlige vanskeligheder i forbindelse med sin vurdering af den fejlagtige omkostningsfordeling.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
10. november 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark