Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. september 2017Repræsentationen i Danmark

Dom i sagerne om omfordeling af flygtninge m.m.

Den 6. september 2017 faldt der dom i sag C-643/15 Slovakiet mod Rådet og sag C-647/15 Ungarn mod Rådet...

dom3-istock-thinkstock-web.jpg

Baggrund:

Den 22. september 2015 vedtog Rådet en afgørelse om indførelse af midlertidige foranstaltninger på området international beskyttelse til fordel for Italien og Grækenland...

Formålet med afgørelsen var at hjælpe disse medlemslande med bedre at håndtere den pludselige tilstrømning af tredjelandsstatsborgere.

Afgørelsen indeholder bestemmelser om omfordeling af "ansøgere" (tredjelandsstatsborgere eller statsløse personer, som har ansøgt om international beskyttelse, hvortil der endnu ikke er truffet nogen endelig afgørelse) til andre medlemslande.

De medlemslande, som er omfattet af afgørelsen, har pligt til at tage imod et bestemt antal ansøgere, som angivet i afgørelsen.
Slovakiet og Ungarn har indgivet søgsmål om annullation af denne afgørelse til Domstolen.

Særligt henviser de til, at Domstolen ikke har vedtaget afgørelsen på et tilstrækkeligt retsgrundlag.

Detaljer

Publikationsdato
6. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark