Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. januar 2021Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Drøftelser med Valneva for at sikre en ny potentiel vaccine afsluttet...

Kommissionen har afsluttet de sonderende drøftelser med medicinalvirksomheden Valneva med henblik på at købe dens potentielle vaccine mod covid-19. Den planlagte kontrakt med Valneva vil give alle EU-lande mulighed for sammen at købe 30 mio. doser...

EU-strategi for covid-19-vacciner

Afslutningen af sonderende drøftelser med Valneva i dag kommer oveni den i forvejen brede portefølje af vacciner, der skal fremstilles i Europa. Det drejer sig om allerede underskrevne kontrakter med AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac og Moderna og afsluttede sonderende drøftelser med Novavax. Denne diversificerede vaccineportefølje vil sikre, at Europa er godt forberedt på vaccination, når vaccinerne har vist sig at være sikre og effektive, som det allerede er tilfældet for BioNTech/Pfizer og Moderna, der for nylig er blevet godkendt i EU. EU-landene kan donere vacciner til lav- og mellemindkomstlande eller omdirigere dem til andre europæiske lande.

Valneva er en europæisk bioteknologivirksomhed, der udvikler en vaccine med inaktiveret virus. Dette er en traditionel vaccineteknologi, der har været anvendt i 60-70 år, med etablerede metoder og et højt sikkerhedsniveau. De fleste influenzavacciner og mange børnevacciner anvender denne teknologi. Dette er i øjeblikket den eneste vaccinekandidat med inaktiveret virus i kliniske forsøg mod covid-19 i Europa.

Kommissionen har med EU-landenes støtte besluttet at støtte denne vaccine baseret på en solid videnskabelig vurdering, den anvendte teknologi, virksomhedens erfaring med vaccineudvikling og dens produktionskapacitet til at levere til alle EU-landene.

Baggrund

Den 17. juni fremlagde Europa-Kommissionen en europæisk strategi for at fremskynde udviklingen, fremstillingen og anvendelsen af effektive og sikre vacciner mod covid-19. Til gengæld for retten til at købe et bestemt antal vaccinedoser inden for en given tidsramme finansierer Kommissionen nogle af de startomkostninger, som vaccineproducenter står over for, gennem forhåndsaftaler om køb. Finansieringen betragtes som en udbetaling for de vacciner, der faktisk vil blive købt af medlemslandene.

Eftersom de store omkostninger og den høje fejlrate gør det risikabelt at investere i en vaccine mod covid-19, muliggør disse aftaler, at der foretages investeringer, som måske ikke var sket ellers.

Når det er dokumenteret, at vacciner er sikre og effektive og har opnået markedsføringstilladelse fra Det Europæiske Lægemiddelagentur, skal de hurtigt distribueres og anvendes i hele Europa. Den 15. oktober fastlagde Kommissionen de vigtigste skridt, som EU-landene skal tage for at være fuldt forberedte, bl.a. gennem udvikling af nationale vaccinationsstrategier. Kommissionen er i færd med at indføre en fælles rapporteringsramme og en platform for overvågning af effektiviteten af de nationale vaccinationsstrategier og har vedtaget yderligere foranstaltninger for at styrke beredskabs- og indsatsforanstaltningerne i hele EU og en strategi for forsigtighed over for covid‑19 denne vinter med tilbud om yderligere støtte til EU-landene i forbindelse med anvendelsen af vacciner.

Kommissionen er også fast besluttet på at sikre, at alle, der har brug for en vaccine, vil få adgang til en — ikke kun herhjemme, men over hele verden. Ingen kan være helt trygge, før alle er sikre. Det er grunden til, at den har mobiliseret næsten 16 mia. EUR siden 4. maj 2020 som led i den globale indsats for bekæmpelsen af coronavirus — den globale indsats for universel adgang til test, behandlinger og vacciner mod coronavirus og den globale genopretning — og har bekræftet sin interesse i at deltage i COVAX-faciliteten for lige adgang til økonomisk overkommelige covid-19-vacciner overalt i verden. Som led i en Team Europe-indsats har Kommissionen annonceret et bidrag på 400 mio. EUR til sikkerhedsstillelse og ekstra 100 mio. EUR i form af tilskud som støtte til COVAX og de tilgrundliggende mål i forbindelse med den globale indsats for bekæmpelsen af coronavirus. Disse 500 mio. EUR fra EU-budgettet kombineret med bidrag fra EU-landene og EIB vil være et vigtigt bidrag til COVAX-faciliteten for at sikre, at over en milliard vaccinedoser vil blive stillet til rådighed for personer i lav- og mellemindkomstlande inden udgangen af 2021.

Detaljer

Publikationsdato
12. januar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark