Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. juli 2023Repræsentationen i Danmark

Dyreforsøg

Kommissionen reagerer på det europæiske borgerinitiativ "Bevar dyremishandlingsfri kosmetik — kæmp for et Europa uden dyreforsøg".

Forsøg

Svaret giver et samlet overblik over EU's lovgivningsmæssige og politiske rammer, der er relevante for anvendelsen af dyr til forsøg. Den foreslår også supplerende foranstaltninger for yderligere at reducere dyreforsøg.

Kommissionen glæder sig over initiativet og anerkender, at dyrevelfærd fortsat er et emne, de europæiske borgere bekymrer sig meget om. Den fremhæver EU's ledende rolle med hensyn til at udfase anvendelsen af dyr til forsøg og forbedre dyrevelfærden generelt. Dette afspejles især i det fuldstændige forbud mod dyreforsøg i forbindelse med kosmetik, som har været gældende i EU siden 2013.

Desuden vil Kommissionen lancere en ny køreplan med en række lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige foranstaltninger for yderligere at reducere dyreforsøg med det formål i sidste ende at gå over til et regelsystem i henhold til kemikalielovgivningen uden brug af dyr (f.eks. REACH, forordningen om biocidholdige produkter, forordningen om plantebeskyttelsesmidler og human- og veterinærmedicin) og fortsat kraftigt støtte alternativer til dyreforsøg.

I forbindelse med moderniseringen af videnskaben vil Kommissionen fortsætte sin stærke støtte til forskning i udvikling af alternativer til dyreforsøg og undersøge muligheden for at koordinere EU-landenes aktiviteter på dette område.

Kommissionens meddelelse

Den fulde pressemeddelelse

Spørgsmål og svar

Faktablad

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
25. juli 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark