Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. februar 2022Repræsentationen i Danmark

EIB finansierer danske jernbaner

Danske Statsbaner (DSB) har fået over 3,7 mia. i finansiering fra Den Europæiske Investeringsbanktilgrønne tog i Danmark...

Tog spor
  • Finansieringen vil bidrage til anskaffelsen af 100 nye togsæt, der skal erstatte ældre kørende materiel.
  • Efter planen vil de første nye tog, som finansieres inden for aftalen, blive taget i drift i 2024.

Mere:

DSB har indgået en låneaftale på 500 mio. EUR, der løber over 25 år, med Den Europæiske Investeringsbank til køb af nye tog. Selskabet vil anskaffe 100 nye eldrevne togsæt, som erstatter forældede dieseldrevne tog (IC3- og IC4-modeller). Med moderniseringen af togflåden vil DSB kunne imødekomme den forventede fremtidige vækst i passagertrafikken og udskifte ældre togsæt. Samtidig kan fremtidige krav til en udvidet, mere pålidelig togdrift af bedre kvalitet imødekommes.

Fordi låneaftalen erstatter dieseldrevne tog med eldrevne, kommer den ind under DSB's miljøpolitik og selskabets strategiprogram "fremtidens tog", som skal fremtidssikre jernbanetrafikken i Danmark. Togene skal primært anvendes på det danske hovednet, der forbinder Jylland og Københavnsområdet, men en del af det rullende materiel vil også betjene Sjællandsområdet.

Baggrund:

Den Europæiske Investeringsbank (EIB), som ejes af medlemsstaterne, varetager Den Europæiske Unions langfristede långivning. Den stiller langfristet finansiering til rådighed til sunde investeringer for at bidrage til EU's politiske mål. I 2021 ydede Banken over 689 millioner EUR i lån til danske projekter inden for forskellige sektorer, bl.a. servicesektoren, innovativ industri og små og mellemstore virksomheder.

Danske Statsbaner, eller DSB, der blev oprettet i 1885, er en selvstændig offentlig virksomhed, som er ejet af Transportministeriet. DSB er Danmarks største togselskab – og det største i Skandinavien – og det varetager driften af passagertog på de fleste danske jernbaner. Det har ca. 7 400 ansatte og anvendes årligt af mere end 195 mio. passagerer.

"De elektriske togsæt kommer til at udgøre rygraden i fremtidens kollektive transport i Danmark, og indkøbet er et væsentligt bidrag til den grønne omstilling. DSB sætter pris på for samarbejdet og den tillid, EIB viser ved at yde langfristet finansiering. Det er meget tilfredsstillende, at DSB på den måde får blåstemplet vores initiativer og planer for mere bæredygtig transport, og at vi på den baggrund kan tiltrække kapital fra en af de mest troværdige långivere på markedet." Det udtaler Flemming Jensen, administrerende direktør hos DSB.

"Det glæder mig, at EIB har kunnet støtte DSB i denne omstilling til bæredygtig trafik, hvor dieseldrevet materiel udskiftes med rent og effektivt eldrevet materiel", udtaler næstformand i EIB Christian Kettel Thomsen. "Vi må ikke undervurdere jernbanetrafikkens betydning og dens bidrag til at begrænse effekten af klimaforandringer. Togdriftens kvalitet og togenes komfort er vigtige faktorer, når folk skal tilskyndes til at anvende offentlig transport i stedet for bil."

EIB-pressekontakt:

Ulf Bergstrom
Senior Media Officer
Temporary phone : 00 46 708 20 35 40

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
1. februar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark