Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. marts 2021Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Eksporttilladelse for covid-19-vacciner

Kommissionen har i dag indført principperne om gensidighed og proportionalitet som nye kriterier, der skal tages i betragtning ved udstedelse af eksporttilladelse for covid-19-vacciner i henhold til gennemsigtigheds- og godkendelsesmekanismen.

Eksporttilladelse for covid-19-vacciner

Dette system har i høj grad forbedret gennemsigtigheden i eksporten. Ikke desto mindre er målet om at sikre rettidig adgang til covid-19-vacciner for EU's borgere stadig ikke nået.

Mod øget gennemsigtighed, gensidighed og proportionalitet

Med den nye forordning indføres to ændringer af den eksisterende mekanisme. For det første skal EU-landene og Kommissionen ud over vurderingen af, hvilke virkninger en planlagt eksport har for opfyldelsen af EU's forhåndsindkøbsaftaler (APA'er) med vaccineproducenter, også tage hensyn til:

  • Gensidighed – begrænser bestemmelseslandet sin egen eksport af vacciner eller råmaterialer, enten ved lov eller på anden måde?
  • Proportionalitet – er de aktuelle betingelser i bestemmelseslandet bedre eller værre end i EU, navnlig den epidemiologiske situation, vaccinationsraten og adgangen til vacciner?

Medlemslandene og Kommissionen skal vurdere, om den ønskede eksport udgør en trussel mod forsyningssikkerheden for vacciner og deres komponenter i Unionen.

For det andet medtager den nye retsakt 17 lande i forordningens anvendelsesområde*, som tidligere var undtaget, for at få et fuldstændigt billede af handelen med vacciner.

EU forbliver forpligtet til international solidaritet og vil derfor fortsat undtage de vacciner fra ordningen, der leveres til humanitær bistand eller til de 92 lav- og mellemindkomstlande på COVAX-AMC-listen.

Ordningen for eksporttilladelser

Gennemførelsesretsakten er målrettet, forholdsmæssig, gennemsigtig og midlertidig. Den er i fuld overensstemmelse med EU's internationale forpligtelser under Verdenshandelsorganisationen og G20 og i overensstemmelse med, hvad EU har foreslået inden for rammerne af WTO's handels- og sundhedsinitiativ. Medlemslandene træffer beslutning om ansøgningerne om tilladelse i overensstemmelse med Kommissionens udtalelse.

Siden indførelsen af denne mekanisme er der givet 380 tilladelser til eksport til 33 forskellige lande, i alt svarende til ca. 43 mio. doser. Kun én eksportanmodning blev afslået. Blandt de vigtigste eksportmarkeder er Det Forenede Kongerige (ca. 10,9 mio. doser), Canada (6,6 mio.), Japan (5,4 mio.), Mexico (4,4 mio.), Saudi-Arabien (1,5 mio.), Singapore (1,5 mio.), Chile (1,5 mio.), Hongkong (1,3 mio.), Korea (1,0 mio.) og Australien (1,0 mio.).

Om EU's vaccinestrategi

Den 17. juni 2020 fremlagde Europa-Kommissionen en europæisk strategi for at fremskynde udviklingen, fremstillingen og anvendelsen af effektive og sikre vacciner mod covid‑19. Til gengæld for retten til at købe et bestemt antal vaccinedoser inden for en given tidsramme finansierer Kommissionen nogle af de startomkostninger, som vaccineproducenter står over for, gennem forhåndsindkøbsaftaler (APA'er). Finansieringen betragtes som en udbetaling for de vacciner, medlemslandene faktisk køber. APA'en er derfor en risikoreducerende forhåndsinvestering til gengæld for en bindende forpligtelse fra virksomheden til at præproducere, selv inden den får en markedsføringstilladelse. Dette burde muliggøre en hurtig og stabil levering, så snart tilladelsen er givet.

Kommissionen har indtil videre indgået APA'er med seks virksomheder (AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, CureVac og Moderna), hvorved der sikres op til 2,6 mia. doser. Der føres fremadskridende forhandlinger med yderligere to virksomheder. De fire kontrakter med de virksomheder, hvis vacciner er blevet tildelt markedsføringstilladelse på særlige vilkår, tegner sig for over 1,6 mia. doser.

* Liste over omfattede lande: Albanien, Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Israel, Jordan, Island, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Montenegro, Norge, Nordmakedonien, Serbien og Schweiz.

Detaljer

Publikationsdato
24. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark