Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. maj 2021Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Enighed om covidcertifikatet...

Foreløbige politiske aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om forordningen om EU's digitale covidcertifikat. Det betyder, at certifikatet (tidligere benævnt "det digitale grønne certifikat") forventes klart i slutningen af juni som planlagt...

På rejse...

Danmark deltog i dag den 20. maj i en pilottest af EU's digitale covidcertifikat. Systemet, som ventes klar 1 juni, verificerer de forskellige nationale vaccinations- og testcertifikater, så europæerne kan komme til at rejse både gnidningsløst og sikkert til sommer...

EU's digitale covidcertifikat — nøgleelementer

Efter Europa-Parlamentets og Rådets aftale kommer EU's digitale covidcertifikat til at:

  • omfatte vaccination, test og restitution
  • være tilgængeligt i digitalt og papirbaseret format afhængigt af brugernes valg og indeholde en digital QR-kode
  • være gratis, let tilgængeligt samt til rådighed for personer, der er vaccineret, inden forordningen om EU's digitale covidcertifikat træder i kraft
  • også kunne anvendes af medlemsstaterne til nationale formål, hvis at dette er fastsat i national ret
  • medføre, at medlemsstaterne skal afstå fra at pålægge borgere med EU's digitale covidcertifikat ekstra rejserestriktioner, med mindre de er nødvendige og forholdsmæssige i forhold til at sikre folkesundheden
  • Herudover bevilger Kommissionen 100 mio. EUR til at understøtte medlemsstaterne med at skaffe billige test.

Næste skridt

Den politiske aftale skal nu formelt vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet. Forordningen træder i kraft den 1. juli med en indfasningsperiode på seks uger til udstedelse af certifikaterne for de medlemsstater, der har behov for den ekstra tid.

Sideløbende hermed vil Kommissionen fortsat støtte medlemsstaterne med at færdiggøre de nationale løsninger til udstedelse og kontrol af EU's digitale covidcertifikater og med at yde medlemsstaterne teknisk og finansiel støtte til at tilgå EU-portalen.

Baggrund

Den 17. marts 2021 fremlagde Europa-Kommissionen et forslag om at indføre et europæisk covidcertifikat for at fremme sikker fri bevægelighed for borgere i EU under covid-19-pandemien. Efter anmodning fra Kommissionen stemte Parlamentet for at aktivere hasteproceduren for de to forslag den 25. marts. Rådet vedtog sin forhandlingsposition den 14. april og Parlamentet den 29. april. Den 20. maj nåede Europa-Parlamentet og Rådet til foreløbig enighed om denne sag.

Parallelt med lovgivningsprocessen er der allerede gjort store fremskridt på det tekniske område. EU-portalen, som gør det muligt at kontrollere certifikater på tværs af grænserne, er klar og vil blive taget i brug fra juni. Der er blevet gennemført vellykkede pilotforsøg med 17 medlemsstater og Island i løbet af de seneste to uger, og yderligere fem medlemsstater vil køre teste i næste uge.

Kommissionen stiller også open source-referencesoftware til rådighed for at hjælpe medlemsstaterne med at udvikle deres nationale løsninger til udstedelse af certifikater, skanning og kontrol af QR-koder og en referencewallet til lagring.

Medlemsstaternes repræsentanter i e-sundhedsnetværket, som er et frivilligt netværk, der forbinder de nationale myndigheder med ansvar for e-sundhed, vedtog tidligere den 21. april retningslinjer for de tekniske specifikationer. De bygger på Kommissionens tætte arbejde med medlemsstaterne, som har resulteret i de første retningslinjer vedtaget i januar og ajourført den 12. marts, og et udkast til en ramme for tillid, der blev vedtaget den 12. marts 2021. Desuden blev der udviklet en fælles designskabelon i e-sundhedsnetværket.https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_da

De seneste oplysninger om foranstaltninger mod coronavirusset og rejserestriktioner, som medlemslandene har indgivet, kan findes på platformen Re-Open EU.

Detaljer

Publikationsdato
20. maj 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark