Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel31. oktober 2019Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Er din virksomhed klar til et Brexit uden nogen aftale?

Hvis du er en europæisk virksomhed, der handler med Det Forenede Kongerige, så følg disse trin:1. Lad dig registrere hos de nationale toldmyndigheder2. Skaf et EORI-nummer3. Vurdér, om du har den nødvendige menneskelige og tekniske...

EU fuldender sine forberedelser på brexit uden en aftale den 12. april

Læs mere på toldstyrelsens hjemmeside, Skat.dk og på Virk.dk...

Sådan forbereder du dig på Brexit/Toldvejledning for virksomheder

Hvis Det Forenede Kongerige forlader EU uden en udtrædelsesaftale, hvorved der indføres en overgangsperiode, vil landet blive behandlet som et ikke-EU-land i toldsammenhæng pr. udtrædelsesdatoen.

Virksomheder i EU bør begynde at forberede sig på denne mulighed, hvis de ikke allerede har gjort det - Se Brexit-tjeklisten for erhvervsdrivende

Brexit vil påvirke din virksomhed, hvis...

 • … den sælger varer eller tjenester til Det Forenede Kongerige
 • … den køber varer eller tjenester i Det Forenede Kongerige
 • … den transporterer varer igennem Det Forenede Kongerige.

Hvad betyder det?

Uden en overgangsperiode (som foreslået i udtrædelsesaftalen) eller en endelig ordning vil handelsforbindelserne med Det Forenede Kongerige være underlagt WTO's generelle regler uden nogen præferencer pr. udtrædelsesdatoen.

Det betyder især følgende:

 • Der vil gælde toldformaliteter , der vil skulle indgives toldangivelser og toldmyndighederne kan kræve sikkerhedsstillelse vedrørende eventuel eller eksisterende toldskyld.
 • Der vil være toldafgifter på varer, der indføres i EU fra Det Forenede Kongerige, uden præferencer.
 • Forbud eller restriktioner kan også finde anvendelse for visse varer, der indføres i EU fra Det Forenede Kongerige, hvilket kan betyde, at der bliver behov for import- eller eksporttilladelser.
 • Import- og eksporttilladelser udstedt af Det Forenede Kongerige vil ikke længere være gældende i EU (EU-27).
 • Tilladelse til at udnytte forenklede toldbestemmelser og -procedurer udstedt af Det Forenede Kongerige vil ikke længere være gældende i EU (EU27).;
 • Status som autoriseret økonomisk operatør ndrømmet af Det Forenede Kongerige vil ikke længere være gældende i EU (EU-27).
 • Medlemsstaterne vil opkræve moms ved import af varer, der indføres til EU fra Det Forenede Kongerige. Eksport til Det Forenede Kongerige vil blive fritaget for moms.
 • Reglerne for angivelse og betaling af moms (for leverancer af tjenesteydelser som f.eks. elektroniske tjenester) og for grænseoverskridende tilbagebetaling af momsvil blive ændret.
 • Udførsel af varer til Det Forenede Kongerige vil kræve en udførselsangivelse. Udførsel af punktafgiftspligtige varer til Det Forenede Kongerige kan også kræve et elektronisk administrativt dokument (eAD).
 • Udførsel af punktafgiftspligtige varer fra Det Forenede Kongerige til EU (EU-27) vil skulle frigives fra toldformaliteter, før udførsel via systemet til kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelserSearch for available translations of the preceding link••• (EMCS) kan begynde.

Hvad skal du gøre?

Alle de berørte virksomheder skal forberede og træffe de nødvendige beslutnin­ger og gennemføre alle de nødvendige administrative tiltag snarest muligt for at undgå afbrydelser.

Følg checklisten og find hurtigst muligt ud af, hvilke praktiske skridt du skal tage for at være klar - Klik her...

Detaljer

Publikationsdato
31. oktober 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark