Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. september 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Erhvervsbeskatning i EU

Kommissionen er kommet med et forslag om en ramme for indkomstbeskatning (BEFIT) for erhvervslivet i Europa

Europsedler og plastikhuse

Kommissionen har også fremlagt et forslag til om fastsættelse af intern afregningspris  

Pressemeddelelse

Forslag til direktiv om "Business in Europe": En ramme for indkomstbeskatning (BEFIT) - KOM(2023)532

Forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af intern afregningspris - KOM(2023)529

Spørgsmål og svar

Faktablad

Baggrund:

Håndteringen af 27 forskellige nationale skattesystemer, hver med deres specifikke regler, gør det dyrt for virksomhederne at sikre, at de lever op til skattereglerne. Dette er til gene for grænseoverskridende investeringer i EU og stiller europæiske virksomheder ringere i konkurrencen i forhold til virksomheder andre steder i verden.

Forenkling er således afgørende for vækst og konkurrenceevne i EU.  En ramme for indkomstbeskatning ("Business in Europe: Framework for Income Taxation" - BEFIT) vil lette arbejdet for både virksomheder og skattemyndigheder ved at indføre et nyt, fælles regelsæt til bestemmelse af koncerners skattegrundlag. Dette initiativ kan spare virksomheder, der opererer i EU, op til 80 mio. EUR om året i omkostninger til overholdelse af skattereglerne.

Kommissionen fremlægger også et forslag, der skal harmonisere reglerne for interne afregningspriser i EU og sikre en fælles tilgang til løsning af problemerne med interne afregningspriser. Interne afregningspriser er en mekanisme til at bestemme prisfastsættelsen af transaktioner mellem virksomheder, som indgår i den samme multinationale koncern.

Forslaget vil øge retssikkerheden på skatteområdet og mindske risikoen for retssager og dobbeltbeskatning.

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
12. september 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark