Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. januar 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Et nyt europæisk Bauhaus

Kommissionen har indledt designfasen af det nye europæiske Bauhaus-initiativ som er et miljømæssigt, økonomisk og kulturelt projekt, der har til formål at kombinere design, bæredygtighed, prisoverkommelighed og investeringer som et element i...

Et nyt europæisk Bauhaus

Kerneværdierne i det nye europæiske Bauhaus er således bæredygtighed, æstetik og inklusivitet. Formålet med designfasen er at anvende en fælles skabelsesproces til at forme konceptet ved at udforske idéer, påvise de mest presserende fælles behov og udfordringer og skabe kontakt mellem interesserede parter. Som et led i designfasen vil Kommissionen i foråret for første gang uddele den nye europæiske Bauhaus-pris.

Denne designfase vil føre frem til åbningen af indkaldelser af forslag i efteråret i år med henblik på at virkeliggøre idéer fra det nye europæiske Bauhaus på mindst fem steder i EU's medlemsstater gennem anvendelse af EU-midler på nationalt og regionalt plan.

Baggrund

Det nye europæiske Bauhaus er et kreativt initiativ, der nedbryder grænserne mellem videnskab og teknologi, kunst, kultur og social inklusion for at gøre det muligt at udforme løsninger på hverdagsproblemer.

På det særlige websted, som blev lanceret i dag, kan kunstnere, designere, ingeniører, forskere, iværksættere, arkitekter, studerende og andre interesserede parter udveksle eksempler på inspirerende resultater for det nye europæiske Bauhaus, idéer til hvordan det bør udformes og udvikles samt bekymringer og udfordringer.

Dette er begyndelsen på en innovativ fælles designproces. Organisationer, der ønsker at gøre en større indsats i processen, kan blive "Partners of the New European Bauhaus" ved at svare på indkaldelsen på webstedet.

Kommissionen vil i de kommende måneder uddele priser til eksisterende eksempler, som repræsenterer integrationen af initiativets centrale værdier, og som kan inspirere drøftelserne om og omdannelsen af de steder, hvor vi bor.

I den næste fase af initiativet — gennemførelsesfasen — vil der blive iværksat fem pilotprojekter for i fællesskab at udforme nye bæredygtige og inklusive løsninger med stil. Formålet med tredje fase — udbredelsesfasen — er at udbrede de idéer og koncepter, der definerer det nye europæiske Bauhaus gennem nye projekter, netværkssamarbejde og videndeling i og uden for Europa.

Detaljer

Publikationsdato
18. januar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark