Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. september 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

EU beder om oplysningen i forbindelse med sagen om Danske Bank

Efter at Danske Bank's undersøgelsen blev offentliggjort, har Kommissionen skrevet til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og bedt om at få sagen undersøgt yderligere, især de danske og de estiske tilsynsmyndigheders rolle. De danske myndigheder er...

Det med Danske Bank og EBA...

Juncker-Kommissionen har gjort kampen mod skatteunddragelse, hvidvaskning af penge og finansiering af terror til en af sine prioriteter:

  • EU's regler mod hvidvaskning af penge er allerede blevet styrket betydeligt med fjerde (i kraft siden juni 2017) og femte (i kraft siden 9. juli 2018) direktiv mod hvidvaskning af penge. Kommissionen følger nøje, om fjerde direktiv mod hvidvaskning af penge gennemføres ordentligt, og har indledt overtrædelsesprocedure mod en række EU-lande, der ikke har gennemført direktivet i deres lovgivning.
  • En række højt profilerede sager i den seneste tid har imidlertid givet anledning til betænkeligheder ved, hvor effektivt disse regler overvåges og håndhæves, hvilket er de nationale myndigheders ansvar. Derfor har Kommissionen øget indsatsen for at forbedre tilsynet med og håndhævelsen af disse regler. Situationen udgør ikke kun en fare for den europæiske finanssektors integritet og omdømme, men kan også påvirke bestemte bankers finansielle stabilitet.
  • Som led i den overordnede indsats for at gennemføre bankunionen og kapitalmarkedsunionen fuldt ud foreslår Europa-Kommissionen derfor at ændre forordningen om oprettelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for at styrke EBA's rolle i tilsynet med hvidvask i finanssektoren, herunder muligheden for at gribe direkte ind over for de enkelte banker.
  • Dette er en del af en samlet strategi, der skal styrke EU's system for tilsynsføring og bekæmpelse af hvidvaskning af penge i finanssektoren, som Kommissionen har fastlagt i en meddelelse. Disse initiativer vil bidrage til at styrke det europæiske finanssystems integritet, sikre finansiel stabilitet og beskytte mod finansiel kriminalitet.

Baggrund:

Den 12. september 2018 foreslog Kommissionende nye regler for at rette op på konstaterede mangler, bl.a. om samarbejde og udveksling af oplysninger mellem myndigheder i grænseoverskridende sager. Kommissionen håber, at Europa-Parlamentet og Rådet hurtigt vil nå til enighed om disse regler.

*/European Banking Authority(EBA)=Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Detaljer

Publikationsdato
24. september 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark