Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. januar 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

EU-borgerpanelet kommer med sine anbefalinger for et mere bæredygtigt og sundt Europa

Klimaændringer, miljøet og sundhed vil være de centrale emner for borgernes drøftelser i Natolin (Warszawa) den. 7.-9. januar 2022...

Unge-Praktik

EU-borgerpanelet holder sin tredje og sidste samling i et hybridformat for at færdiggøre sine anbefalinger til konferencen om Europas fremtid. Drøftelserne vil bygge videre på arbejdet i de to samlinger i Strasbourg den 1.-3. oktober og online den 19.-21. november, og de vil primært handle om de følgende emner: bedre måder at leve på, beskyttelse af vores miljø og sundhed, omlægning af vores økonomi og forbrug, et bæredygtigt samfund og pleje for alle.

Panelet – et af de fire EU-borgerpaneler, som her har 200 deltagere – er en borgerledet proces, og det er en hjørnesten i konferencen om Europas fremtid. EU-borgerpanelet om “europæisk demokrati/værdier, rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed” har allerede afleveret sine anbefalinger på mødet i Firenze i december 2021. Yderligere to paneler samles tidligt i 2022 i Maastricht (om “EU i verden/migration”) og Dublin (om “en stærkere økonomi, social retfærdighed, beskæftigelse/uddannelse, ungdom, kultur og sport/digital omstilling”).

Panelets anbefalinger vil blive fremlagt og diskuteret ved den næste plenarforsamling i konferencen om Europas fremtid, som skal finde sted den 21.-22. januar 2021. Firs repræsentanter for panelerne (20 fra hvert af EU-borgerpanelerne, hvoraf mindst en tredjedel skal være mellem 16 og 25 år gamle) er medlemmer af konferencens plenarforsamling. På plenarforsamlingen vil de præsentere resultaterne af deres respektive paneldrøftelser og debattere disse med medlemmer af Europa-Parlamentet, repræsentanter for nationale regeringer og parlamenter, Europa-Kommissionen og andre medlemmer af plenarforsamlingen fra EU-organer, regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets partnere og civilsamfundet. 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
7. januar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark