Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel3. september 2018Repræsentationen i Danmark16 min læsetid

EU i efteråret 2018 - det sker...

Sommerferien er ovre og EU tager fat på efterårets opgaver med bl.a. Juncker's årlige tale om Unionens tilstand den 12. september...

efteraarsskov-thinkstock-purestock-web.jpg
 • 29/8: Borgerdialog i København om EU's nye udviklingspolitik - Læs mere...
 • 29-30/8: Uformelt møde mellem forsvarsministrene i Wien - Læs mere...
 • 30-31/8: Seminar i Kommissærkollegiet
  Kommissionen starter efteråret op med et seminar blandt Kommissærerne...
 • 30-31/9: Uformelt møde mellem udenrigsministrene (Gymnich) i Wien - Læs mere...
 • 3/9: Margrethe Vestager er i København for at holde en tale til Børsen Executive Club om tidens europæiske emner og en tale på CBS (Copenhagen Business School) om vigtigheden af ansvarlig uddannelse.
 • 3/9: Uformelt møde mellem ungdomsministrene i Wien - Læs mere...
 • 4/9: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker er i Berlin, hvor han mødes med den tyske kansler Angela Merkel over en arbejdsfrokost.
 • 5/9: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Personoplysninger og Japan... - Læs mere...
 • 6/9: Forslag til afgørelse i sag C-502/17 C&D Foods Acquisition ApS - Læs mere...
 • 6/9: Margrethe Vestager er i København for at holde en tale ved en middag for europæiske erhvervsjournalister.
 • 6-7/9: G20-topmøde i Buenos Aires, Argentina
 • 7/9: Eurogruppen mødes i Wien
 • 7-8/9: Uformelt møde mellem økonomi- og finansministrene i Wien - Læs mere...
 • 10/9: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
 • 10-11/9: Uformelt møde mellem sundhedssministrene i Wien - Læs mere...
 • 10-13/9: Efterårets første plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Kommer bl.a. til at handle en del om Juncker's tale om Unionens tilstand - Læs mere...
 • 11/9: Høring i sag C-507/17 Google
  Domstolen etablerede i sin dom Google Spain og Google Inc. (sag C-131/12) den såkaldte "ret til at blive glemt" (eller retten til at få fjernet links). Domstolen fastslog, at en søgemaskineudbyder, i visse tilfælde, er forpligtet til at fjerne links til websteder, der indeholder oplysninger om en person, fra søgninger på denne persons navn. Den franske Conseil d’État har nu bedt Domstolen om at vurdere denne rettigheds territoriale anvendelsesområde.
  I 2015 pålagde den franske databeskyttelsesmyndighed (Commission nationale de l’informatique et des libertés ("CNIL")) Google en bøde på 100 000 euro, efter at Google - efter at have imødekommet en anmodning om fjernelse af links - havde nægtet at efterkomme en anmodning om fjernelse af links fra samtlige sin søgemaskines domænenavne, idet Google begrænsede sig selv til blot at fjerne links fra de viste resultater ved søgninger gennemført via den søgemaskine, der anvendtes i den pågældende medlemsstat (dvs. google.fr).
  Google bestrider, at Domstolens dom i sagen Google Spain betyder, at imødekommelse af en anmodning om fjernelse af links bør føre til de pågældende links skal fjernes fra samtlige sin søgemaskines domænenavne uden nogen form for geografisk begrænsning. Google fastholder, at en sådan fortolkning uforholdsmæssigt griber ind i ytrings-, informations-, kommunikations og pressefriheden.
  Conseil d’État har spurgt Domstolen om retten til at få fjernet links stiller krav til søgemaskineudbyderen om at fjerne links på samtlige sin søgemaskines domænenavne, så de pågældende links ikke længere, uanset hvor søgningen foretages, og også hvis søgningen er foretaget fra et sted uden for EU. Hvis det ikke er tilfældet, vil Conseil d'État gerne vide, om retten til at få links fjernet kun er gældende for det domænenavn, der svarer til den medlemsstat, hvor anmodningen blev stillet, eller om den også gælder for domænenavnene for samtlige EU's medlemsstater.
 • 11/9: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emne: Forberedelse af State of the Union 2018 - Læs mere...
 • 12/9: Dom i sag C-601/17 Harms
  Hr. Harms booked gennem internetplatformen www.opodo.de en flyrejse for sig selv og 6 andre personer fra Hamborg via Barcelona til Faro, som Vueling Airlines skulle gennemføre den 20. juli 2016 under rutenumrene VY 1821 and VY 8480. I ordrebekræftelsen udstedt af Opodo Ltd var det fakturerede beløb for rejsen fra Hamborg til Faro et beløb, der ikke var yderligere specificeret, på 1 108,88 euro. Dette beløb blev overført til Opodo Ltd den 30. november 2015. Vueling Airlines modtog en betaling på blot 1 031,88 euro for denne booking. De pågældende flyvninger blev ikke gennemført som planlagt. Den 26. september 2016 refunderede Vueling Airlings et beløb på 1 031,88 euro til det kreditkort, betalingen var gennemført med.
  Den tyske domstol, der behandler sagen, har spurgt Domstolen om begrebet "refundering ... af den fulde købspris af billetten" skal fortolkes som det beløb, passageren har betalt for den pågældende billet, eller som det beløb, flyselskabet rent faktisk har modtaget, hvor en formidlende virksomhed er involveret i bookingprocessen og modtager forskellen mellem hvad passageren betaler og hvad flyselskabet modtager uden at oplyse om dette.
 • 12/9: State of the Union
  Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker holder i Strasbourg 2018-talen om Unionens tilstand - Læs mere...
 • 17-18/9: Uformelt møde mellem energiministrene i Linz/Østrig - Læs mere...
 • 18/9: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles
 • 18/9: Rådet (almindelige anliggender (artikel 50)) mødes i Bruxelles
 • 2199: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles - Læs mere...
 • 19-20/9: Uformelt møde mellem stats- og regeringscheferne i Salzburg/Østrig - Læs mere...
 • 23-25/9: Uformelt møde mellem landbrugsministrene i Schloss Hof/Østrig - Læs mere...
 • 27-28/9: Rådet (konkurrenceevne) mødes i Wien
 • 1-4/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 2/10: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg - Læs mere...
 • 2/10: Rådet (økonomi og finans) mødes i Luxembourg
 • 5/10: Uformelt møde mellem handelsministrene i Innsbruck/Østrig
 • 8/10: Kommissionen er vært for det årlige møde på højt plan med religiøse ledere
  Mandag den 8. oktober vil førstenæstformand Frans Timmermans være vært for det årlige møde på højt plan, "Europas fremtid: konkrete tiltag for at håndtere udfordringer", med repræsentanter fra religiøse organisationer i hele Europa. Lederne vil følge op på diskussionen, der begyndte sidste år, og se på konkrete tiltag, der kan tages for at håndtere nogle af de udfordringer, EU står over for. De vil navnlig diskutere udfordringer i forbindelse med migration, social integration og bæredygtigheden af vores livsstil, som i lyset af de forestående valg til Europa-Parlamentet bør ses som prioriteter. Lederne vil vurdere, hvordan EU i fællesskab har håndteret disse emner i de seneste år og udstede anbefalinger for håndgribelige fremtidige tiltag.
  Baggrund:
  Europa-Kommissionen og kirker og religiøse, filosofiske samt konfessionsløse organisationer holder regelmæssige møder og diskussioner på højt plan. Kommissionen lancerede disse møder i 2009, efter at en sådan dialog blev skrevet ind i Lissabontraktaten (art. 17 i TEUF). Kommissionens førstenæstformand Timmermans har nu ansvaret for denne dialog.
  Mødet den 8. oktober på højt plan vil være det 14. møde med religiøse ledere, som Kommissionen har organiseret. Kommissionen holdt sit årlige møde med konfessionsløse organisationer den 18. juni

 • 9/10: Rådet (miljø) mødes i Luxembourg
 • 10/10: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Anden meddelelse om forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 30. marts 2019; skitsering af et nyt partnerskab med Det Forenede Kongerige; meddelelse om ajourføringen af bioøkonomistrategien fra 2012 og den 16. statusrapport om sikkerhedsunionen
  Professor Thygesen, formand for det europæiske finanspolitiske råd, besøger også Kommissionen denne dag...
 • 11-12/10: Rådet (retlige og indre anliggender) mødes i Luxembourg
 • 12/10: Uformelt møde mellem ligestillingsministrene i Wien
 • 12/10: Kommissionen ønsker stadig at høre flere meninger om EU's fremtidige budget
  Kommissionen organiserer den 12. oktober 2018 en konference for at samle yderligere feedback om sit nyligt offentliggjorte forslag til et langsigtet EU-budget efter 2020. Konferencen vil også fortsætte debatten om de strategiske valg og beslutninger vedrørende EU's politikker, der skal forme et moderne, retfærdigt og balanceret EU-budget for fremtiden. Begivenheden, der kaldes "EU's budget for fremtiden – Vejen frem", vil indeholde diskussioner med interessenter fra forskellige dele af det offentlige liv – regeringer, akademikere og civilsamfundet – om hvordan man yderligere øger den merværdi, som EU-budgettet skaber i hele EU. Kommissær Günther H. Oettinger, der er ansvarlig for budget og menneskelige ressourcer, åbner begivenheden og er ordstyrer for den politiske debat, som medlemmer af Europa-Parlamentet, højtstående nationale embedsmænd, akademikere og repræsentanter for civilsamfundet også vil tage del i - Læs mere...
  Baggrund:
  Kommissionens offentliggjorde den 2. maj 2018 sit forslag til den næste flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027. Offentliggørelsen af i alt 37 sektorspecifikke lovforslag kom dernæst i maj og juni 2018.
  Som kommissionsformand Jean-Claude Juncker understregede i sin tale om Unionens tilstandden 12. september 2018, så er den ideelle tidsplan for vejen fremad, at der er en aftale om principper på topmødet i Sibiu i Rumænien den 9. maj 2019. Det vil blandt andet sikre, at unge europæere fra januar 2021 kan få mest muligt ud af Erasmusprogrammet, at forskere og nystartede virksomheder kan få flere muligheder, at vores forsvarstiltag kan øges samt investeringer i Afrika. Nye programmer skal lanceres øjeblikkeligt og eksisterende investeringer skal fortsætte.
 • 15/10: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Luxembourg
 • 15-16/10: Konference på højt plan om valgsikkerhed: "Indblanding i valg i den digitale æra – Hvordan man opbygger et forsvar mod cybertrusler"
  Den 15. og 16. oktober vil Julian King, kommissær for sikkerhedsunionen, sammen med Europa-Kommissionens taskforce vedrørende sikkerhedsunionen og Det Europæiske Center for Politisk Strategi organisere en konference på højt plan om "Indblanding i valg i den digitale æra – Hvordan man opbygger et forsvar mod cybertrusler". Konferencen på højt plan vil samle førende eksperter og politikere fra hele verden til en diskussion af valgsikkerhed og hvordan man bedst tackler de dermed forbundne udfordringer, navnlig i lyset af de forestående valg til Europa-Parlamentet i 2019 - Læs mere...
  Baggrund:
  Valgene til Europa-Parlamentet i maj 2019 vil finde sted i en helt anden politisk og juridisk kontekst sammenlignet med de sidste valg i 2014. Alle aktørerne, der er indblandet i valgene, navnlig medlemsstaternes myndigheder og politiske partier, må tage ansvar for at beskytte den demokratiske proces fra indblanding og manipulation.
  Gennem de seneste år har Kommissionen truffet en række juridiske foranstaltninger med dette for øje, herunder en styrkelse af vores databeskyttelsesregler, forstærkning af cybersikkerhed og opbygning af et forsvar mod hybride trusler. Kommissionsformand Jean-Claude Juncker understregede i sin 2018-tale om Unionens tilstand, at vi skal sikre vores frie og retfærdige valg, og han foreslog nye regler for bedre at beskytte vores demokratiske processer fra tredjelandes eller private interessers manipulation.
  Konferencen på højt plan vil være en lejlighed til at diskutere disse udfordringer og hvordan man kan imødegå dem, herunder de foranstaltninger, som kommissionsformand Juncker fremlagde.
 • 15-16/10: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Luxembourg
 • 16/10: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Luxembourg
 • 17/10: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Foreløbigt emne på dagsordenen: Forberedelse af mødet i Det Europæiske Råd den 18. oktober
 • 18/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles - Læs mere...
 • 18-19/10: Asien-Europa-mødet (ASEM) i Bruxelles - Læs mere...
 • 19/10: Topmøde mellem EU og Sydkorea
 • 22-25/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 23/10: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Muligt emne på dagsordenen: Kommissionens arbejdsprogram for 2019 - Læs mere...
 • 23/10: Borgerdialog med Christos Stylianides og Ulla Tørnæs - Læs mere...
 • 29-30/10: Uformelt møde mellem transport- og miljøministrene i Graz/Østrig
 • 5-9/11: Den europæiske uge for erhvervsmæssige færdigheder - Læs mere...
 • 5/11: Eurogruppen mødes i Bruxelles
 • 5/11: Borgerdialog med Margrethe Vestager i Odense - Læs mere...
 • 6/11: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
 • 7/11: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Meddelelse om en omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer
 • 8/11: Dom i sagen C&D Foods mod Skatteministeriet
  C&D Foods har lagt sag an mod SKAT efter SKAT traf en afgørelse om at nægte C&D Foods ret til at trække moms fra på udgifter, som de havde haft i 2009 på grund af due diligence-undersøgelser, der blev udført af eksterne rådgivere i forbindelse med et påtænkt, men ikke gennemført, salg af alle aktierne i datterselskabet A/S Arovit Petfood.
  Vestre Landsret har spurgt Domstolen om momsdirektivet skal fortolkes således, at et holdingselskab er berettiget til fuldt fradrag for momsen af indgående ydelser i forbindelse med due diligence-undersøgelser forud for et påtænkt, men ikke gennemført, salg af aktier i et datterselskab, til hvilke holdingselskabet leverer momspligtige administrations- og IT-ydelser - Læs mere..
 • 8/11: Dom i sag T-544/13 RENV Dyson mod Kommissionen
  Retten afviste den 11. november 2015 Dysons påstand om annullation af en EU-forordning om energimærkning af støvsugere. Retten fandt, at Dyson ikke som påkrævet i henhold til EU-lovgivningen havde dokumenteret, at energieffektivitetstests udført med en fyldt støvbeholder var pålidelige, nøjagtige og reproducerbare.
  Dyson appellerede denne afgørelse til Domstolen. Den 11. maj 2017 annullerede Domstolen Rettens dom. Domstolen fandt, at Retten ikke havde forklaret grundene til, hvorfor den havde afvist Dysons argumenter om, at der fandtes alternative tests. Sagen blev sendt tilbage til Retten med henblik på fornyet prøvelse af sagen - Læs mere...
 • 9/11: Rådet (udenrigsanliggender (handel)) mødes i Bruxelles
 • 11/11: 100 året for afslutningen på 1. verdenskrig...
  Afslutningen og fællesskabet der opstod efter 2. verdenskrig vil blive fejret i Danmark og i resten af Europa
 • 12/11: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles
 • 12/11: Klimaet til debat – Borgerdialog med Jesper Theilgaard og Mette Koefoed-Quinn i Odense - Læs mere...
 • 12-15/11: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
 • 13/11: Dom i sag C-247/17 Raugevicius
  Sagen handler om udlevering af en statsborger fra en anden EU-medlemsstat for at håndhæve en straf i en stat, der ikke er medlem af EU. Sagen handler om, hvorvidt den nationale lovgivning om udlevering og udleveringspraksis, i henhold til hvilken det er forbudt at udlevere statens egne borgere til stater uden for EU, er forenelig med traktatens bestemmelser. Den finske højesteret spørger Domstolen, om den forskellige behandling af finske statsborgere og andre EU-borgere kan anses for at være begrundet i hensynet til strafferetligt ansvar og forpligtelserne om internationalt samarbejde i straffesager.
  Rusland har krævet Denis Raugevicius, der er statsborger i Rusland og Litauen, udleveret. Der anmodes om, at han tilbageholdes og udleveres til Rusland for at afsone en frihedsstraf.
  Raugevicius' modstand mod at blive udleveret bygger på den kendsgerning, at han har boet i Finland i lang tid og har to børn i Finland, der er finske statsborgere - Læs mere...
 • 13/11: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Mulige emner på dagsordenen: Rapport om Bulgariens fremskridt inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og kontrol (MSK) + Rapport om Rumæniens fremskridt inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og kontrol (MSK)
 • 15/11: Høring i sag C-592/17 Baby Dan
  Baby Dan A/S producerer et børnesikkerhedsgitter, der fungerer som lukke for områder som f.eks. trapper. Gitteret er fremstillet af enten træ eller metal. Børnesikkerhedsgitteret er flytbart og kan presmonteres på væg eller dørkarm ved hjælp af spindler, som er genstanden for disse retsforhandlinger.
  Vestre Landsret har spurgt Domstolen, om spindlerne skal anses for at være en del af børnesikkerhedsgitteret, og hvis det er tilfældet, om de så skal klassificeres under position 9403 90 10 eller position 7326 og 4421 i den fælles toldtarif - Læs mere...
 • 16/11: Samling i Rådet (økonomi og finans) (budget) i Bruxelles
 • 19/11: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
 • 19-20/11: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
 • 20/11: Rådet (udenrigsanliggender (forsvar)) mødes i Bruxelles
 • 21/11: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Det europæiske semester (den årlige vækstundersøgelse), meddelelse om investeringsplanen for Europa: status og næste skridt samt meddelelse om det indre marked (inkl. en vurdering af de resterende hindringer og mulige løsninger på afskaffelsen af disse hindringer)
 • 26/11: Rådet (udenrigsanliggender (udvikling)) mødes i Bruxelles
 • 26-27/11: Rådet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) mødes i Bruxelles
 • 27/11: Høring i sag C-621/18 Wightman og andre
  Efter en folkeafstemning i Det Forenede Kongerige viste et flertal for udtræden af EU, blev der indgivet et andragende ved Court of Session i Skotland, hvori andragerne stillede et spørgsmål, om det er muligt at ophæve Det Forenede Kongeriges tilkendegivelse om, at det vil udtræde af Den Europæiske Union.
  Court of Session spørger nu Domstolen, om EU-lovgivningen tillader en medlemsstat ensidigt at tilbagekalde sin tilkendegivelse om udtræden, før udtrædelsesperioden på to år udløber. Og hvad er betingelserne for en sådan tilbagekaldelse i fald den er mulig, og hvad vil effekten være på medlemsstaten med hensyn til at forblive i EU? - Læs mere...
 • 28/11: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Strategi for langsigtet reduktion af drivhusgasemissioner i EU i overensstemmelse med Parisaftalen (forud for konferencen i Katowice om klimaændringer den 3.-14. december) - Læs mere...
 • 29-30/11: Rådet (konkurrenceevne) mødes i Bruxelles
 • 30/11–1/12: G20-topmøde i Buenos Aires
  Dette års G20-topmøde finder sted i Buenos Aires under det argentinske formandsskab. EU vil være repræsenteret af Kommissionsformand Jean-Claude Juncker og formanden for Det Europæiske Råd Donald Tusk. G20-lederne forventes primært at diskutere fremtidens arbejde, udviklingsinfrastruktur, bæredygtige fødevarer for fremtiden og integrering af ligestillingsaspektet
  Baggrund:
  EU har som en af verdens største økonomiske områder et sæde ved G20-bordet, hvor EU repræsenterer medlemsstaternes interesser inden for sine ansvarsområder, såsom handel, klima, migration og økonomiske politikker - Læs mere...
 • 3/12: Eurogruppen mødes i Bruxelles
 • 3/12: Rådet (transport, telekommunikation og energi (transport)) mødes i Bruxelles
 • 3-14/12: FN-Klimakonference - COP 24 (UNFCCC COP 24) - i Katowice / Polen - Læs mere...
 • 4/12: Rådet (transport, telekommunikation og energi (telekommunikation)) mødes i Bruxelles
 • 4/12: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
 • 5/12: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Meddelelse om styrkelse af euroens rolle på internationalt plan, en koordineret plan for udviklingen inden for kunstig intelligens i Europa og en handlingsplan vedrørende desinformation - Læs mere...
  Den rumænske regering besøger også Kommissionen denne dag...
 • 6-7/12: Rådet (retlige og indre anliggender) mødes i Bruxelles
 • 6-7/12: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) mødes i Bruxelles
 • 10/12: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
 • 10-11/12: Regeringskonference i Marrakesh om en global aftale om sikker, velordnet og regulær migration
 • 10-13/12: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg - Læs mere...
 • 11/12: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Mulige emner på dagsordenen: Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd og den 17. statusrapport om sikkerhedsunionen
 • 11/12: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles
 • 13-14/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles - Læs mere...
 • 17-18/12: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
 • 19/12: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Arbejdsdokumentet "Mod et bæredygtigt Europa inden 2030, om opfølgningen på FN's mål for bæredygtig udvikling, herunder Parisaftalen om klimaændringer" samt meddelelse om gensidighed på visumområdet
 • 20/12: Rådet (miljø) mødes i Bruxelles

2019

 • 1/1-2019: Rumænien overtager formandskabet for EU
 • 5/1-19: Margrethe Vestager er på Nyborg Strand: Hun holder en hovedtale ved Det Radikale Venstres nytårsseminar
 • 10-11/1-2019: Kommissærkollegiet besøger Rumænien
 • 24-25/2-19: Topmøde mellem EU og Den Arabiske Liga
 • 29-30/3-2019: Brexit...!?
 • 9/5-2019: Europadag og topmøde om Europas fremtid i Sibiu/Rumænien
 • 26/5-2019: EP-valg i Danmark
  Valg til Europa-Parlamentet bliver afholdt i EU mellem torsdag den 23. maj og søndag den 26. maj 2019. Valget afholdes i Danmark søndag den 26. maj...
 • 13-16/6-2019: EU @ Folkemødet
 • 9/11-2019: 30-årsdagen for Berlin-murens fald...

Detaljer

Publikationsdato
3. september 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark