Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. september 2019Repræsentationen i Danmark

EU i efteråret - det sker...

Brexit og ny Kommission på vej, et nyt EU-budget der skal vedtages og meget-meget mere...I uge 36 står den bl.a. på Brexit-forberedelser, høring med Lagarde som ECB-formand og en enkelt dansk domstolssag

efteraarsskov-thinkstock-purestock-web.jpg
 • 3/9: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker taler ved den årlige konference for EU-ambassadører i Bruxelles, mødes med Ursula von der Leyen - kommende formand for Europa-Kommissionenog modtager samme dag ogsåManfred Weber, formand for EPP-gruppen i Europa-Parlamentet
 • 4/9: Kommissionens første møde efter sommeren / Bruxelles
  Kommissionen forventes bl.a. at komme med sin 6. status over Brexit-forberedelserne - Læs mere...
 • 4/9: Margrethe Vestager er i Bergen i Norge, hvor hun holder en tale ved de nordiske konkurrencemyndigheders konference for at fejre 60 års nordisk samarbejde om konkurrence
 • 4/9: MEP'erne afholder høring med Lagarde om ECB-formandsposten
  Kandidaten til formandsposten for Den Europæiske Centralbank (ECB), Christine Lagarde, kommer til Parlamentet og besvarer MEP'ernes spørgsmål før en afstemning i plenarsalen - Læs mere...

 • 5/9: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Litauens præsident Gitanas Nausėda

 • 11/9: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Denne dag vil Kommissionen muligvis fremlægge sit bidrag til FN’s klimaindsatstopmøde...

 • 12/9: Innovatorer støttet af Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi viser deres projekter frem
  Den 12. september 2019 er Europa-Kommissionen og Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) værter for en begivenhed, hvor EIT viser, hvordan de fremmer talentfulde innovatorer og hjælper dem med at omdanne deres idéer til produkter, som er til gode for vores samfund. Innovatorer og iværksættere, som EIT har været til gavn for, vil fortælle deres historier - Læs mere...
  Tibor Navracsics, kommissær med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport samt EIT, vil holde en tale om instituttets fremtidige rolle og deltage i en paneldebat om innovation og hvordan EIT kan være med til at sikre, at EU fortsat er konkurrencedygtigt.
  Baggrunden
  EIT er et EU-organ skabt af Den Europæiske Union i 2008 for at styrke EU’s evne til at være innovativ. Det er en essentiel del af Horisont 2020, EU's rammeprogram for forskning og innovation. Instituttet er en væsentlig drivkraft i skabelsen af innovation i hele Europa gennem integration af virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner i jagten på løsning af de presserende globale udfordringer. EIT støtter udviklingen af dynamiske langsigtede paneuropæiske partnerskaber blandt ledende virksomheder, forskningslaboratorier og –virksomheder kaldet videns- og innovationsfællesskaber. EIT driver i øjeblikket otte af disse fællesskaber, som i alt samler mere end 1000 partnere. Samlet udgør det Europas største innovationsnetværk.

 • 13/9: Eurogruppen mødes i Finland

 • 13-14/9: Uformelt møde mellem økonomi- og finansministrene / Helsingfors

 • 14/9: Nye regler for online betalinger m.m.
  Den 14. september 2019 øges sikkerhedskravene for visse typer betalinger for at mindske risikoen for fusk og vil påvirke, hvordan du betaler bl.a. med stærkere kundeautentificering.
  Den største ændring vil ske ved online-køb, da det ikke længere vil være muligt kun at indtaste dine kortoplysninger, men du bliver også nødt til at gøre noget yderligere for at vise, hvem er du ved hjælp af f.eks. Bank-ID eller PIN-kode.
  Hvis en butik (både almindelige butikker og onlinebutikker) ikke overholder de nye regler, kan en betaling nægtes.
  De nye regler gælder for onlinebetalinger inden for EU / EØS, betaling i butikker inden for EU / EØS
  Du vil stadig være i stand til at betale kontaktløs med dit kort i en butiksterminal, men du kan oftere blive bedt om at indtaste din pinkode ved betaling.
  OBS! Fuldimplementering i Danmark udskudt til 14. marts 2021 - Læs mere...

 • 16/9:Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles

 • 16/9: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles

 • 16-19/9: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg - Læs mere...

 • 17/9: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg

 • 18/9: Kommissionens generaldirektør for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion (DG EMPL) Joost Korte kommer til København
  Han mødes bl.a. med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen og med Statsministeriet. Emnerne under besøget vil bl.a. blive Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed og sikkert også div. direktiver som er blevet fremlagt under Juncker-kommissionen, den sociale søjle og de tiltag som den kommende formand for Kommissionen - Ursula von der Leyen - omtalte hen over sommeren.
  Generaldirektøren deltager også i en briefing hos HK - Læs mere...

 • 20/9: Rådet (transport, telekommunikation og energi (transport)) mødes i Bruxelles

 • 22-24/9: Uformelt møde mellem landbrugsministrene / Helsingfors

 • 24/9: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) mødes i Bruxelles

 • 23-27/9: FN's Generalforsamling i New York

 • 24/9: Dom i sag C-136/17 G.C. og andre om beskyttelse af personoplysninger og fjernelse af henvisninger m.m. - Læs mere...

 • 24/9: Dom i sag C-507/17 Google LLC om fjernelse af links til websider m.m. - Læs mere...

 • 26/9: Kommissær Navracsics indbyder til det 2. europæiske uddannelsestopmøde
  Den 26. september finder det 2. europæiske uddannelsestopmøde sted i Bruxelles. Tibor Navracsics, kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, vil være vært for dette endagsarrangement.
  Denne anden udgave vil have fokus på lærerfaget. De vigtigste emner vil være:
  Undervisningsmæssige udfordringer for lærere —i dag og i morgen
  Erasmus+: mobilitet for lærere og elever fra eTwinning til fysisk mobilitet
  De nye teknologier i klasseværelset: udfordringerne ved informations- og kommunikationsteknologi (ICT) og kunstig intelligens
  Kommissær Navracsics vil under topmødet præsentere uddannelsesovervågningsrapporten for 2019. Uddannelsesovervågningsrapporten fokuserer på læreres resultater og er baseret på de seneste resultater fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings (OECD) internationale undersøgelse af undervisning og læring - Læs mere...
  Baggrund
  For andet år i træk er politiske beslutningstagere, eksperter og lærere fra hele Europa samlet for at udveksle erfaringer, indsigter og idéer om fremtidens undervisning i EU. Topmødet understreger den essentielle rolle, som undervisning spiller i at sikre lighed på uddannelsesområdet og social sammenhæng. Sidste års topmøde førte til flere forslag for de fremtidige Erasmus+-programmer og andre nye politiske initiativer fra Kommissionens side.

 • 26/9: Overrækkelsen af EU’s produktsikkerhedspris der finder sted i Bruxelles - Læs mere...

 • 26-27/9: Rådet (konkurrenceevne) mødes i Bruxelles

 • 2/10: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles

 • 4/10: Rådet (miljø) mødes i Luxembourg

 • 7/10: Det femte ministermøde under EU's internetforum i Luxembourg
  Dimitris Avramopoulos, kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, og Julian King, kommissær for sikkerhedsunionen, vil være værter for det femte ministermøde under EU’s internetforum i margenen af Rådet (retlige og indre anliggender).
  EU’s internetforum vil diskutere de fremskridt, der er gjort med hensyn til at fjerne terrorrelateret onlineindhold siden dets sidste møde i december 2018 og vurdere nye udfordringer. Desuden vil EU’s internetforum – på linje med diskussioner under det møde i maj i Paris, som blev organiseret efter terrorangrebet i Christchurch i New Zealand, og som en del af “Christchurch Call for Action” – bede industrien og medlemsstaterne om at give tilsagn om at arbejde for en fælles tilgang til at håndtere onlinedimensionen af terror og ekstremisters voldelige angreb som fastsat i EU’s kriseprotokol.
  Baggrund
  EU's internetforum blev lanceret i december 2015 af Dimitris Avramopoulos, kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, for at håndtere terrorgruppers misbrug af internettet. Forummet samler indenrigsministre, internetindustrien, Europol og andre interessenter i et frivilligt samarbejde omkring dette komplekse emne og om at beskytte borgerne i EU. Siden dets lancering har EU’s internetforum haft årlige møder for at gøre status over de fremskridt, der er gjort med hensyn til at fjerne terrorrelateret onlineindhold og diskutere nye udfordringer.
  Gennem Europol blev der i 2015 etableret en effektiv henvisningsmekanisme. Industrien annoncerede skabelsen af en ”database over digitale fingeraftryk”, så indhold kunne fjernes permanent og uigenkaldeligt, under EU’s internetforum i 2016.
  Det Europæiske Råd opfordrede endvidere i 2017 industrien til at udvikle nye teknologier og redskaber til at forbedre automatisk sporing og fjernelse af indhold, der tilskynder til terrorhandlinger. I 2018 foreslog Kommissionen nye regler til indenfor en time at få terrorrelateret indhold fjernet fra internettet i hele EU. Kommissionsformand Jean-Claude Juncker annoncerede i marts 2019 efter terrorangrebet i Christchurch i New Zealand, at Kommissionen sammen med Europol har taget initiativ til at udvikle en EU-kriseprotokol. En sådan frivillig protokol vil muliggøre en koordineret og hurtig reaktion på en grænseoverskridende onlinekrise, som følge af et terrorangreb eller en ekstremistisk voldelig handling. Den 11. september udførte Europol, sammen med medlemsstater og udbydere af onlinetjenester, en øvelse, hvorved de tog et håndgribeligt skridt mod den endelige udvikling af EU-kriseprotokollen.

 • 7-8/10: Rådet (retlige og indre anliggender) mødes i Luxembourg

 • 9/10: Eurogruppen mødes i Luxembourg

 • 9/10: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Denne dag vil Kommissionen muligvis fremlægge bidrag til Det Europæiske Råds møde i oktober om den flerårige finansielle ramme efter 2020

 • 10/10: Dom i sag C-674/17 Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola-Pohjois-Savo-Kainuu ry
  På baggrund af resultaterne af vurderingen af udviklingen af den nationale politik for store rovdyr, vedtog det finske land- og skovbrugsministerium i januar 2015 en ny plan til at forvalte bestanden af ulve i Finland. Formålet med forvaltningsplanen er at opnå og vedligeholde en gunstig bevaringsstatus for ulvebestanden. 25 ynglende par anses for at være et minimumskrav for en levedygtig ulvebestand.
  Den finske styrelse for vilde dyr udstedte i december 2015 to undtagelsestilladelser til at dræbe et antal ulve i en bestemt periode og i specifikt angivne områder.
  Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola-Pohjois-Savo-Kainuu ry (Tapiola Pohjois-Savo Kainuu-foreningn for naturbevarelse) hævder, at undtagelsestilladelserne udstedt af den finske styrelse for vilde dyr bør annulleres, da de ikke er forenelige med jagtloven og habitatdirektivet.
  Den øverste forvaltningsdomstol i Finland har stillet Domstolen en række spørgsmål om undtagelsestilladelser på baggrund af ansøgninger fra individuelle jægere, der i henhold til habitatdirektivet beder om jagttilladelser til "forvaltning af bestanden" - Læs mere om sagen...

 • 10/10: Rådet (økonomi og finans) mødes i Luxembourg

 • 14-15/10: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Luxembourg

 • 14-15/10: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Luxembourg

 • 15/10: General Affairs Council (Art. 50) mødes i Luxembourg

 • 15/10: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Luxembourg

 • 16/10: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Denne dag vil Kommissionen muligvis fremlægge meddelelse om bekræftelse af Kroatiens fuldstændige gennemførelse Schengenreglerne

 • 17-18/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles - Læs mere...

 • 21-24/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg

 • 22/10: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Sandlynligvis vil Kommissionen fremlægge forhandlingsmandatet for en aftale mellem EU og New Zealand om udveksling af personoplysninger for at bekæmpe alvorlig kriminalitet og terror, den 20. statusrapport om sikkerhedsunionen samt en situationsrapport om gennemførelsen af den europæiske migrationsdagsorden...

 • 24/10: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik (beskæftigelse og socialpolitik)) mødes i Luxembourg

 • 30/10: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Denne dag vil Kommissionen muligvis fremlægge den årlige rapport om gennemførelsen af frihandelsaftaler

 • 31/10: Det Forenede Kongerige står til at forlader EU med mindre der bliver aftalt andet inden...

 • 1/11: Den nye Kommission tiltræder efter planen...

 • 5/11: Dom i sagen om Polen's domstoles uafhængighed
  Kommissionen gør gældende, at Polen ved at ændre sin nationale lovgivning har undladt at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen og krænket princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv.
  Den polske nationale lovgivning indførte et skel mellem mænds og kvinders pensionsalder, når de arbejdede som almindelig dommere, højesteretsdommere og anklagere.
  Kommissionen har ligeledes gjort gældende, at Domstolen skal erklære, at ved at sænke pensionsalderen for dommere ved de almindelige domstole samtidig med at justitsministeren får ret til at træffe afgørelse, om forlængelse af dommeres tjenesteperiode, så har Polen tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 19, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union sammenholdt med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder - Læs mere om sagen...

 • 7/11: Eurogruppen mødes i Bruxelles

 • 7/11: Kommissionen afholder det første møde i Bruxelles i forbindeles med initiativet Europauniversiteter
  Den 7. November vil de videregående uddannelsesinstitutioner, som sammen udgør de første Europauniversiteter, for første gang mødes for at udforske fordelene og mulighederne ved dette initiativ. Andre universiteter vil også kunne deltage i denne begivenhed, som er organiseret af Europa-Kommissionen, og som udgør et åbent forum for diskussioner om de landskaber, som fremtidens videregående uddannelsesinstitutionerne skal gebærde sig i. Deltagerne vil høre repræsentanter fra den første alliance af Europauniversiteter tale om deres strategier og om kunne lære om den kommende anden udbudsrunde om forslag i denne pilotfase samt have mulighed for at dele deres tanker om initiativets fremtid - Læs mere...
  Baggrund:
  Denne begivenhed markerer, at det snart er to år siden, at Det Europæiske Råd opfordrede medlemsstaterne og EU-institutionerne til at begynde opbygningen af et ægte europæisk uddannelsesområde. Initiativet om Europauniversiteter er en vigtig søjle i dette projekt. Kommissionen udvalgte de første 17 Europauniversiteter i slutningen af juni i år. De vil begynde deres fælles aktiviteter i efteråret. Den anden indkaldelse af forslag forventes at blive lanceret inden årets udgang.

 • 8/11: Rådet (uddannelse, ungdom, kultur og sport (uddannelse)) mødes i Bruxelles

 • 8/11: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles

 • 9/11: 30-årsdagen for Berlin-murens fald...

 • 11/11: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles

 • 12/11: Rådet (udenrigsanliggender (forsvar)) mødes i Bruxelles

 • 15/11: Rådet (økonomi og finans (budget)) mødes i Bruxelles

 • 18/11: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles

 • 19/11: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles

 • 21/11: Rådet (udenrigsanliggender (handel)) mødes i Bruxelles

 • 21-22/11: Rådet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) mødes i Bruxelles

 • 22/11: Rådet (uddannelse, ungdom, kultur og sport) mødes i Bruxelles

 • 25/11: Rådet (udenrigsanliggender (udvikling)) mødes i Bruxelles

 • 25-28/11: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg

 • 28-29: Rådet (konkurrenceevne) mødes i Bruxelles

 • 29/11: Rådet (konkurrenceevne) mødes i Bruxelles

 • 2/12: Klimatopmødet - COP25 - i Santiago, Chile - Læs mere...

 • 2-3/12: Rådet (retlige og indre anliggender) mødes i Bruxelles

 • 2-3/12: Rådet (transport, telekommunikation og energi (transport og telekommunikation)) mødes i Bruxelles

 • 4/12: Eurogruppen mødes i Bruxelles

 • 4/12: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) mødes i Bruxelles

 • 5/12: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles

 • 9/12: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik (sundhed)) mødes i Bruxelles

 • 9/12: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles

 • 10/12: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles

 • 10/12: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik (beskæftigelse og socialpolitik)) mødes i Bruxelles

 • 12-13/12:Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

 • 16-17/12: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles

 • 16-19/12: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg

 • 19/12: Rådet (miljø) mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
1. september 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark