Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse26. august 2022Repræsentationen i Danmark8 min læsetid

EU i efteråret - det sker...

Sommeren er slut og EU tager nu fat på efterårets opgaver, og det starter for alvor med kommissionsformand Ursula von der Leyen's tale om Unionens tilstand den 14. september 2022

bog 2022

OBS! Der kan ske ændringer i nedenstående datoer og emner!
 

 

 • 29/8: Ursula von der Leyen i Slovenien og Tyskland
  Hun mødes i Bled med Borut Pahor, Sloveniens præsident, og Robert Golob, Sloveniens premierminister samt holder hovedtalen ved Bled Strategic Forum.
  Senere samme dag mødes hun med Robert Habeck, Tysklands vicekansler og forbundsminister for økonomi og klima i Berlin

 

 • 29-30/8: Uformelt møde mellem forsvarsministrene i Prag - Læs mere...

 

 • 29/8-21/11: Tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i EU – gennemgang af reglerne - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 29/8-21/11: Evaluering af statsstøttereglerne for vurdering af statsgarantier for lån - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 30/8: Topmøde om energiforsyning og grøn omstilling
  Ud over fem stats- og regeringschefer deltager også Ursula von der Leyen. Landenes energiministre, EU’s energikommissær Kadri Simson og repræsentanter fra energiselskaber og elsystemoperatører i Danmark, Estland, Finland, Letland, Litauen, Polen, Sverige og Tyskland vil også deltage i topmødet. Det samme vil direktøren for EU’s agentur for energitilsynsmyndigheder - Læs mere...

 

 • 31/8: Uformelt møde mellem udenrigsministrene (Gymnich) i Prag - Læs mere...

 

 • 31/8-2/9: Frans Timmermans i Bali, Indonesien
  Deltager i G-20-mødet for klima- og miljøministre med kommissær Virginijus Sinkevičius og deltager i G-20-mødet for energiministre med kommissær Kadri Simson

   

 • 1/9: Møde i "Netværket for Europas Grønne Omstilling" - Læs mere...

 

 • 1-2/9: Uformelt møde mellem ministrene med ansvar for samhørighedspolitik i Prag - Læs mere...

 

 • 6-7/9: Uformelt møde mellem sundhedsministrene i Prag

 

 • 7/9: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en europæisk plejestrategi inkl. 2022 CWP (europæisk plejestrategi), forslag til Rådets henstilling om langtidspleje samt et forslag til Rådets henstilling om en revision af Barcelonamålene

 

 • 8/9: Forslag til afgørelse i sag C-279/21 om Udlændingenævnet og familiesammenføring, tyrkisk statsborger og standstill-klausul - Læs mere...

 

 • 9-10/9: Uformelt møde mellem økonomi- og finansministrene i Prag

 

 • 12/9: Ministertopmødet i energisamarbejdet i Nordsøen (NSEC) / Dublin
  Målet er at intensivere samarbejdet og nå de ambitiøse 2030- og 2050-mål for offshoreenergi i NSEC-regionen - Læs mere...

 

 • 12/9: Den Europæiske Revisionsret offentliggør sin særberetning om indkøb af covid-19 vacciner i EU
  Revisionsretten har undersøgt, om Kommissionen og medlemsstaterne frem til udgangen af 2021 købte covid-19-vacciner på effektiv vis - rapporten offentliggøres klokken 17.00 - Læs mere...

 

 • 12-15/9: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg - Læs mere...

 

 • 13/9: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive et forbud mod produkter fremstillet ved tvangsarbejde, nødinstrument for det indre marked, retsakt om europæisk cyberrobusthed samt en retsakt om europæisk mediefrihed

 

 • 14/9: Dom sag T-604/18 Google og Alphabet mod Kommissionen - Læs mere...

 

 • 14/9: Ursula von der Leyens tale om Unionens tilstand - Læs mere...

 

 • 14-16/9: Uformelt møde mellem landbrugs- og fiskeriministrene

 

 • 20/9: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 21/9: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en revision af forordningen om skydevåben samt muligvis en henstilling om kræftscreening

 

 • 21/9: Møde i "Netværket for Europas Grønne Omstilling" - Læs mere...

 

 • 26/9: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 28/9: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes at blive tilpasning af ansvarsreglerne inkl. direktivet om ansvaret i forbindelse med kunstig intelligens og revision af direktivet om produktansvar samt gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder, en henstilling om minimumsindkomst og beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest og muligvis en styrkelse af arbejdsmarkedsdialogen i Den Europæiske Union

 

 • 29/9: Rådet (konkurrenceevne (det indre marked og industri)) / Bruxelles

 

 • 2/10: 50 år siden Danmark stemte for optagelse i EF

 

 • 3/10: Eurogruppen / Luxembourg

 

 • 3-6/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 4/10: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Et af emnerne forventes at blive en meddelelse om anvendelse af EU-retten

 

 • 4/10: Rådet for Økonomi og Finans / Luxembourg

 

 • 6-7/10: Det Europæiske Råd i Prag

 

 • 11/10: Ny runde åbnes med 35 000 gratis togrejsekort, som giver unge mulighed for at opleve Europa - Læs mere...

 

 • 11-12/10: Uformelt møde mellem energiministrene i Prag

 

 • 12/10: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles    
  Emnerne forventes bl.a. at blive udvikling af emissionsstandarder, der skal afløse Euronorm 6/VI for personbiler, varevogne, lastbiler og busser samt udvidelsespakken

 

 • 12-13/10: Uformelt møde mellem beskæftigelses- og socialministrene i Prag

 

 • 13/10: Møde i "Netværket for Europas Grønne Omstilling" - Læs mere...

 

 • 13-14/10: Rådet for Retlige og Indre Anliggender / Luxembourg

 

 • 14/10: #EUiDK @ Kulturnatten i København

 

 • 17/10: Rådet for Udenrigsanliggender / Luxembourg

 

 • 17-18/10: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Luxembourg

 

 • 17-20/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 18/10: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Et af emnerne forventes at blive Kommissionens årlige arbejdsprogram for 2023

 

 • 18/10: Rådet for Almindelige Anliggender / Luxembourg

 

 • 19/10: Socialt trepartstopmøde / Bruxelles

 

 • 20-21/10: Det Europæiske Råd / Bruxelles

 

 • 20-21/10: Uformelt møde mellem transportministrene, 20.-21. oktober 2022 i Prag

 

 • 24/10: Rådet for Miljø / Luxembourg

 

 • 25/10: Sandsynligvis møde i "Netværket for Europas Grønne Omstilling" - Læs mere...

 

 • 25/10: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) / Luxembourg

 

 • 26/10: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en nulemissionspakken inkl. integreret forvaltning af vandressourcerne - reviderede lister over forurenende stoffer i overflade- og grundvand, revision af EU's Lovgivning om luftkvalitet, revision af direktivet om rensning af byspildevand og revision af forordningen om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier samt en forordning om straksbetalinger

 

 • 30-31/10: Uformelt møde mellem handelsministrene i Prag

 

 • 7/11: #EUiDK holder i Europa-Huset sammen med Finansministeriet en konference om Danmarks Genopretningsplan

 

 • 7/11: Eurogruppen / Bruxelles

 

 • 8/11: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles

 

 • 9/11: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en sikkerheds- og forsvarspakke inkl. en ny handlingsplan om mobilitet, forslag om en EU-cyberforsvarspolitik og et europæisk program for forsvarsinvesteringer samt en ligestillingspakke inkl. anerkendelse af forældreskab mellem medlemsstaterne og styrkelse af ligestillingsorganernes rolle og uafhængighed

 

 • 11/11: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles

 

 • 14-15/11: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 16/11: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en rapport om global sundhedsstrategi og beredskabsstatus, moms i den digitale tidsalder samt administrativt samarbejde om skat (DAC 8)

 

 • 18/11: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 21-22/11: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 21-24/11: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 22/11: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Et af emnerne forventes at blive det europæiske semester - efterårspakken

 

 • 22/11: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 25/11: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 28/11:Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 28-29/11: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport / Bruxelles

 

 • 30/11: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles    
  Emnerne forventes bl.a. at blive pakken om cirkulær økonomi II inkl. et forslag til en forordning om miljøanprisninger ved hjælp af metoderne til vurdering af produkters og organisationers miljøaftryk (grønne anprisninger), en politiske ramme for biobaseret, biologisk nedbrydeligt og komposterbart plast, revision af direktivet om emballage og emballageaffald for at styrke de vigtigste krav til emballage og sikre foranstaltninger og mål for forebyggelsen af emballageaffald på EU-plan og bæredygtigt forbrug af varer: fremme af reparation og genanvendelse (ret til reparation) samt en klimapakke inkl. certificering af kulstoffjernelse og revision af CO2-emissionsnormerne for tunge køretøjer

 

 • 1/12: Sandsynligvis møde i "Netværket for Europas Grønne Omstilling" - Læs mere...

 

 • 1/12: Rådet (konkurrenceevne (det indre marked og industri)) / Bruxelles

 

 • 2/12: Rådet (konkurrenceevne (forskning og rummet)) / Bruxelles

 

 • 5/12: Eurogruppen / Bruxelles

 

 • 5/12: Rådet (transport, telekommunikation og energi (transport)) / Bruxelles

 

 • 6/12: Rådet (transport, telekommunikation og energi (telekommunikation)) / Bruxelles

 

 • 6/12: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles

 

 • 7/12: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles    
  Emnerne forventes bl.a. at blive en toldreformpakken, revision af tobaksbeskatningsdirektivet samt en pakke om styrkelse af kapitalmarkederne inkl. retsakten om børsnotering og et initiativ om harmonisering af visse aspekter af den materielle ret om insolvensbehandling

 

 • 8/12: Møde i "Netværket for Europas Grønne Omstilling" - Læs mere...

 

 • 8/12: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik (beskæftigelse og socialpolitik)) / Bruxelles

 

 • 8-9/12: Rådet for Retlige og Indre Anliggender / Bruxelles

 

 • 9/12: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik (sundhed)) / Bruxelles

 

 • 12/12: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles

 

 • 12-13/12: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles

 

 • 13/12: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive en meddelelse om færdigheder og arbejdskraftens mobilitet samt en sikkerhedspakke inkl. en revision af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel og transportvirksomheders forpligtelse til at fremsende forhåndsoplysninger om passagerer (API)

 

 • 12-15/12: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg

 

 • 13/12: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles

 

 • 14/12: EU-ASEAN-topmøde / Bruxelles

 

 • 15-16/12: Det Europæiske Råd / Bruxelles

 

 • 19/12: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) / Bruxelles

 

 • 20/12: Rådet for Miljø / Bruxelles

 

 • 21/12: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles        
  Emnerne forventes bl.a. at blive om bank og forsikring inkl. revision af krisestyring og indskudsforsikring i banker - direktivet om genopretning og afvikling (BRRD), revision af krisestyring og indskudsforsikring i banker - direktivet om indskudsgarantiordninger (DGSD), revision af krisestyring og indskudsforsikring i banker - direktivet om en fælles afviklingsmekanisme (SRMR) samt revision af forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR) og en revision af lægemiddellovgivningen

   

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
26. august 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark