Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse4. januar 2021Repræsentationen i Danmark

EU i foråret - det sker...

Med en handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige samt et budget for de næste 7 år i hus og covid-19-vacciner der begynder at blive brugt i hele fællesskabet, er vi nu klar til at tage fat på 2021 - se her hvad der bl.a sker de

EU i første halvår 2021 - det sker...
 • 1/1: Den nye handels- og samarbejdsaftale mellem EU og Det Forenede Kongerige træder i kraft - Læs mere...
 • 1/1: Portugal overtager formandskabet fra Tyskland - Læs mere...
 • 1/1: 2021 er det europæiske år for jernbanetransport - Læs mere...
 • 14/1: Kommissionen afholder kollegieseminar i Bruxelles som start på 2021
  Et af emnerne forventes at blive en meddelelse om "Minority Safepack" – et europæisk borgerinitiativ - Læs mere...
 • 18/1: Uformel videokonference mellem europaministrene
 • 18/1: Eurogruppens videokonference
 • 18-21/1: Plenarsamling i Europa-Parlamentet
 • 19/1: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Et af emnerne forventes at blive styrkelse af Europas økonomiske og finansielle suverænitet
 • 19/1: Uformel videokonference mellem økonomi- og finansministrene
 • 20/1: Medlemmerne af Det Fælles EU-Cuba-Råd holder et uformelt møde
 • 21/1: Videokonference mellem medlemmerne af Det Europæiske Råd
 • 21-22/1: Uformelt møde om uddannelse i Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport / Braga i Portugal
 • 25/1: Rådet for Landbrug og Fiskeri
 • 25/1: Rådet for Udenrigsanliggender
 • 26/1: Rådet for Almindelige Anliggender
 • 27/1: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive en grønbog om aldring
 • 28-29/1: Uformelt rådsmøde om retlige og indre anliggender / Lissabon
 • 2-3/2: Uformelt om forskning i Rådet for Konkurrenceevne / Lissabon
 • 3/2: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive erhvervsbeskatning i det 21. århundrede samt en europæisk kræfthandlingsplan
 • 3/2: Topmødet i Det Østlige Partnerskab
 • 8-11/2: Plenarsamling i Europa-Parlamentet
 • 9/2: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Et af emnerne forventes at blive en fælles meddelelse om et fornyet partnerskab med de sydlige nabolande
 • 9/2: Ansøgningsfrist til udvælgelsesprøven for danske oversættere - Læs mere...
 • 15/2: Eurogruppen
 • 16/2: Rådet for Økonomi og Finans
 • 17/2: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en strategi for handicappedes rettigheder, en fælles meddelelse om styrkelse af EU's bidrag til den regelbaserede multilateralisme samt en eksamination af handelspolitik, herunder WTO-reforminitiativ
 • 19/2: Rådet (uddannelse, ungdom, kultur og sport (uddannelse))
 • 22/2: Rådet for Landbrug og Fiskeri
 • 22/2: Rådet for Udenrigsanliggender
 • 22-23/2: Uformelt møde i Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik / Vilamoura i Portugal
 • 23/2: Rådet for Almindelige Anliggender
 • 24/2: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en handlingsplanen om gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder, forbedring af arbejdsvilkårene for arbejdstagere på onlineplatformesamt en meddelelse om bedre regulering
 • 25-26/2: Videokonference mellem medlemmerne af Det Europæiske Råd - Læs mere...
 • 25-26/2: Rådet for Konkurrenceevne
 • 2-3/3: Uformelt møde i Rådet for Udenrigsanliggender og forsvar / Lissabon
 • 4-5/3: Gymnichmøde (uformelt møde for udenrigsministre) / Lissabon
 • 8-11/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet
 • 11/3: Forslag til afgørelse i sagerne C-174/19 P Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen og C-175/19 P Stena Line Scandinavia mod Kommissionen om statsstøtte og Femern Bælt
  Scandlines og Stena Line har anlagt søgsmål ved Retten for at få annulleret Europa-Kommissionens afgørelse af den 23. juli 2015 om statsstøtte til finansieringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.
  Scandlines og Stena Line hævder, at Kommissionen tager fejl i sin konklusion om, at finansieringen givet til Femern A/S for de danske jernbaneanlæg på land ikke udgør statsstøtte.
  Den 13. december 2018 fandt Retten, at det i princippet ikke kan udelukkes, at støtte var nødvendigt for at udføre et projekt af denne størrelse, men at Kommissionens undersøgelse af nødvendigheden af støtte i den anfægtede afgørelse som minimum var utilstrækkelig og unøjagtig. Det viser, at der er alvorlige vanskeligheder, som gjorde ,at Kommissionen skulle have indledt en formel undersøgelsesprocedure. Kommissionen har derfor tilsidesat sin forpligtelse til at indlede en formel undersøgelsesprocedure i lyset af de eksisterende alvorlige vanskeligheder ved vurderingen af støttens nødvendighed. Retten erklærede derudover, at Kommissionens analyse i den anfægtede afgørelse vedrørende proportionaliteten af de anfægtede foranstaltninger til gavn for Femern, herunder beregningen af perioden for tilbagebetaling af støtten og de støtteberettigede omkostninger, som minimum var utilstrækkelige og unøjagtige, hvis ikke selvmodsigende, når der var alvorlige vanskeligheder, som burde have ledt Kommissionen til at indlede en formel undersøgelsesprocedure. Endelig fandt Retten, at Kommissionen ikke kunne erklære, at de pågældende statsgarantier var forenelige med det indre marked, uden at kende grundforudsætningerne for deres anvendelse. Kommissionen har derfor begået en retlig fejl og anlagt et åbenbart urigtigt skøn.
  Retten forkastede de øvrige anbringender.
  Retten annullerede på denne baggrund Kommissionens afgørelse om finansieringen af Femern Bælts faste forbindelse, for så vidt angår Kommissionens beslutning om ikke at være imod de foranstaltninger, som Danmark har givet Femern A/S vedrørende planlægningen, konstruktionen og driften af den faste forbindelse.
  Scandlines har appelleret Rettens dom til Domstolen. De har nedlagt påstand om, at Domstolen skal ophæve Rettens kendelse for så vidt angår Rettens afvisning af deres påstand om, at foranstaltningerne ydet til A/S Femern Landanlæg udgør støtte, at omkostningerne til landanlæggene ikke udgør berettigede omkostninger forenelige med støtten givet til Femern A/S, at foranstaltningerne ydet til Femern A/S ikke har nogen incitamentseffekt, at den kontrafaktiske analyse er ulovlig, og for så vidt som den fastslog, at de foranstaltninger, der er indrømmet Femern A/S, ikke forårsager en urimelig konkurrencefordrejning, og at appellantens nye anbringender skulle afvises - Læs mere...
 • 11/3: Dom i sag C-812/19 om Danske Bank's afdeling i Sverige og moms
  En bank i en anden medlemsstat leverer tjenester til sin afdeling i Sverige og henfører omkostningerne derved til afdelingen. Banken er del af en momsgruppe i den anden medlemsstat, mens afdelingen ikke er del af momsgruppe i Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen (Sveriges øverste forvaltningsdomstol) ønsker gennem en præjudiciel afgørelse en afklaring af om momsgruppen, hvad formålet med tjenesteydelsen angår, udgør en afgiftspligtig person uafhængig af afdelingen, og om afdelingen udgør en uafhængig afgiftspligtig person - Læs mere om sagen...
 • 11-12/3: Rådet for Retlige og Indre Anliggender
 • 15/3: Eurogruppen
 • 15-16/3: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik
 • 16/3: Rådet for Økonomi og Finans
 • 18/3: Rådet for Miljø
 • 18-19/3: Elever fra ZBC Gymnasiet Ringsted i Ringsted deltager i et europæisk ungdomstopmøde om klima - Læs mere...
 • 22/3: Rådet for Udenrigsanliggender
 • 22-23/3: Rådet for Landbrug og Fiskeri
 • 22-23/3: Uformelt møde om det indre marked og industri i Rådet for Konkurrenceevne / Matosinhos Portugal
 • 23/3: Rådet for Almindelige Anliggender
 • 24-25/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet
 • 25-26/3: Det Europæiske Råd
 • 29-30/3: EU vært for den femte Bruxelleskonference – “Støtte til Syriens og regionens fremtid”
  Den Europæiske Union være virtual vært for den femte Bruxelleskonference om “Støtte til Syriens og regionens fremtid”. 10 år efter oprøret begyndte er situationen i Syrien og regionen fortsat kritisk med vedvarende konflikt. Konsekvenserne af covid-19-pandemien og forringelsen af nabolandenes økonomier har ledt til yderligere forringelser i en allerede foruroligende humanitær situation i Syrien og i betingelserne for de syriske flygtninge. Målet med Bruxelleskonferencen er at mobilisere det internationale samfund bag FN-anførte bestræbelser på at opnå en varig politisk løsning på krisen i Syrien. En sådan løsning skal være i overensstemmelse med resolution 2254 fra FN’s Sikkerhedsråd, og den skal indeholde nødvendig finansiel bistand til syrere og deres værter i blandt andet Libanon, Jordan og Tyrkiet. Den 29. marts vil der være en ”dialogdag” til at skabe dialog mellem civilsamfund, lande med flygtninge, EU og FN. Ugen før vil der være andre Syrienrelaterede sideløbende konferencebegivenheder. Ministerkonferencen finder sted den 30. marts - Læs mere...
 • 16-17/4: Uformelt møde i økofinrådet / Lissabon
 • 19/4: Rådet for Udenrigsanliggender
 • 20/4: Rådet for Almindelige Anliggender
 • 22/4: Uformelt møde i TTE-Rådet (energi) / Évora i Portugal
 • 23/4: Uformelt rådsmøde om miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed / Évora i Portugal
 • 26/4: EU’s handelspolitiske dag 2021
  Mandag den 26. april afholder Europa-Kommissionen EU’s handelspolitiske dag 2021, hvor den nye EU-strategi om en åben, bæredygtig og determineret handelspolitik vil blive diskuteret. Europa-Kommissionens ledende næstformand Valdis Dombrovskis vil åbne konferencen med en diskussion med generaldirektøren for Verdenshandelsorganisationen, Ngozi Okonjo-Iweala, om globale handelsudfordringer og EU’s rolle i at finde globale svar på disse - Læs mere...
 • 26-27/4: Rådet for Landbrug og Fiskeri
 • 26-29/4: Plenarsamling i Europa-Parlamentet
 • 4/5: Rådet (udenrigsanliggender (forsvar))
 • 5/5: Dom i sag i sag T-561/18 ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S og Danske Fragtmænd A/S om statsstøtte og befordringspligt
  Den 28. maj 2018 vedtog Kommissionen afgørelse C(2018) 3169 endelig i statsstøttesag SA.47707 (2018/N) – Statslig kompensation til PostNord for opfyldelse af postbefordringspligten – Danmark. Kommissionen fandt, at kompensationen var forenelig med det indre marked.
  ITD og Danske Fragtmænd A/S har nedlagt krav om, at Retten skal annullere Kommissionens afgørelse, idet Kommissionen ikke har indledt den formelle undersøgelsesprocedure, som traktaten foreskriver, trods for de alvorlige vanskeligheder ved bedømmelsen af de omhandlede foranstaltninger. Dette anbringende er støttet på to rækker af argumenter vedrørende varigheden af og omstændighederne omkring den indledende undersøgelsesprocedure samt den anfægtede afgørelses indhold. Hvad angår den anfægtede afgørelses indhold har sagsøgerne navnlig gjort gældende, at: (i) kompensationen for postbefordringspligten er ikke forenelig med det indre marked, (ii) statsgarantierne udgør ikke eksisterende støtte, (iii) momsfritagelsen kan tilregnes staten, (iv) fejlallokeringen af omkostninger involverer en overførsel af statsmidler og kan tilregnes staten, og (v) kapitalindsprøjtningen af 23. februar 2017 kan tilregnes staten og giver PostNord en økonomisk fordel - Læs mere om sagen...
 • 8/5: Uformelt møde mellem stats- og regeringscheferne / Porto
 • 8/5: Topmøde mellem EU og Indien / Porto
 • 9/5: Europadag 2021
 • 10/5: Rådet for Udenrigsanliggender
 • 11/5: Rådet for Almindelige Anliggender
 • 17/5: Eurogruppen
 • 17/5: Uformelt møde i Rådet for Almindelige Anliggender / Coimbra i Portugal
 • 17-18/5: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport
 • 17-20/5: Plenarsamling i Europa-Parlamentet
 • 18/5: Rådet for Økonomi og Finans
 • 18/5: Samhørighedsministrenes uformelle møde / Coimbra i Portugal
 • 20/5: Rådet (udenrigsanliggender (handel))
 • 25/5: Rådet (udenrigsanliggender (udvikling))
 • 27-28/5: Møde i Rådet om Konkurrenceevne
 • 31/5: Rådet for Landbrug og Fiskeri
 • 3/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (transport))
 • 3-4/6: 10. udgave af den europæiske borgerinitiativdag
  Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afholder i samarbejde med en række institutioner og civilsamfundsorganisationer for 10. gang den europæiske borgerinitiativdag som et onlinearrangement bl.a. med deltagelse af Věra Jourová og du kan også deltage - Læs mere...
 • 4/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (telekommunikation))
 • 7-8/6: Rådet for Retlige og Indre Anliggender, 7.-8. juni 2021
 • 7-10/6: Plenarsamling i Europa-Parlamentet
 • 14-15/6: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik
 • 14-15/6: Uformelt møde i Rådet for Landbrug og Fiskeri / Lissabon/Santarém
 • 17/6: Eurogruppen
 • 18/6: Rådet for Økonomi og Finans
 • 19/6: Konferencen om Europas fremtid: konstituerende plenarforsamling/borgerarrangement
  Den konstituerende plenarforsamling finder sted i Strasbourg med både virtuel og fysisk deltagelse i fuld overensstemmelse med sundhedssituationen og vil omfatte præsentationer om de europæiske borgerpaneler og den flersprogede digitale platform - Læs mere...
 • 20/6: Rådet (udenrigsanliggender (handel))
 • 20/6: Rådsmøde (udenrigsanliggender/handel) (i margen af WTO's 12. ministerkonference den 21.-24. juni) (skal bekræftes)
 • 21/6: Rådet for Miljø
 • 21/6: Rådet for Udenrigsanliggender
 • 21-24/6: WTO's 12. ministerkonference
 • 22/6: Dom i forbundne sager C-682/18 YouTube & C-683/18 Cyando om intellektuel ejendomsret, ophavsret og beslægtede rettigheder, mellemmænds ansvar for mulige overtrædelser, viden om ulovlighed af visse aktiviteter, begrebet kommunikation til offentligheden og fremskaffelse og forvaltning af en video- eller digital fildelingsplatform på internettet
  Den forelæggende domstol forsøger at fastlægge, om en operatør af en videoplatform på internettet, hvor videoer med indhold beskyttet af ophavsrettigheder gøres offentligt tilgængelige for brugere uden ophavsrettighedshavernes samtykke, udfører en kommunikation til offentligheden i medfør af artikel 3, stk. 1), i direktiv 2001/29/EF.
 • 22/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi))
 • 22/6: Rådet for Almindelige Anliggender
 • 23-24/6: Plenarsamling i Europa-Parlamentet
 • 24-25/6: Det Europæiske Råd
 • 28-29/6: Rådet for Landbrug og Fiskeri

-

 • 15/9: State of the Union
  Kommissionens formand, Ursula von der Leyen's tale om Unionens tilstand...

Detaljer

Publikationsdato
4. januar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark