Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel5. marts 2018Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 10 - det sker

Denne EUge byder bl.a. på række Rådsmøder, dom i en dansk banksag, terror, kapitalmarkedsunionen, semester-pakke samt handelsrelationerne med USA mht. stål og aluminium...Og sidst på ugen kommer Margrethe Vestager til København.

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 5/3: Rådet (miljø)
  Vigtigste punkter på dagsordenen: cirkulær økonomi, CO2-emissioner og luftkvalitet og et mere miljøvenligt europæisk semester - Læs mere...

 • 5-6/3: EU's civilbeskyttelsesforum i Bruxelles
  Kommissionen lægger den 5. og 6. marts hus til Europas største offentlige begivenhed om samarbejde indenfor civilbeskyttelse - Læs mere...

 • 6/3: Rådet (udenrigsanliggender (forsvar))
  Emnerne er bl.a. PESCO, sikkerhed og forsvar, EU's uddannelsesmissioner samt samarbejdet mellem EU og NATO - Læs mere...

 • 6/3: Dom i sag C-579/16P - Kommissionen mod FIH Holding og FIH Erhvervsbank
  FIH er et selskab med begrænset ansvar reguleret af den danske banklovgivning. I 2012 vurderede den danske lovgiver, at der var en relativ stor risiko for, at FIH ikke kunne overholde likviditetskravene som et resultat af FIH's forventede manglende evne til at opnå finansiering på de åbne markeder hovedsagelig grundet et fald i FIH's kreditvurdering og ugunstige forhold på kapitalmarkederne.
  For at løse de begyndende likviditetsproblemer, foreslog Danmark i juli 2012 en overførselsordning til fordel for FIH. Ordningen bestod af en overførsel af ejendomsrelaterede aktiver fra FIH til et nyt datterselskab tilhørende FIH Holding (Newco), der dernæst blev købt af Finansiel Stabilitet. Statsstøtten omfattede beløb på op til 2,25 mia. kr. Danmark fremsendte en omstruktureringsplan i januar 2013, der blev ændret og færdiggjort i juni. Omstruktureringsplanen indeholdt en reorganisering af banken, der vil fokusere på udlån til små og mellemstore virksomheder. Planen sikrede også en passende godtgørelse for overførselsordningen. FIH betalte navnlig et engangsbeløb i december 2013 og forpligtede sig til årlige betalinger – alt i alt svarede disse betalinger til en godtgørelse på 10 % af bankens kapitalfrigørelse.
  Kommissionen konkluderede i en afgørelse i 2014, at støtteforanstaltningerne var inden for rammerne af Kommissionens meddelelser under krisen om statsstøtte til banker.
  Retten konkluderede i en dom af den 15. september 2016, at Kommissionen burde have analyseret de omhandlede foranstaltninger ud fra deres art, deres genstand og deres formål under hensyntagen til den sammenhæng, hvori de indgik, nemlig begrænsningen af Danmarks eksponering som følge af kapitalindskuddet og garantierne i stedet for at anvende princippet om den private investor, uafhængig af resultatet af denne analyse. Retten annullerede derfor Kommissionens afgørelse.
  Kommissionen har appelleret Rettens dom til Domstolen - Læs mere...
 • 7/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Emnerne bliver semester-vinterpakken, kapitalmarkedsunionen, Vestbalkan samt USA, stål og aluminium...- Læs mere...

 • 7/3: Ny eurobarometerundersøgelse om danskerne, indvandring og terrorisme m.m. og om fælleseuropæiske løsninger - Læs mere...

 • 8/3: Den internationale kvindedag 2018: Kvinders styrkede indflydelse og status er afgørende for Europas fremtid - Læs mere...

 • 8/3: Kommissionen's månedlige pakke af afgørelser på traktatbrudsområdet - Læs mere...

 • 8/3: Konference om "Building Urban Defences Against Terrorism" for borgmestre i EU i Bruxelles
  Europa-Kommissionen og Det Europæiske Regionsråd går den 8. marts sammen om at organisere en konference kaldet "Building Urban Defences Against Terrorism: Lessons Learned From Recent Attacks" for borgmestre i EU. Konferencen vil fokusere på erfaringerne fra de seneste terrorangreb og udveksling af bedste praksis og nyttige løsninger til at øge beskyttelsen af offentlige rum, herunder gennemførelsen af løsninger med "indbygget sikkerhed". Deltagere vil også diskutere foranstaltninger til at øge forebyggelsen af radikalisering på lokalt plan, offentlig-privat samarbejde – der bygger på det nyligt oprettede operatørforum – samt finansieringsmuligheder i EU's forskellige finansielle instrumenter - Læs mere...
  Baggrunden:
  Konferencen, der er en del af gennemførelsen af EU-handlingsplan om støtte til beskyttelse af offentlige rum, vil bringe borgmestre og repræsentanter for adskillige europæiske byer sammen med nationale beslutningstagere, repræsentanter fra bynetværk og medlemmer af Det Europæiske Regionsråds Underudvalg for Borgerrettigheder, Styreformer og Institutionelle og Eksterne Forbindelser (CIVEX). Konferencen, der er en del af opfølgningen til Niceerklæringen af 29. september 2017, vil tage ved lære af de seneste angreb og identificere den gode praksis, der måtte være dukket op i byer i hele Europa.

 • 8/3: Kommissionen fremlægger sin Kapitalmarkedsunionspakke - Læs mere...

 • 8-9/3: Margrethe Vestager i København
  Torsdag holder hun tale på Københavns universitet om karrieremulighederne i EU's institutioner, på Copenhagen Business School i forbindelse med kvindernes internationale kampdag og til et arrangement i Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) om EU og konkurrencekommissærens rolle.
  Fredag mødes hun med Udenrigsministeriets direktør for udenrigspolitik, Jonas Bering Liisberg, og holder hovedtale om fairness og digitale markeder på en konference i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

 • 8-9/3: Rådet (retlige og indre anliggender)
  Ministrene skal bl.a. tale om Vestbalkan, interoperabilitet, terrorbekæmpelse, migration, svig betalingsmidler end kontanter, Bruxelles II-forordningen, grænseoverskridende adgang til elektronisk bevismateriale samt om den europæiske anklagemyndighed - Læs mere...

 • 9/3: Den 14. europæiske mindedag for ofrene for terrorisme - Læs mere...

 • 15/3: Borgardialog i Odense med Vytenis Andriukaitis - kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed - Læs mere...

 • 22-23/3: Det Europæiske Råd i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
5. marts 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark