Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse8. marts 2024Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 11 - 2024 - det sker...

Ursula von der Leyen indvier Kommissionens kontor i Nuuk

Marts 2024

 

 • 11/3: Margrethe Vestager i Austin, Texas
  Deltager i SXSW-konferencen (South by Southwest); er inviteret i anledningen af sin optagelse i Hall of Fame 2024 SXSW

 

 • 11/3: Eurogruppen / Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. den makroøkonomiske udvikling og finanspolitiken i euroområdet i 2025, Kapitalmarkedsunionen samt fremtiden for de europæiske kapital- og finansmarkeder

 

 • 11-12/3: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (beskæftigelse og socialpolitik) / Bruxelles
  Beskæftigelses- og socialministrene mødes 11. marts i Bruxelles for at drøfte arbejdsvilkårene for platformsarbejdere samt gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder i forbindelse med det europæiske semester 2024 og den fremtidige sociale dagsorden.
  De skal også godkende udtalelsen fra Beskæftigelsesudvalget og Udvalget for Social Beskyttelse om EU's fremtidige politiske prioriteter for den europæiske søjle for sociale rettigheder, godkende konklusionerne om den årlige undersøgelse af bæredygtig vækst 2024 og den fælles beskæftigelsesrapport og godkende nøglebudskaber fra Beskæftigelsesudvalget om gennemførelsen af Rådets henstilling "En bro til job - styrkelse af ungdomsgarantien".
  Den 12. marts skal beskæftigelses- og socialministrene deltage i en orienterende debat med økonomi- og finansministrene om sociale investeringer og reformer med henblik på modstandsdygtige økonomier.

 

 • 11-14/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Kommer bl.a. til at handle om kunstig intelligens, grønne-bygninger samt om påvirkning af journalister udefra og mediefrihed

 

 • 11-15/3: Josep Borrell i New York og Washington D.C.
  Deltager bl.a. i møder i FN

 

 

 

 

 • 12/3: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles
  Rådet vil søge at godkende retningslinjerne for EU's budget for 2025 og vedtage sin henstilling om decharge for 2022-budgettet.
  Ministrene skal også drøfte genopretnings- og resiliensfaciliteten og de økonomiske og finansielle konsekvenser af Ruslands aggression mod Ukraine.
  Økonomi- og finansministrene skal deltage i en debat med beskæftigelses- og socialministrene om sociale investeringer og reformer med henblik på modstandsdygtige økonomier.

 

 

 • 13/3: Vedtagelse af marts's overtrædelsespakke
  Kommissionen vil med sin tilbagevendende pakke af afgørelser på traktatbrudsområdet gå videre i sager mod medlemsstater, der ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til EU-retten. Disse afgørelser, som omfatter mange sektorer og politikområder, har til formål at sikre en korrekt anvendelse af EU-retten til gavn for borgerne og erhvervslivet - Baggrund...

 

 • 13-15/3: Margrethe Vestager i Verona, Italien
  Deltager i G7-ministermøder om industri og teknologi & digital omstilling

 

 • 14/3: Domstolen: Høring i sag C-573/22, Foreningen C m.fl. om moms m.m.
  Fra 2007-2017 var dansk medielicens pålagt moms. Foreningen C og andre rejste en sag ved Østre Landsret med krav om tilbagebetalig af moms.
  Den danske medielicens skulle betales ved besiddelse af et apparat, der er underlagt licensafgift, hvilket vil sige et apparat, der kan modtage og afspille audiovisuelle programmer eller tjenester, som udsendes til offentligheden. Indtil 2013 skulle der desuden betales for radioudstyr, som udelukkende kunne modtage og afspille radioprogrammer, der blev udsendt til offentligheden.
  Der skulle betales medielicens, uanset om udstyret blev anvendt, og hvad det blev brugt til. Der skulle også betales medielicens, selv om de licensfinansierede institutioners programmer faktisk kunne modtages, f.eks. på grund af antennens retning eller andre omstændigheder.  Omvendt var modtagelsen af de licensfinansierede institutioners programmer ikke afhængig af, om licensafgiften var betalt.
  Da det sjette direktiv trådte i kraft, gik alle licensindtægter til finansieringen af Danmarks Radio. I periode 2007-2017 gik licensindtægterne til finansiering af DR, TV 2's regionalstationer og - gennem kulturministeriet - andre medie- eller filmrelaterede formål.
  Østre Landsrets præjudicielle spørgsmål vedrører fortolkningen af standstill-bestemmelsen i sjette direktiv, 77/388/EØF, nærmere bestemt for det første spørgsmålet om, hvorvidt et lovfæstet licensafgift, som den danske medielicens, kan pålægges moms, for det andet fortolkningen af, hvad der udgør en uacceptabel ændring af en national undtagelsesordning, der er omfattet af en "standstill" -bestemmelse.
   

 

 

 • 15/3: Wopke Hoekstra holder videokonference med Dan Jørgensen, minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik

 

 

 • 17/3: Ursula von der Leyen i Cairo, Ægypten
  Mødes med mødes med Abdel Fattah El-Sisi, præsident for Den Arabiske Republik Egypten sammen med Alexander De Croo, Belgiens premierminister, Giorgia Meloni, Italiens premierminister og Kyriakos Mitsotakis, Grækenlands premierminister

 

-

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
8. marts 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark