Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. marts 2019Repræsentationen i Danmark7 min læsetid

EU i uge 11 - det sker...

Igen-igen handler det en del om Brexit, men også om andre ting så som: lægemidler i miljøet, cybersikkerhedstrusler, Rusland, punktafgifter på alkohol og skat på digitale tjenester, EU-Kina og kapitalmarkedsunionen, Syrien samt en række domstols...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 11/3: Kommissionens fremlægger tiltag til at håndtere risici og udfordringer mht. lægemidler i miljøet - Læs mere...
 • 11/3: Den 15. europæiske mindedag for ofrene for terrorisme
  Europa-Kommissionen vil organisere en særlig begivenhed i Bruxelles mandag den 11. marts for at markere den 15. europæiske mindedag for ofrene for terrorisme. Begivenheden vil have deltagelse af terrorofre, foreninger for ofre og repræsentanter for første responsenheder, som vil dele deres historier og oplevelser med repræsentanter for EU-institutionerne og medlemsstaterne. Fra Kommissionen deltager bl.a. Julian King.
  Baggrund:
  Den europæiske mindedag for ofrene for terrorisme blev oprettet efter bombeattentaterne i Madrid i 2004. Hvert år siden 2005 mindes Europa ofrene for terrorangreb på denne dato.
  Det er en vigtig del af Kommissionens arbejde at give støtte til ofre for kriminalitet, herunder ofre for terrorisme, for at håndtere alle dimensionerne ved terrortrusler. EU har indført en kraftig juridisk ramme for at beskytte ofre i hele EU gennem den EU-dækkende kompensationsordning, direktivet om ofres rettigheder og direktivet om bekæmpelse af terrorisme. Joëlle Milquet blev i oktober 2017 udnævnt til særlig rådgiver for kommissionsformand Jean-Claude Juncker med ansvar for kompensering af ofre for kriminalitet. Støtte til ofre og ofres rettigheder er også kerneelementer i det arbejder, som netværket til bevidstgørelse omkring radikalisering (RAN) udfører.
 • 11/3: Eurogruppen mødes i Bruxelles
  Emnerne bliver Grækenland og Letland, boligmarkederne og makroøkonomisk stabilitet samt elementerne i budgetinstrumentet og udgiftsrelaterede aspekter - Læs mere...
 • 11/3: Juncker mødes med Theresa May i Strasbourg - Læs mere...
 • 11-14/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Denne gang handler det bl.a. om Brexit, cybersikkerhedstrusler og EU's forhold til Rusland - Læs mere...
 • 12/3: Brexit-afstemningen i Storbritanniens underhus...
 • 12/3: Rådet (økonomi og finans) mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: EU-listen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholiske drikkevarer og skat på digitale tjenester, InvestEU samt den årlige vurdering af den økonomiske og sociale situation i de enkelte medlemslande - Læs mere...
 • 12/3: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker deltager i en debat om Europas fremtid i Europa-Parlamentets plenarforsamling sammen med Slovakiets premierminister Peter Pellegrini
 • 12/3: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Emner på dagsordenen bliver bl.a. EU-Kina og kapitalmarkedsunionen - Læs mere...
 • 12-14/3: Bruxelleskonferencen om støtte til Syriens og regionens fremtid
  EU vil sammen med FN være vært for den 3. Bruxelleskonference om "Støtte til Syriens og regionens fremtid" (#SyriaConf2019) fra den 12. til den 14. marts. Dette års konference vil tackle de mest presserende humanitære emner, herunder modstandsdygtighed, for syrere og de samfund, hvor syriske flygtninge bor, så vel i landet som i regionen. Der vil blive lagt særlig vægt på at høre syriske kvinders synspunkter. Konferencen vil bekræfte det internationale samfunds politiske og finansielle støtte til Syriens naboer, navnlig Libanon, Jordan og Tyrkiet. Iraks og Egyptens indsats vil også blive fremhævet. Konferencen vil også være den vigtigste begivenhed i 2019 for at få tilsagn om støtte til Syrien og regionen. Tirsdag den 12. og onsdag den 13. vil blive dedikeret til "dialogdage", som hundredevis af repræsentanter for syriske, regionale og internationale ikkestatslige organisationer og civilsamfundsorganisationer vil deltage i for at få en dyb og meningsfuld udveksling med det internationale samfund i Europa-Parlamentet. Der er flere oplysninger til rådighed omkring "dialogdagene" (med fokus på modstandsdygtighed og regional udvikling og humanitær støtte). Torsdag den 14. vil udenrigsministrene som en del af konferencen i Det Europæiske Råd samle deltagere fra mere end 85 lande og regionale organisationer på ministerielt niveau for at diskutere alle de vigtigste aspekter ved Syrienkrisen, herunder politisk, humanitær og regional udvikling. Konferencen vil forsøge at vedligeholde det internationale engagement omkring levering af bistand til det syriske folk og værtssamfundene. Værterne for konferencen er den højtstående repræsentant/næstformand Federica Mogherini vil sammen med Johannes Hahn, kommissær med ansvar for europæiske naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, og Christos Stylianides, kommissær med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, på vegne af Den Europæiske Union. Medværten på FN's side på vegne af FN's generalsekretær er Mark Lowcock, undergeneralsekretær for humanitær anliggender og nødhjælpskoordination. Han vil være ledsaget af Geir Pedersen, FN-generalsekretærens særlige udsending for Syrien, og Filippo Grandi, FN's højkommisær for flygtninge. Der vil også være andre ledere af FN-agenturer til stede – Læs mere...
 • 13/3: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtages over en arbejdsfrokost af Hans Majestæt Philippe, Belgiernes Konge
 • 14/3: Forslag til afgørelse i sag C-89/18 A
  [A] blev født i Tyrkiet og er tyrkisk statsborger. I 1983 giftede hun sig med [B]. Parret havde fire børn sammen i Tyrkiet. [A] og [B] blev skilt i 1998. [B] giftede sig i januar 1999 med en tysk kvinde, der boede i Danmark. [B] blev tildelt opholdstilladelse i juli 1999 som den tyske kvindes ægtefælle. Opholdstilladelsen blev gjort permanent i 2006. De fælles børn med [A] blev tildelt opholdstilladelser i Danmark som familiesammenføringssager med [B] mellem 2002 og 2008.
  [B] blev i juni 2009 skilt fra sin tyske ægtefælle. I august 2009 blev [A] og [B] gift igen i Danmark. [A] indsendte an ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af ægteskabet til Udlændingestyrelsen i september 2009.
  Ansøgningen om opholdstilladelse blev afvist med den begrundelse, at [A] og [B] ikke levede op til kravet om, at deres samlede tilknytning til Danmark skulle være større end deres samlede tilknytning til et andet land: [A] og [B] blev født og voksede op i Tyrkiet, hvor de gik i skole. De taler tyrkisk, kurdisk og en smule dansk med hinanden. [B] blev først tildelt en opholdstilladelse i Danmark, da han var 37 år gammel. [A] og [B] levede sammen i Tyrkiet igennem 15 år, hvor de fik fire børn sammen. Indgåelsen af det nye ægteskab indikerer, [B] har opretholdt en meget betydelig tilknytning til [A] og Tyrkiet, og [B] har besøgt Tyrkiet adskillige gange.
  Østre Landsret har stillet Domstolen en række spørgsmål vedrørende begrebet "nye restriktioner" for familiesammenføring i forbindelse med standstill-klausulen i afgørelse nr. 1/80 om udvikling af associeringen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Tyrkiet - Læs mere...
 • 14/3: Mariya Gabriel er i København
  Kommissæren for digital økonomi og digitalt samfund holder en hovedtale ved Dansk Digitalt topmøde 2019 og mødes med erhvervsminister Rasmus Jarlov.
  Hun underskriver #Saferinternet4EU ambassadørdokumentet sammen med Bongki Engel, Legos Global Senior Director for Government & Public Affairs - Læs mere om besøget...
 • 14/3: Dom i sag C-557/17 Y.Z. e.a. om grænsekontrol, immigration og familiesammenføringsrettigheder - Pressemeddelelse...
  Domstolen er efter en anmodning fra en nederlandsk domstol blevet bedt om at undersøge, om en medlemsstat kan trække en opholdstilladelse givet i forbindelse med en familiesammenføringssag tilbage, når opholdstilladelsen er opnået ved svigagtige oplysninger, men familiemedlemmet ikke vidste, at der var tale om svigagtige oplysninger - Læs mere...
 • 14/3: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker holder en hovedtale ved forårsforsamlingen i COMECE (Commission of the Bishops' Conferences of the European Union). Senere samme dag modtager Juncker Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland
 • 14/3: Dom i sag C-695/17 - Metirato Oy
  I 2012 sendte Estlands told- og skattestyrelse en anmodning til den finske skattestyrelse om inddrivelse af skat med renter for i alt 28 754,50 EUR fra Metirato Oy på baggrund af administrative dokumenter i den estiske told- og skattestyrelse. Ved denne anmodning sendte den finske skattestyrelse samtidig med den gæld, der skulle inddrives til Estland, en anmodning om inddrivelse af gæld til sig selv til de finske håndhævelsesmyndigheder, der er ansvarlige for procedurerne til gennemførelse af tvungen inddrivelse af gæld. Den 12. februar 2013 lavede Metirato Oy en frivillig betaling på 17 500 EUR til håndhævelsesmyndighederne, hvoraf 15 837,67 EUR blev betalt til skattemyndighederne, der — i henhold til ovennævnte anmodning om inddrivelse — overførte 15 541,67 EUR til den estiske stat.
  Udover denne betaling har Metirato Oy betalt 17 803 EUR til skattestyrelsen som et frivilligt bidrag. I 2013 blev Metirato Oy pålagt afvikling.
  Helsinkis distriktsret har stillet Domstolen en række spørgsmål om fortolkningen af direktiv 2010/24 om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger - Læs mere...
 • 15/3: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) mødes i Bruxelles
  På dagsordenen er bl.a. Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, Europas sociale dimension efter 2020, Det europæiske semester 2019, Socialt trepartstopmøde samt div. lovgivningssager - Læs mere...
 • 15/3: Kommissionen præsentere sin rapport om kapitalmarkedsunionen: Fremskridt i oprettelsen af et indre marked for kapital til fordel for en solid økonomisk og monetær union...

-

 • 21-22/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
11. marts 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark