Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse14. marts 2022Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 11 - det sker...

Oven på sidste uges topmøde i Versailles står den i EUge 11 bl.a. på kønsfordeling i selskabsbestyrelser, Rusland og Ukraine, medicinsk støtte til flygtninge, værdipapircentraler, støtte til børn og lærere i Ukraine, Feta og udtjente batterier...

Marts 2022

 

 • 14/3: Kommissær Jutta Urpilainen besøger Rzeszów (Polen) nær grænsen til Ukraine - Følg med via EBS kl. ca. 16:50 - Klik her...

 

 • 14/3: Eurogruppen / Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: samordning af finanspolitikken i euroområdet i 2023, Grækenland – 13. rapport om skærpet overvågning, status på Bankunionen samt forberedelse af eurotopmødet i marts - Læs mere...

 

 • 14/3: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik / Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. kønsfordeling i selskabsbestyrelser, koordinering af de økonomiske politikker og finans-, arbejdsmarkeds- og socialpolitikkerne i EU, bekæmpelse af forskelsbehandling på arbejdspladsen og minimumsbeskyttelsesniveauer, fremme af aktiv aldring på arbejdspladsen samt det kommende sociale trepartstopmøde - Læs mere...

 

 • 15/3: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles
  Under morgenmaden skal økonomi- og finansministrene drøfte de økonomiske og finansielle konsekvenseraf de sanktioner, der er pålagt Rusland efter dets militære aggression mod Ukraine. Andre emner bliver: CO2-grænsetilpasningsmekanismen (CBAM), global minimumssats for selskabsbeskatning, evaluering af den økonomiske styring og finanspolitiske retningslinjer, Rådets prioriteter for EU's budget for 2023 samt eksportkredit og pakken om moms på e-handel - Læs mere...

 

 • 15/3: Uformelt møde mellem ministrene for beskæftigelse, socialpolitik og sundhed via videokonference
  Ministrene vil bl.a. drøfte en koordineret reaktion fra EU på sundhedskonsekvenserne af krigen i Ukraine inkl. medicinsk støtte til flygtninge m.m. - Læs mere...

 

 • 15/3-12/4: Bedst mulig brug af EU-agenturerne til at strømline de videnskabelige vurderinger af kemikalier - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 16/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive en gennemgang af værdipapircentraler - Læs mere...

 

 • 16/3: Uformel videokonference mellem undervisningsministrene
  Ministre vil udveksle synspunkter om hvordan man støtter børn og lærere i Ukraine, hvordan man fortsætter uddannelsen af ​​ukrainske børn, der ankommer til EU samt koordinerer disse initiativer på europæisk plan - Læs mere...

 

 • 16/3-13/4: Miljøbeskyttelse: evaluering af LIFE-programmet 2014-2020 - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 16/3-25/4: Cyber Resilience Act - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 

 • 17/3: Kommissær Adina-Ioana Vălean modtager Dan Jørgensen, Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister

 

 • 17/3: Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) holder pressebriefing om covid-19 kl. 14:00 - Læs mere...

 

 • 17/3: Rådet for miljø mødes i Bruxelles
  Emnerne blive bl.a. udtjente batterier, Fit for 55 samt skovrydningsfri import m.m. - Læs mere... - Læs mere...

 

 • 17-18/3: 8. Samhørighedsforum
  Forummet vil samle omkring 2.000 repræsentanter for EU-institutionerne, nationale, regionale og lokale myndigheder fra alle medlemslandene, arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer, NGO’er og repræsentanter for den akademiske verden. Kommissionsformand Ursula von der Leyen holder en hovedtale. I lyset af de ekstraordinære omstændigheder vil forummet blive afholdt i hybridformat for at give så mange som muligt mulighed for at deltage - Pressemeddelelse...
  Læs mere...

 

 • 17/3-9/6: Evaluering af regler om statsstøtte til banker i vanskeligheder - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 17/3-9/6: Revision af EU's bestøverinitiativ - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

-

 • 21/3: Sidste chance for at deltage i den offentlig høring om en "Retsakt om europæisk mediefrihed" - Læs mere...

-

 • 24-25/3-2022: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
14. marts 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark