Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse17. marts 2023Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 12 - 2023 - det sker...

Mandag har vi i DK besøg af Frans Timmermans og Margrethe Vestager, samme dag er der donorkonference til støtte for befolkningen i Tyrkiet og Syrien og sidst på uge står den på topmøde

Marts 2023

 

 • 19/3: Samarbejdsrådet EU-Irak mødes i Bruxelles
  Tredje møde i Samarbejdsrådet mellem Den Europæiske Union og Irak afholdes søndag 19. marts 2023 i Bruxelles under ledelse af den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell. Udenrigsminister Fuad Mohammed Hussein vil lede den irakiske delegation.
  Samarbejdsrådet vil drøfte udviklingen i Irak og i EU, regionale anliggender og sikkerhed og emner såsom migration, demokrati, menneskerettigheder, handel og energi.
  Desuden forventes Samarbejdsrådet EU-Irak at træffe afgørelse om nedsættelse af et nyt underudvalg for udviklingssamarbejde - Læs mere...

 

 • 20/3: #EUiDK holder hos Dansk Industri sammen med Finansministeriet en konference om Danmarks Genopretningsplan med deltagelse af bl.a. Margrethe Vestager og Nicolai Wammen - Læs mere...

 

 

 • 20/3: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles
  Rådet vil drøfte den russiske aggression mod Ukraine og udveksle synspunkter om Tunesien. Det vil også blive orienteret om aktuelle sager.
  Om eftermiddagen vil EU's udenrigsministre have en fælles samling med EU's forsvarsministre for at drøfte gennemførelsen af det strategiske kompas et år efter dets godkendelse og EU's støtte til Ukraine - Læs mere...

 

 • 20/3: Kommissionen og det svenske rådsformandskab vært for en international donorkonference til støtte for befolkningen i Tyrkiet og Syrien efter de ødelæggende jordskælv - bl.a. deltager Ursula von der Leyen - Læs mere...

 

 • 20/3: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles
  Ministrene skal udveksle synspunkter om Kommissionens nye pakke af foranstaltninger til at øge EU's fiskeri- og akvakultursektors bæredygtighed og modstandsdygtighed.
  Andre emner bliver markedssituation og handelsrelaterede landbrugsspørgsmål i lyset af den russiske invasion af Ukraine samt evt. forordningen om naturgenopretning og betydningen for landbruget og skovbruget i EU, beskyttelse af bestøverarter, rapporten om svinekød samt fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Marokko - Læs mere...

 

 

 

 

 

 • 20/3-17/5: Regler for eksport og import af farlige kemikalier (opdaterede lister over kemikalier) - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 21/3: Jutta Urpilainen tager imod Charlotte Slente, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp

 

 • 21/3: Kommissionen annoncere den nye runde af reformprojekter i EU-landene under instrumentet for teknisk støtte (TSI) for at styrke modstandsdygtighed og konkurrenceevne - Læs mere...

 

 • 21/3: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles
  Ministrene vil fortsætte forberedelserne til Det Europæiske Råds møde 23.-24. marts 2023 ved at drøfte udkastet til konklusioner bl.a. om Ukraine, konkurrenceevne, det indre marked og økonomien samt energi.
  Rådet vil også drøfte forbindelserne mellem EU og UK og Windsorrammen, det europæiske semester og retsstatsprincippet - Læs mere...

 

 • 21/3-18/5: Energieffektivitet: revision af kravene til miljøvenligt design af produkter til lokal rumopvarmning - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 22/3: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles    
  Handler bl.a. om en forbrugerpakke mht. grønne anprisninger og retten til reparation af varer - Læs mere...

 

 

 • 23/3: Ursula von der Leyen deltager i PPE-topmøde

 

 • 23-24/3: Det Europæiske Råd / Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. Ruslands angrebskrig mod Ukraine, økonomi, konkurrenceevne og det indre marked samt energi - Læs mere...

 

 • 24/3: Tiende møde i Det Blandede Udvalg EU-Det Forenede Kongerige og det andet møde i Partnerskabsrådet EU-Det Forenede Kongerige - Læs mere...

 

-

 

29-30/6: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
17. marts 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark