Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. marts 2017Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

EU i uge 12 - det sker...

EU i denne uge handler bl.a. om Grønland, Japan, moms, forsvarsfond, Brexit, konkurrence, terror og Danmarks Europol-aftale...Lørdag er det 60-årsdagen for Romtraktaterne!

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 20/3: Eurogruppen mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: udkast til budgetplaner og gennemførelse af stabilitets- og vækstpagten, pensionssystemer, Grækenlands makroøkonomiske tilpasningsprogram og gældsudstedelse - Læs mere...
 • 20/3: Sundhedsministrenes uformelle møde i Valletta, Malta
  Vytenis Andriukaitis deltager og møder bl.a. sundhedsminister Karen Ellemann - Læs mere
 • 20/3: Neven Mimica modtager delegation fra Grønlandsudvalget og Grønlands Landsting for at drøfte EU's udviklingssamarbejde med Grønland.
 • 21/3: Japans's premierminister Abe besøger EU for bl.a. at tale om handel - Læs mere...
 • 21/3: Margrethe Vestager modtager gruppe med medlemmer af De Radikale på studietur.
 • 21/3: Rådet for Økonomi og Finans
  Ministrene skal bl.a. tale om nedsat momssats for elektroniske publikationer, omvendt betalingspligt for moms, det europæiske semester, G20-mødet mellem finansministrene og centralbankcheferne samt om finansielle tjenesteydelser og den europæiske forsvarsfond - Læs mere...
 • 22/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  På dagsordenen forventes bl.a. at være #EU60, Brexit samt konkurrencemyndighederne og det indre marked - Læs mere...
 • 22/3: Årsdag for terrorangrebene i Bruxelles i 2016.
  Juncker deltager bl.a. i indvielsen af monumentet til minde om ofrene for terror...
 • 23/3: Danmark's Europol-aftale
  Europa-Parlamentet's udvalg om "Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender" har den nye Europol-forordning og aftalen om Danmarks tilknytning til Europol efter 1. maj 2017 på dagsordenen - Læs mere (pkt. 15)...
 • 23/3: Den digitale dag i Rom
  Den digitale dag, eller den digitale del af den officielle fejring af 60-året for Romtraktaterne, finder sted i Rom den 23. marts 2017. Begivenheden organiseres af EU-Kommissionen og Italien i samarbejde med det maltesiske EU-formandskab og beskæftiger sig med emner, der har eller får betydning for EU-borgernes fremtid - Læs mere...
  Baggrund:
  Romtraktaterne, der byggede videre Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, blev underskrevet for 60 år siden og lagde grunden til det, der senere blev EU, og det har skabt fred, velstand og sociale fremskridt. For Europa i dag betyder det digitale, hvad kul og stål betød for tres år siden. Det har det samme fantastiske potentiale til at forbedre folks liv, lave helt om på vores arbejdsdag og skabe investeringer i fremtiden, og det giver et stort økonomisk potentiale for innovation i Europa. Det digitale vil styrke Europas økonomi og samfund, så erhvervslivet kan blomste i den digitale tidsalder.
  Med fejringen af Romtraktaterne og med blikket vendt mod vores fælles digitale fremtid vil den digitale dag sætte fokus på Europas digitale udfordringer og fremtid. Den vil se nærmere på den stadig stigende rolle, det digitale spiller i europæernes hverdag, økonomi og samfund.
  Begivenheden er organiseret omkring erhvervslivets konkurrenceevne og samfundets udfordringer, og den vil samle ministre, højtstående repræsentanter og vigtige stakeholdere i fire forskellige sessioner:
  • Europa som en global medspiller højtydende informationsteknologi
  • Digitalisering af Europas industri
  • På vej mod forbundet og automatiseret mobilitet
  • Den digitale omstillings betydning for arbejdspladser og færdigheder
 • 24-25/3: Formand Jean-Claude Juncker i Rom
  Er bl.a. i audiens hos pave Frans i Vatikanet sammen med EU's stats- og regeringschefer...
 • 25/3: Uformelt møde i Rom mellem EU's stats- og -regeringschefer i anledning af 60-årsdagen for Romtraktaterne - Læs mere...
 • 30/3: Ministerkonference om middelhavsfiskeri i Malta
  EU-Kommissionen organiserer en ministerkonference om middelhavsfiskeri i Malta den 29.-30. marts 2017. Dette arrangement er et vigtigt politisk skridt i retning af at løse problemet med fiskebestandenes foruroligende tilstand og dens konsekvenser for fiskeerhvervet og kystsamfundene.
  Takket være kommissær Karmenu Vellas forberedende arbejde har EU-Kommissionen sikret deltagelse på højt niveau fra 22 af de 23 lande, der har kystlinje ved Middelhavet. Med de politiske stemmer, der er repræsentere fra både det nordlige og det sydlige Middelhavsområde, er der store muligheder.
  Konferencens højdepunkt er Maltas underskrivelse af erklæringen MedFish4Ever Declaration, som er en offentlig erklæring, der skal underskrives af alle ministre fra Middelhavsområdet, hvilket betyder politisk opbakning for denne hidtil usete og væsentlige proces.
  Baggrund:
  Efter det politiske initiativ, som EU havde iværksat i Catania (februar 2016) og i Bruxelles (april 2016), går EU nu et skridt videre ved at foreslå en ministererklæring fra alle kyststater om bæredygtigt fiskeri i Middelhavet som opfølgning på den erklæring, der blev vedtaget i Venedig i 2003. Erklæringen vil danne grundlag for indsatsen på området i de næste 10 år på vigtige områder som ikkeindustrielt fiskeri, bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, dataindsamling, videnskabelig rådgivning og troværdige bevarelsesforanstaltninger.
 • 4-5/4: Syrien-støtte-konference i Bruxelles - Læs mere...
 • 12/4: Kommissionen indbyder interesserede til et stakeholderforum om det europæiske solidaritetskorps
  Det europæiske solidaritetskorps begynder at tage form. Indtil nu har 24 000 unge europæere meldt sig for at deltage i solidaritetsaktiviteter rundt omkring i Europa, og godkendte organisationer har nu adgang til databasen, hvor de kan se efter passende kandidater til deres projekter. I løbet af foråret vil der være hundredvis af muligheder, og der vil følge flere tusinder i de kommende måneder.
  Samtidig arbejder Kommissionen på et lovforslag, der skal vedtages i første halvår af 2017, om at skabe en særlig juridisk database for det europæiske solidaritetskorps. Som led i processen har Kommissionen lanceret både en offentlig høring og målrettede høringer med vigtige stakeholdere, der beskæftiger sig med ungdomsarbejde i EU.
  For at afrunde høringsprocessen om det europæiske solidaritetskorps' fremtidige form inviterer Kommissionen nu interesserede, f.eks. MEP'er og repræsentanter for Rådet, ungdomsorganisationer, repræsentanter fra nationale agenturer, der arbejder med Erasmus+, arbejdsgiver- og fagforeningsrepræsentanter og tidligere frivillige til et forum for stakeholdere den 12. april i Charlemagne-bygningen i Bruxelles - Læs mere...
  Baggrund:
  I sin tale om Unionens tilstand i 2016 fortalte EU-Kommissionens formand, Jean-ClaudeJuncker, om sin ambition om at øge indsatsen til fordel for de unge. Den 7. december 2016 søsatte Kommissionen det europæiske solidaritetskorps. Unge mellem 18 og 30 kan deltage i en række solidaritetsinitiativer, der skal tackle udfordringer i EU. Deltagerne kan være med i en bred vifte af aktiviteter, f.eks. uddannelse, sundhed, social integration, bistand til levering af mad, opførelse af indkvarteringssteder og forebyggelse af naturkatastrofer. Siden lanceringen har over 24 000 unge europæere meldt sig til det europæiske solidaritetskorps. Målet er, at 100 000 unge skal have tilmeldt sig inden udgangen af 2020.
 • 26-27/5: G7-topmøde i Taormina, Italien
 • 22-23/6: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 7-8/7: G20-topmøde i Hamburg, Tyskland

Detaljer

Publikationsdato
21. marts 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark