Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse19. marts 2021Repræsentationen i Danmark

EU i uge 12 - det sker...

Så er det igen topmøde-uge og på dagsordenen er Covid-19, Det indre marked, industripolitik, digital transformation, økonomi, Det østlige Middelhavsområde og Rusland. Andre emner denne uge bliver børns rettigheder, børnegaranti, økologisk produktion.

EU - det sker...
 • 22/3: Rådet for Udenrigsanliggender / Bruxelles
  EU's udenrigsministre vil blive orienteret om aktuelle sager af den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Josep Borrell, og i den forbindelse gennemgå en række nylige udviklinger og kommende arrangementer. De vil derefter udveksle synspunkter om de sydlige nabolande og Tyrkiet.
  Ministrene skal også have en uformel udveksling med De Forenede Nationers (FN's) højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet - Læs mere...
 • 22/3: Ursula von der Leyen modtager Heiko Maas, Tysklands udenrigsminister
 • 22/3: Paolo Gentiloni har en videosamtale med finansminister Nicolai Wammen
 • 22/3: Formandskabsarrangement: uformel videokonference mellem ministrene med ansvar for konkurrence - Læs mere...
 • 22-23/3: Rådet for Landbrug og Fiskeri / Bruxelles
  EU's landbrugs- og fiskeriministre mødes for at drøfte fiskerimuligheder for bestande, der deles med Det Forenede Kongerige, reformen af den fælles landbrugspolitik og foranstaltninger mod planteskadegørere - Læs mere...
 • 23/3: Indkaldelse af forslag til at drive et Europe Direct center i region Sjælland, region Midtjylland eller region Syddanmark - Læs mere...
 • 23/3: Dom i sagen om Airhelp Ltd mod Scandinavian Airlines System SAS - Læs mere...
 • 23/3: Uformel videokonference mellem europaministrene
  Ministrene skal forberede mødet i Det Europæiske Råd 25.-26. marts 2021. De skal udveksle synspunkter om den sammenfattende rapport om Rådets bidrag vedrørende det europæiske semester 2021 og forberede udkastet til henstilling om den økonomiske politik i euroområdet. Det portugisiske formandskab vil fremlægge en ajourført køreplan for det europæiske semester 2021.Det portugisiske formandskab vil også orientere ministrene om konferencen om Europas fremtid - Læs mere...
 • 24/3: Dom i sag T-515/19 LEGO om varemærker - Læs mere...
 • 24/3: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en strategi for børns rettigheder og en EU-børnegaranti samt en handlingsplan for økologisk produktion frem mod 2030 - Læs mere...
 • 24/3: Ursula von der Leyen holder en tale ved åbningen af konferencen på højt plan ‘Investing in climate action: The Make-or-Break Decade' (investering i klimatiltag: knald eller fald-årtiet), organiseret i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank, via videokonference
 • 24/3: Ursula von der Leyen modtager Antony Blinken, den amerikanske udenrigsminister - Læs mere...
 • 24-25/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet
  På dagsordenen er bl.a. en EU-Afrika-strategi, havaffalds indvirkning på fiskeri, bæredygtig turisme og EU-strategien for data - Læs mere...
 • 25/3: Dom i sag C-591/16 Lundbeck mod Kommissionen - Læs mere...
 • 25/3: Ursula von der Leyen modtager Sloveniens premierminister, Janez Janša
 • 25-26/3: Videokonference i Det Europæiske Råd
  Stats- og regeringscheferne skal bl.a. tale om Covid-19, Det indre marked, industripolitik, digital transformation, økonomi, Det østlige Middelhavsområde og Rusland - Læs mere...
 • 26/3: Eurotopmøde
  Alle 27 lande deltager for bl.a. at drøfte, hvordan euroens internationale rolle kan styrkes - - Læs mere...

 • 26/3: Margrethe Vestager holder via videokonference en hovedtale ved konferencen “Danmarks digitale kompetencer”, organiseret af Digital Dogme

-

 • 8/5: Uformelt møde mellem stats- og regeringscheferne / Porto
 • 24-25/6: Det Europæiske Råd

Detaljer

Publikationsdato
19. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark