Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. april 2018Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU i uge 16 - det sker

I denne uge handler det bl.a. om madspild, urimelig handelspraksis, fiskeri, Syrien, Rusland, Iran, Vestbalkan, Facebook-Cambridge Analytica-skandalen, klima, Ján Kuciak, økologiske fødevarer, typegodkendelse af biler, Puszcza Białowieska, udvidelse...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 16/4: Rådet (landbrug og fiskeri) / Luxembourg
  Vigtigste punkter på dagsordenen: madspild, urimelig handelspraksis samt om fiskeri i de vestlige farvande - Læs mere...

 • 16/4: Rådet (udenrigsanliggender) / Luxembourg
  Emnerne bliver bl.a. Syrien, Rusland, Iran, Vestbalkan samt den fremtidige finansiering af eksterne initiativer - Læs mere...

 • 16-19/4: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. Facebook-Cambridge Analytica-skandalen, cirkulære økonomi, klimabeskyttelse og skovbrug, energieffektivitet i bygninger, mordet på Ján Kuciak, økologiske fødevarer samt om typegodkendelse af biler - Læs mere...

 • 17/4: Dom i sag C-441/17 Kommissionen mod Polen - Pressemeddelelse...
  Kommissionen udpegede i 2007 Natura 2000-området Puszcza Białowieska til et område af "fællesskabsbetydning" i overensstemmelse med habitatdirektivet grundet tilstedeværelsen af naturtyper og visse dyrs og fuglearters naturlige levesteder. Stedet er også et særligt beskyttet område for fugle under fugledirektivet. Białowieżaskoven er en af de bedst bevarede naturlige skove i Europa, kendetegnet ved store mængder dødt træ og gamle træer, hvoraf nogle er flere århundreder gamle.
  Den polske miljøminister tillod i 2016, som en reaktion på et barkbilleudbrud, fældning i Białowieża-skovdistriktet, samt aktive skovforvaltningsoperationer i områder, der tidligere havde været fritaget for sådanne, såsom "sanitære udhugninger", ny opvækst og foryngelse. Fjernelse af døde træer og træer påvirket af barkbillen begyndte dernæst på omkring 34 000 hektarer af Natura 2000-området Puszcza Białowieska, der har et samlet overfladeareal på 63 147 hektarer.
  Kommissionen er af den holdning, at sådanne aktive skovforvaltningsoperationer har en negativ indvirkning på vedligeholdelsen af bevaringsforholdene for de naturlige levesteder og levestederne for de dyre- og fuglearter, hvis bevarelse er grunden til Puszcza Białowieska er udpeget som et Natura 2000-område. Kommissionen har derfor den 20. juli 2017 lagt sag an mod Polen for manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til habitatdirektivet og fugledirektivet - Læs mere...

 • 17/4: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Mulige emner på dagsordenen: Udvidelsespakke, Sikkerhedsunion (herunder en REFIT-revision af forordningen om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, et REFIT-initiativ om forbedret sikkerhed af ID-kort og opholdstilladelser tilhørende EU-borgere og deres familiemedlemmer, der er tredjelandsstatsborgere samt initiativer til at fremme retshåndhævende myndigheders adgang til og anvendelse af finansielle data på tværs af grænserne) samt 14. statusrapport om sikkerhedsunionen, handel med Japan og Singapore samt om whistleblowere - Læs mere...

 • 17/4: Kommissionen præsenterer nye sikkerhedsforanstaltninger, der skal fratage terrorister deres handlemuligheder - Læs mere...

 • 17/4: Rådet (almindelige anliggender) / Luxembourg
  Ministrene skal tale om ændringer af valgakten fra 1976 samt om retsstatsprincippet i Polen - Læs mere...

 • 17-18/4: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker er i Strasbourg
  Han deltager tirsdag i debatten om Europas fremtid sammen med den franske præsident Emmanuel Macron i Europa-Parlamentets plenarforsamling. Onsdag vil Juncker fortælle Europa-Parlamentet om konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i marts.

 • 17-18/4: Uformelt møde om socialpolitik mellem ministrene for beskæftigelse, socialpolitik og sundhed i Sofia- Læs mere...

 • 18/4: Kommissionen fremlægger forslag til økonomiske partnerskaber med Japan og Singapore...

 • 19/4: Uformelt møde mellem energiministrene i Sofia - Læs mere...

 • 17/5: Stats- og regeringschefernes uformelle møde om migration

Detaljer

Publikationsdato
16. april 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark