Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Meddelelse16. april 2021Repræsentationen i Danmark

EU i uge 16 - det sker...

I EUge 16 handler det om borgerplatformen til "Konferencen om Europas fremtid", bæredygtig finansiering, kunstig intelligens, 55-pakken, forbindelserne mellem EU og UK, retsstatsprincippet samt Covid-19 koordination. Torsdag-Fredag er der "New...

April 2021
 • 19/4: Lancering af borgerplatformen til "Konferencen om Europas fremtid"
  Platformen bliver stedet hvor borgerne kan dele deres synspunkter om alle emner, som de anser for vigtige for EU's fremtid og og der vil være pressemøde kl. 13:00 med næstformand Šuica, Guy Verhofstadt og Ana Paula Zacarias om lanceringen - Læs mere...
 • 19/4: Uformel videokonference mellem udenrigsministrene
  EU's udenrigsministre vil blive orienteret om aktuelle sager af den højtstående repræsentant, Josep Borrell, og skal gennemgå en række nylige udviklinger og kommende begivenheder. De forventes bl.a. at drøfte den seneste udvikling i Georgien, Indien, Myanmar, Mozambique og i forhandlingerne om den fælles omfattende handlingsplan (JCPOA). Rådet skal derefter udveksle synspunkter om Etiopien og Ukraine. Ministrene skal også have en uformel drøftelse med Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba - Læs mere...
 • 20/4: Ursula von der Leyen leder styrelsesrådet for taskforcen for genopretnings- og resiliens
 • 20/4: Global Health Summit: Høring med civilsamfundsorganisationer for at undersøge 3 spørgsmål som bidrag til debatten - Læs mere...
  Kommissionsformand von der Leyens indledende bemærkninger ved høringen forud for det globale topmøde om sundhed - Klik her...
 • 20/4:Uformel videokonference mellem europaministrene
  Europaministrene vil vurdere status for forbindelserne mellem EU og UK i lyset af de seneste begivenheder, formandskabet vil ajourføre delegationerne om forberedelserne til konferencens afholdelse, den årlige dialog om retsstatsprincippet – udveksling af bemærkninger og bedste praksis vedrørende den specifikke udvikling på retsstatsområdet i fem medlemsstater (Tyskland, Irland, Grækenland, Spanien og Frankrig), Covid-19 og EU-koordination samt udvidelse og stabiliserings- og associeringsprocessen - Læs mere...
 • 21/4: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. bæredygtig finansiering og kunstig intelligens - Læs mere...
 • 21/4: Det globale topmøde om sundhed: lancering af en høring om forstærket sundhedsindsats og –beredskab på verdensplan
  I tiden op til det globale topmøde om sundhed den 21. maj 2021 vil Europa-Kommissionen og det italienske formandskab for G20 være værter for en onlinehøring af det videnskabelige samfund og civilsamfundsorganisationer den 20. april. Man vil på det globale topmøde om sundhed stile efter at udvikle en “Rom-erklæring” med principper, som kan tjene til vejledning for multilateralt samarbejde og tiltag til at forhindre fremtidige globale sundhedskriser. Deltagerne vil navnlig diskutere, hvordan man styrker globalt samarbejde, offentlige folkesundhedskapaciteter samt beredskabet overfor og indsatsen mod sundhedstrusler på verdensplan. En rapport med høringens konklusioner vil være del af forberedelserne af Rom-erklæringens principper. Kommissionsformand von der Leyen vil tale til deltagerne inden diskussionerne begynder. Følg med fra kl. 12:30 onsdag den 21. april - Klik her...
 • 22/4: Møde i kommissærkollegiet - anden session/Bruxelles
  Orienterende debat om pakken om klar til 55, klima og energi
 • 22/4: Formandskabsarrangement: uformel videokonference mellem energiministrene - Læs mere...
 • 22/4: Ursula von der Leyen deltager i topmødet for verdensledere, som USA’s præsident, Joe Biden, er vært for i anledning af Jordens Dag
 • 22-23/4: New European Bauhauskonference
  Bl.a. med Ursula von der Leyen samt Bjarke Ingels, Olafur Eliasson og Ursula von der Leyen - Mariya Gabriel og Elisa Ferreira deltager også i paneldebatter via videokonference under konferencen om det nye europæiske Bauhaus - Læs mere...
 • 23/4: Formandskabsarrangement: uformel videokonference mellem miljøministrene - Læs mere...
 • 23/4: Ursula von der Leyen besøger Pfizers Global Manufacturings produktionssted i Puurs og modtager samme dag Ungarns premierminister, Viktor Orbán

-

 • 8/5: Uformelt møde mellem stats- og regeringscheferne / Porto
 • 24-25/6: Det Europæiske Råd

Detaljer

Publikationsdato
16. april 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark