Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. maj 2020Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU i uge 20 - det sker...

Onsdag vil Kommisionen's møde bl.a. handle om turisme, transport og grænsekontrol i EU...

EU - det sker...
 • 11/5: Kommissionsformand Ursula von der Leyen har en videokonference med Charles Michel, formand for Det Europæiske Råd
 • 12/5: Videokonference mellem forsvarsministrene - Læs mere...
 • 12/5: Videokonference mellem sundhedsministrene - Læs mere...
 • 12/5: Møde i Rådet (almindelige anliggender)
 • 12/5: Margrethe Vestager har en videokonference med europæiske liberale ledere
 • 13/5: Møde i Rådet (udenrigsanliggender (udvikling))
 • 13/5: Kommissionsformand Ursula von der Leyen taler ved Europa-Parlamentets plenarforsamling
 • 13/5: Landbrugs- og fiskeriministrenes videokonference - Læs mere...
 • 13-15/5: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Bruxelles
  Emnerne blive bl.a. EU's langsigtede budget og covid-19-sporingsapps - Læs mere...
 • 14/5: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Torsdag den 14. maj 2020 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF)
 • 14/5: Dom i de forenede sager C-924/19 PPU Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság & C-925/19 PPU Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság – retlige anliggender, frihed og sikkerhed samt grænsekontrol i Ungarn - Læs mere om sag C-924/19 og C-925/19
 • 14/5: Margrethe Vestager har en videokonference med Digital Europes rådgivende gruppe om covid-19
 • 15/5: Ministrene med ansvar for industri og det indre marked har en videokonference - bl.a. har Margrethe Vestager en uformel videokonference med ministrene - Læs mere...
 • 15/5: Videokonference mellem udenrigsministrene - Læs mere...
 • 8/5: Eurogruppen mødes via videokonference - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
11. maj 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark