Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse17. maj 2021Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU i uge 20 - det sker...

Emnerne i EUge 20 bliver bl.a. bæredygtig blå økonomi, den kreative sektors bæredygtighed, sportsinnovation, Schengen, Erasmus+, grøn omstilling, beskatning af erhvervslivet og den globale tilgang til forskning og innovation, israel og palæstina...

Maj 2021
 • 17/5: Uformelt møde mellem europaministrene / Coimbra i Portugal - Læs mere...
 • 17/5: Kommissionen frenlægger en ny tilgang til en bæredygtig blå økonomi i EU - Læs mere...
 • 17/5: Onlineseminar med tre europæiske ambassadører i Danmark til en snak om, hvilke perspektiver og forventninger, de ser i deres hjemlande - og hvordan det knytter an til den konference om Europas fremtid - Læs mere...
 • 17-18/5: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport
  Ministrene skal mødes i Bruxelles for at drøfte lighed og inklusion på uddannelsesområdet, initiativet Europauniversiteter og unges deltagelse i beslutningsprocesser. De skal også fokusere på den kreative sektors bæredygtighed, handlingsplanen for mediesektoren og den audiovisuelle sektor og sportsinnovation - Læs mere...
 • 17/5: Styrkelse af Schengenområdet
  Schengenforummet med deltagelse af medlemmer af Europa-Parlamentet og indenrigsministre finder sted for anden gang.
  Baggrund:
  Den nuværende Schengenevaluerings- og overvågningsmekanismen, som har fungeret siden 2015, har som mål at sikre en effektiv, konsekvent og gennemsigtig anvendelse af Schengenreglerne. På baggrund af resultaterne fra mere end 200 evalueringer foretaget mellem 2015 og 2019, kan det konkluderes, at Schengenlandene håndhæver Schengenreglerne i tilstrækkelig grad, da der kun er fundet alvorlige mangler i et begrænset antal lande, og disse er generelt blevet håndteret prompte. Der er dog stadig tilbagevendende mangler og afvigende praksisser, og disse kan på sigt påvirke, hvor godt Schengenområdet fungerer. Som led i debatten om Schengenområdets fremtid foreslår Kommissionen mulige operative foranstaltninger for at forbedre evalueringsmekanismen og dermed tilliden til Schengen. Rapporten er et bidrag til diskussionerne under næste uges allerførste Schengenforum, som stiler efter at stimulere samarbejde og politisk dialog, og som vil bidrage til strategien for et styrket Schengenområdet, som vil blive præsenteret medio 2021. Strategien vil blandt andet se på Schengenevaluerings- og overvågningsmekanismen.
 • 17-20/5: Plenarsamling i Europa-Parlamentet
  Emnerne på denne plenarforsamlingen bliver bl.a. Erasmus+, grøn omstilling og støtte til den kulturelle sektor - Læs mere...
 • 18/5: Josep Borrell Fontelles indkalder EU’s udenrigsministre til en ekstraordinær videokonference i lyset af den vedvarende eskalering mellem Israel og Palæstina og det uacceptable antal af civile ofre – De vil koordinere og drøfte, hvordan EU bedst kan bidrage til at stoppe den nuværende vold
 • 18/5: Samhørighedsministrenes uformelle møde / Coimbra i Portugal - Læs mere...
 • 18/5: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Emner ventes bl.a. at blive beskatning af erhvervslivet og den globale tilgang til forskning og innovation - Læs mere...
 • 20/5: Onlinearrangement om det europæiske borgerinitiativ med fokus på Danmark - Læs mere...
 • 20/5: Rådet (udenrigsanliggender (handel))
  Emnerne bliver bl.a. instrumentet for internationale offentlige udbud, handelspolitikken, WTO, handelsforbindelserne mellem EU og USA og stålbeskyttelsesforanstaltninger samt handelsaftalen mellem EU og Mercosur - Læs mere...
 • 21-22/5: Uformelt møde mellem økonomi- og finansministrene i Lisabon/Portugal - Læs mere...
 • 21/5: Det globale sundhedstopmøde/Global Health Summit i Rom - Læs mere...

-

Detaljer

Publikationsdato
17. maj 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark