Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse17. maj 2024Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU i uge 21 - 2024 - det sker...

Lørdag den 18. maj er det 2-årsdagen for REPowerEU-planen der sikrede vores energiforsyning og reducerede vores afhængighed af Rusland. På Kommissionens møde onsdag handler det bl.a. om den europæiske sundhedsunion...

Maj 2024

 

 

 

 • 21/5: Rådet for Almindelige Anliggender / Bruxelles
  Ministrene vil fokusere på forberedelserne til Det Europæiske Råds møde i juni, Rådets årlige dialog om retsstatsprincippet og artikel 7-proceduren vedrørende Polen

 

 • 21/5: 8. møde i Associeringsrådet EU-Republikken Moldova / Bruxelles
  Mødet – det første, siden Det Europæiske Råd besluttede at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Republikken Moldova – indledes med en drøftelse om bilaterale forbindelser med fokus på Republikken Moldovas EU-tiltrædelsesproces og politisk dialog og reformer, navnlig på områderne retfærdighed, frihed og sikkerhed. EU's og Moldovas delegationer vil derefter fortsætte drøftelserne om samarbejde og konvergens inden for udenrigs- og sikkerhedspolitik samt økonomisk og sektorspecifikt samarbejde, navnlig inden for energi, handel og handelsrelaterede anliggender - Josep Borrell deltager bl.a...

 

 • 21/5: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi (Telekommunikation)/ Bruxelles
  Telekommunikationsministrene skal have en orienterende debat om behovet for en samarbejdsbaseret tilgang til en konsekvent gennemførelse af den nyligt vedtagne lovgivning på det digitale område. Rådet vil også godkende konklusioner om fremtiden for EU's digitale politik og om fremtidens cybersikkerhed. Under en uformel frokost skal ministrene drøfte spørgsmålet om fremme af digitale færdigheder med henblik på en inklusiv digital omstilling og inklusion. Endelig forventes Rådet som et punkt uden debat at vedtage forordningen om kunstig intelligens

 

 

 

 • 23/5: Vedtagelse af maj's overtrædelsespakke
  Kommissionen vil med sin tilbagevendende pakke af afgørelser på traktatbrudsområdet gå videre i sager mod medlemsstater, der ikke har opfyldt deres forpligtelser i henhold til EU-retten. Disse afgørelser, som omfatter mange sektorer og politikområder, har til formål at sikre en korrekt anvendelse af EU-retten til gavn for borgerne og erhvervslivet - Baggrund...

 

 • 23-24/5: Rådet for Konkurrenceevne / Bruxelles
  Torsdag formiddag mødes ministrene med ansvar for rummet i Bruxelles og sigter mod at vedtage Rådets konklusioner om styrkelse af Europas konkurrenceevne gennem rummet, et emne, der også vil blive drøftet på det efterfølgende møde i Det Fælles EU-ESA-Rumråd. Om eftermiddagen tager forskningsministrene over og ventes at vedtage en politisk aftale om EuroHPC og AI, en henstilling om sikkerhed inden for forskning og rådskonklusioner om to spørgsmål: vidensudnyttelse og den efterfølgende evaluering af Horisont 2020.
  Fredag vil ministrene for industri og det indre marked fortsætte samlingen i Rådet (konkurrenceevne). Efter godkendelsen af A-punkter opfordres ministrene til at vedtage Rådets konklusioner om tre spørgsmål: fremtiden for EU's industripolitik, det indre marked og Revisionsrettens beretning om offentlige udbud i EU.

 

OBS: Høringen om midtvejsevaluering af instrumentet for teknisk støtte slutter den 10. juni 2024...!

 

-

 

 • 27-28/6: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
17. maj 2024
Forfatter
Repræsentationen i Danmark