Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse23. maj 2022Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU i uge 21 - det sker...

Mandag fremlægger Kommissionen forårspakken og onsdag handler det om inddrivelse og konfiskation af aktiver samt unddragelse eller overtrædelse af sanktioner

Maj 2022

 

 

 • 22-26/5: Økonomisk Verdensforum mødes i Davos
  Ursula von der Leyen taler ved World Economic Forum tirsdag den 24. maj -  Frans Timmermans, Margaritis Schinas, Paolo Gentiloni, Johannes Hahn, Nicolas Schmit og Virginijus Sinkevičius deltager også - Læs mere...

 

 • 23/5: Kommissionen fremlægger forårspakken - Læs mere...

 

 • 23/5: Rådet (almindelige anliggender) / Bruxelles
  Rådet skal have en udveksling af synspunkter om udkastet til konklusioner, der skal vedtages på det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd 30.-31. maj 2022. Ministrene skal også drøfte forslaget til kommenteret dagsorden for Det Europæiske Råds møde 23.-24. juni 2022.
  Som led i proceduren i henhold til EU-traktatens artikel 7, stk. 1, skal Rådet afholde en høring om Ungarn.
  Formandskabet vil orientere Rådet om konferencen om Europas fremtid, der blev afsluttet 9. maj, efterfulgt af en udveksling af synspunkter - Læs mere...

 

 • 23/5: Kommissær Ylva Johansson er vært for en samtale med Mattias Tesfaye, Danmarks indenrigsminister

 

 • 23/5: Eurogruppen / Bruxelles
  Ministrene skal drøfte den makroøkonomiske udvikling på grundlag af Kommissionens forårsprognose. På grundlag af de opdaterede økonomiske udsigter vil Eurogruppen drøfte en passende politisk reaktion i lyset af de aktuelle økonomiske udfordringer med fokus på finanspolitikker, kommende ledige stilling som administrerende direktør for ESM samt udkast til budgetplaner og bankunionen - Læs mere...

 

 • 23/5: Rådet for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde / Bruxelles
  På 54. møde i Rådet for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) vil ministrene drøfte, hvordan aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) generelt fungerer. De vil også have en orienterende debat om mindskelse af strategisk afhængighed inden for råmaterialer og energi. EØS-Rådet forventes også at vedtage konklusioner om samarbejdet mellem EU og landene i EØS-EFTA (Den Europæiske Frihandelssammenslutning), herunder om den digitale transformation og den grønne omstilling - Læs mere...

 

 • 23/5-20/6: Effektivt forbud mod produkter, der fremstilles, udvindes eller høstes ved tvangsarbejde - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 23/5-15/8: Krav til energimærkning af produkter til lokal rumopvarmning (gennemgang) - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 23/5-15/8: Næringsstoffer: handlingsplan for bedre forvaltning - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 24/5: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles
  Økonomi- og finansministrene skal drøfte de økonomiske og finansielle konsekvenser af de sanktioner, der er pålagt Rusland efter dets uprovokerede og uberettigede militære invasion i Ukraine.
  Rådet forventes at vedtage sin holdning (generel indstilling) til den reviderede ELTIF-forordning. Med denne forordning indføres der ensartede bestemmelser om godkendelse, investeringspolitik og driftsbetingelser for EU-baserede alternative investeringsfonde (EU-AIF'er) eller afdelinger af EU-AIF'er, der markedsføres i Unionen som europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF'er). Formålet er at rejse og kanalisere kapital til europæiske langsigtede investeringer i realøkonomien i overensstemmelse med Unionens målsætning om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
  Økonomi- og finansministrene vil også blive orienteret om opfølgningen af G20-mødet mellem finansministrene og centralbankcheferne - Læs mere...

 

 • 24/5: Rådet (landbrug og fiskeri) / Bruxelles
  Ministrene sigter mod at vedtage konklusioner om vaccination som et supplerende redskab til de nuværende foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af højpatogen aviær influenza (HPAI). Aviær influenza udgør en risiko for folkesundheden og er skadelig for dyrs sundhed og velfærd med alvorlige økonomiske konsekvenser for de berørte fjerkræsektorer.
  Andre emner bliver: epidemiovervågning, positivliste for hold af selskabsdyr, jordbundsbeskyttelse samt verdenshandelsorganisationens 12. ministerkonference  - Læs mere...

 

 • 24/5-21/6: Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling på markedet – ajourføring af den uformelle vejledning til virksomheder - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 24/5-16/8: Miljøvirkninger af affaldshåndtering: revision af EU's affaldsramme - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 24/5-16/8: Madspild: reduktionsmål - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 25/5: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive inddrivelse og konfiskation af aktiver samt unddragelse eller overtrædelse af sanktioner - Læs mere...

 

 • 25/5: Kommissær Virginijus Sinkevičius mødes med repræsentanter for Dansk Fiskerproducentorganisation

 

 • 25/5-17/8: Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer: efterfølgende evaluering af EFSI 2.0-forordningen - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

-

 • 30-31/5: Ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd

-

 • 23-24/6: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
23. maj 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark