Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. maj 2018Repræsentationen i Danmark

EU i uge 22 - det sker

Denne uge kommer til at handle en del om den flerårige finansielle ramme og EU's budget for 2021-2027 med forslag for forskellige sektorer og om handelsrelationerne med USA og Kina.Andre emner bliver bl.a. plastaffald, kunstvanding, resultattavle for...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 28/5: Kommissionens forslag til nye EU-regler til mindskelse af havaffald - Læs mere...
 • 28/5: Rådet (udenrigsanliggender)
  Emner: Nordkorea og Yemen, Iran og atomaftalen, Venezuela, Gaza, Den Demokratiske Republik Congo samt om landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet - Læs mere...
 • 28/5: Kommissionens forslag til regler for intellektuel ejendomsret inden for lægemidler - Læs mere...
 • 28/5: Margrethe Vestager modtager besøg af en gruppe fra Statens IT
 • 28/5: Kommissionens forslag til at gøre det lettere og sikrere at genbruge vand til kunstvanding - Læs mere...
 • 28/5: EU's resultattavle for retsområdet 2018 - Læs mere...
 • 28-29/5: Rådet (konkurrenceevne)
  Vigtigste punkter på dagsordenen er det indre marked, gensidige anerkendelse af varer, små selskaber's - der bruger onlineplatforme og søgemaskiner - forhandlingsstyrke, strategien for et digitalt indre marked, forskning og innovation i forbindelse med den næste flerårige finansielle ramme, Horisont Europa, Euratomprogrammet, udveksling af viden og om den europæiske åbne videnskabscloud samt fremtiden for EU's rumpolitik - Læs mere...
 • 28-31/5: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. udstationerede arbejdere, prisdumping, Gaza-striben og Jerusalem, USA, stål og aluminium samt om EU's budget for 2021-27 - Læs mere...
 • 29/5: Dom i sag C-426/16 Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen - Pressemeddelelse
  Muslimer anser det som en religiøs pligt at slagte et dyr på den første dag i den islamiske offerfest. Dyrets kød bliver efterfølgende dels spist af familien og dels givet væk til naboer, øvrige familiemedlemmer og fattige.
  En EU-forordning om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet fastlægger, at dyr kun kan slås ihjel efter at være blevet bedøvet. Forordningen indeholder en undtagelse for dyr, der slagtes som led i religiøse ritualer. I henhold til forordningen skal slagtningen foregå på et slagteri.
  Den flamske minister for dyrevelfærd skrev i 2015 til de flamske borgmestre og gjorde opmærksom på, at slagtning uden bedøvelse, herunder slagtning foretaget som led i den islamiske offerfest, kun kan foregå i godkendte slagterier. Det betød, at midlertidige slagteanlæg, der tidligere havde været anvendt til at møde den stigende efterspørgsel på slagtning uden bedøvelse under den religiøse fest, ikke længere kunne anvendes.
  Et antal moskeer i Flandern lagde sag an mod ministeren med det argument, at deres religionsfrihed blev antastet, eftersom der ikke var tilstrækkelig kapacitet i slagterierne i regionen Flandern til at imødekomme den årlige efterspørgsel på rituel slagtning af ubedøvede dyr. Domstolen Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel i Belgien har forelagt Domstolen et spørgsmål om forordningens forenelighed med den europæiske menneskerettighedskonvention og chartret om grundlæggende rettigheder - Læs mere om sagen...
 • 29/5: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Kommer til at handle en del om den flerårige finansielle ramme med udgiftsforslag for forskellige sektorer samt om handelsrelationerne med USA og Kina - Læs mere...
 • 29/5: Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme og EU's budget for 2021-2027 mht. regionalpolitik, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden bliver fremlagt - Læs mere...

 • 31/5: Dom i sag C-537/17 Wegener - Pressemeddelelse
  Claudia Wegner havde bestilt en flybillet fra Berlin til Agadir med Royal Air Maroc med en mellemlanding i Casablanca. Hun blev nægtet boarding i Casablanca på flyet til Agadir, fordi hendes sæde var blevet givet til en anden passager. Hun boardede senere et andet fly og ankom i Agadir 4 timer efter hendes planlagte ankomsttidspunkt.
  Claudia Wegner udbad sig kompensation for denne forsinkelse, men Royal Air Maroc har nægtet dette, idet de hævder, at Wegner ikke var berettiget til kompensation i henhold til EU-forordningen om luftfartpassagerers rettigheder. Forordningen gælder ikke for flyvninger, der udelukkende finder sted uden for EU. Landgericht Berlin, der er en regional domstol i Berlin, har derfor spurgt Domstolen om de to flyvninger (Berlin – Casablanca og Casablanca – Agadir), der udgjorde en enkelt reservering, burde klassificeres som en enkelt flyvning (med en mellemlanding) med afgang fra en medlemsstat (Tyskland) eller om de skal betragtes som to særskilte flyvninger, hvorved flyvningen fra Casablanca til Agadir ikke er omfattet af forordningens anvendelsesområde - Læs mere om sagen...

 • 31/5: Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme og EU's budget for 2021-2027 mht. programmer vedrørende Den Økonomiske og Monetære Union bliver fremlagt - Læs mere...

 • 3-5/6: Uformelt møde mellem landbrugsministrene i Sofia - Læs mere...

 • 7/6: Borgardialog i København med Frans Timmermans - Kommissionens første næstformand - Læs mere...
 • 28-29/6: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles til sommer-topmøde...

Detaljer

Publikationsdato
28. maj 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark