Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse30. maj 2022Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU i uge 22 - det sker...

Onsdag er der folkeafstemning om forsvarsforbeholdet, mandag-tirsdag er der topmøde i Bruxelles og vi får i Danmark besøg af Elisa Ferreira. På Kommissionens møde handler det om konvergensrapporten 2022

Maj 2022

 

 • 29/5-31/5: Elisa Ferreira besøger Odense and København
  Præsenterer mandag partnerskabsaftalen og besøger University College Lillebælts regionalfondsprojekt "Innovation Laboratories Build 4.0", besøger Micro Technic og deltager i en præsentation af det fynske fyrtårnsprojekt "Healthdrones.
  Tirsdag mødes hun bl.a. med Asbjørn Overgaard og Nikolaj Lubanski, henholdsvis administrerende direktør og driftsdirektør i Copenhagen Capacity - Læs mere...

 

 • 30-31/5: Ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd
  Kommissionsformand Ursula von der Leyen deltager i Det Europæiske Råds ekstraordinære møde - Læs mere...

 

 • 30-31/5: Green Impact Week 2022 i København - Læs mere...

 

 

 • 31/5-1/6: Ursula von der Leyen i Rotterdam, Nederlandene: deltager i den 27. EPP-kongres

 

 • 1/6: Afstemningen om Danmark kan deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar - Læs mere...

 

 • 1/6: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive konvergensrapporten 2022 - Læs mere...

 

 • 1/6: Ny chef for Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark starter - Læs mere...

 

 • 1/6-1/9: Lokomotivførere: forbedret EU-certificeringsordning - Kommissionen indleder offentlig høring - Læs mere...

 

 • 2/6: Dom i sagen om HK/Danmark og HK/Privat - Læs mere...

 

 

 • 2/6: Rådet for Almindelige Anliggender (samhørighed) / Luxembourg
  EU's ministre med ansvar for samhørighedspolitik opfordres til at godkende udkastet til Rådets konklusioner om Kommissionens meddelelse om den 8. samhørighedsrapport "Samhørighed i Europa frem mod 2050".
  I forbindelse med rapporten vil Rådet udveksle synspunkter om samhørighedspolitikkens territoriale dimension og tilpasningen mellem de fælles europæiske prioriteter og de lokale aktørers behov - Læs mere...

 

 • 2/6: Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) holder pressebriefing om covid-19 kl. 14:30 - Læs mere...

 

 • 2/6: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi (transport) / Luxembourg
  Ministrene opfordres til at vedtage generelle tilgange til de tre relevante komponenter i "Fit for 55"-pakken: henholdsvis Alternative Fuel Infrastructure (AFIR), RefuelEU Aviation og FuelEU Maritime regulativer.
  Rådet vil også vedtage en generel tilgang til direktivet om intelligente transportsystemer (ITS) samt om direktivet om forbedring af stabilitetskravene for passagerskibe og vil udveksle synspunkter om forordningen for det transeuropæiske transportnet (TEN- T) - Læs mere

 

 • 2/6-30/6: EU-forordningen om ophugning af skibe – evaluering - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 3/6: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi (telekomminikation) / Luxembourg
  Ministrene vil bl.a. diskutere kunstig intelligens, eIDAS og dataloven - Læs mere...

 

 • 3/6: Badevandsrapporten for Danmark og resten af EU bliver offentliggjort - Læs mere...

 

 • 3/6: Rådet for Udenrigsanliggender (handel) / Luxembourg
  Handelsministrene skal udveksle synspunkter om status for reformen af WTO og forberedelserne til Verdenshandelsorganisationens 12. ministerkonference (MC-12),12.-15. juni 2022 i Genève. Ministrene skal også drøfte den nuværende status for handelsforbindelserne mellem EU og USA og vil blive orienteret om resultatet af andet møde i handels- og teknologirådet mellem EU og USA, der fandt sted 16. maj 2022. En udveksling af synspunkter om den seneste udvikling og de vigtigste retningslinjer for handelsforbindelserne med Kina vil også være på dagsordenen - Læs mere...

 

-

 • 23-24/6: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
30. maj 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark