Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. juni 2018Repræsentationen i Danmark6 min læsetid

EU i uge 23 - det sker...

I denne uge handler det igen en del om den flerårige finansielle ramme og EU's budget for 2021-2027 med forslag for flere forskellige sektorer inden for bl.a. investeringer, forskning og innovation.Og så får vi i Bruxelles besøg af H.K.H...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 3-5/6: Uformelt møde mellem landbrugsministrene i Sofia - Læs mere...

 • 4-5/6: Rådet (retlige og indre anliggender)
  Emner: salg af varer, Bruxelles IIa-forordning, nye strategi for e-justice, Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO), direktivet om insolvens, rekonstruktion og en ny chance, elektronisk bevismateriale, visumkodeksen, migrationsruterne, terrorbekæmpelse samt om EU-politikcyklus - Læs mere...

 • 5/6: Jean-Claude Juncker holder tale ved "Brussels Economic Forum" - Læs mere...

 • 5/6: Margrethe Vestager er i Danmark
  Grundlovsdag holder hun taler til den københavnske gymnasieforening og til en begivenhed, som det Radikale Venstre holder i Aalborg.

 • 5/6: Dom i sag C-673/16 Coman - Pressemeddelelse...
  Hr. Coman, der er rumænsk statsborger, og hr. Hamilton, der er amerikansk statsborger, giftede sig i Bruxelles i november 2010. Efter indgåelse af ægteskabet kontaktede Coman de rumænske myndigheder for at søge om en opholdstilladelse til hans ægtefælle i henhold til direktivet om fri bevægelighed. De rumænske myndigheder oplyste ham om, at "i henhold til national lovgivning vedrørende immigration og andre relevant bestemmelser, så kunne en forlængelse af en midlertidig opholdstilladelse til en amerikansk statsborger ikke udstedes i familiesammenføringsøjemed". Dette skyldtes primært, at rumænsk national lovgivning forbyder ægteskab mellem personer af samme køn og fastlægger, at ægteskab indgået i udlandet mellem personer af samme køn ikke anerkendes i Rumænien.
  Coman og Hamilton anser denne afgørelse for at diskriminere på grundlag seksuel orientering og har lagt sag an ved de rumænske domstole.
  Den rumænske forfatningsdomstol har spurgt Domstolen om en ægtefælle, der ikke selv er EU-borger, til en EU-borger, hvor ægteskabet er indgået i en anden medlemsstat, bør betragtes som ægtefælle eller som et andet berettiget familiemedlem inden for rammerne af direktivet og derfor kan påberåbe sig ret til opholdstilladelse - Læs mere om sagen...

 • 5-6/6: De europæiske udviklingsdage 2018 - Læs mere...
  Kommissionsformand Jean-Claude Juncker, Frans Timmermans, Federica Mogherini, Cecilia Malmström, Neven Mimica og Christos Stylianides deltager i de europæiske udviklingsdage 2018 i Bruxelles og holder hovedtaler - H.K.H. Kronprinsessen deltager også i European Development Days i Bruxelles.
 • 6/6: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Kommer til at handle om den flerårige finansielle ramme med 2. pakke af udgiftsforslag for forskellige sektorer samt om Polen, handel med USA og Iran - Læs mere...
 • 6/6: Dom i sag C-49/17 Koppers - Domstolens dom...
  Koppers A/S producerer stenkulsbeg (kulanoder), kønrøg, creosot, naftalen, restprodukter af naftalen og opløsningsmidler på sine fabrikker i Nyborg gennem raffinering og destillation af råmaterialet stenkulstjære. Koppers har lagt sag an mod Skatteministeriet med den påstand, at ministeriet må anerkende, at selskabets forbrug af opløsningsmidler som brændsel i perioden fra den 1. oktober 2005 til den 31. december 2007 på selskabets fabrikker i Nyborg er skattefritaget.
  Sagen angår fortolkningen af energibeskatningsdirektivet, og det centrale spørgsmål er, om direktivet udelukker, at energiafgifter kan pålægges forbruget af energiprodukter (i dette tilfælde opløsningsmidler) i produktionen af produkter, der i direktivet er defineret som "energiprodukter", når disse producerede energiprodukter ikke anvendes som motorbrændstof eller opvarmningsbrændsel - Læs mere...
 • 6/6: Kommissionen fremlæmgger forslag til den flerårige finansielle ramme og EU's budget for 2021-2027 mht. europæiske strategiske investeringer (herunder InvestEU, Connecting Europe-faciliteten, programmet "Det Digitale Europa") og rumprogrammet - Læs mere...

 • 6/6: Neven Mimica modtager Maltas præsident Marie-Louise Coleiro Preca og mødes med Jayathma Wickramanayake, der er FN's ungdomsudsending, og med Agnes, Meghla og Suelv, børneambassadører fra Albanien, Bangladesh og Uganda. Han mødes også med FN's undergeneralsekretær Phumzile Mlambo-Ngcuka, der også er administrerende direktør for FN's agentur for kvinder (UN Women), kronprinsesse Mary, Liberias præsident George Weah samt Winnie Byanyima, der er Oxfam Internationals administrerende direktør.

 • 6-7/6: Frans Timmermans er i Skælskør og København
  Han deltager i en borgerdialog og i et VL-møde. Derudover deltager han i en paneldebat om "Europas økonomi – er det er kraftcenter i fremdrift?" og har et frokostmøde med administrerende direktører. Han mødes også med medlemmer af Folketingets EU-udvalg - Læs mere...
 • 7/6: Kommissionen fremlægger forslag til den flerårige finansielle ramme og EU's budget for 2021-2027 mht. forskning og innovation(herunder Horisont Europa, ITER og Euratom) og programmet om det indre marked...
 • 7/6: Offentliggørelse af den europæiske narkotikarapport 2018
  Dimitris Avramopoulos, EU-kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, og Alexis Goosdeel, direktør for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA), offentliggør den europæiske narkotikarapport 2018 - Læs mere...
  Baggrunden:
  Den europæiske narkotikarapport leverer en omfattende analyse af de seneste narkotikatendenser i de 28 EU-medlemsstater, Tyrkiet og Norge. 2018-rapporten vil navnlig fokusere på: udbud af narkotika og markedet, narkotikamisbrug, -forekomst og tendenser, skadelige virkninger, der er forbundet med brug af narkotika og forskellige reaktioner til disse. Rapporten bliver ledsaget af den statistiske bulletin for 2018 og 30 landerapporter om narkotika med oversigter over de nationale narkotikaproblematikker (i EU-28, Tyrkiet og Norge).

 • 7/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (telekommunikation))
  Vigtigste punkter på dagsordenen: e-databeskyttelse, Cybersikkerhed, videreanvendelse af den offentlige sektors informationer samt om kodeksen for elektronisk kommunikation - Læs mere...

 • 7/6: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Torsdag den 7. juni 2018 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).

 • 8/6: Kommissionen fremlægger forslag til den flerårige finansielle ramme og EU's budget for 2021-2027 mht. Fiscalis og told evt. det europæiske solidaritetskorps...

 • 8-9/6: G7-topmødet - Kommissionsformand Jean-Claude Juncker er i Charlevoix, Canada
  Han holder et fælles pressemøde sammen med Donald Tusk, formand for Det Europæiske Råd, forud for G7-topmødet - Læs mere...

 • 14-17/6: EU @ Bornholm / Folkemødet 2018 - Læs mere...
 • 28-29/6: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles til sommer-topmøde...

Detaljer

Publikationsdato
4. juni 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark