Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse11. juni 2021Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 24 - det sker...

Torsdag kommer Ursula von der Leyen til Danmark og fredag drager Margrethe Vestager og #EUiDK til Folkemødet på Bornholm.Inden da er der både EU-Canada-topmøde og EU-USA-topmøde i Bruxelles. Andre emner i ugen bliver covidcertifikat og erfaringerne..

Juni 2021
 • 14/6: Uformel videokonference mellem udviklingsministrene - Læs mere...
 • 14-15/6: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik/Luxembourg
  Nicolas Schmit og Helena Dalli deltager i mødet mellem beskæftigelses- og socialministrene
  Nicolas Schmit, kommissær for beskæftigelse og sociale rettigheder, og Helena Dalli, kommissær med ansvar for ligestilling, deltager i mødet mellem beskæftigelsesministrene og ministrene for sociale anliggender mandag den 14. juni i Luxembourg. Ministrene vil drøfte en bred vifte af emner, herunder opfølgning på det sociale topmøde i Porto og de næste skridt i gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder. Ministrene forventes navnlig at drøfte fastsættelse af nationale beskæftigelsesmål og sociale mål og overvågning af fremskridt inden for det europæiske semesterprocessen. Rådet forventes at vedtage konklusioner om strategien for rettigheder for personer med handicap 2021-2030. Strategien er et fælles redskab til at forbedre livene for personer med handicap, og den omfatter alle aspekter af FN's konvention om rettigheder for personer med handicap. Rådet forventes også at vedtage en henstilling om oprettelse af en europæisk børnegaranti, som sigter på at tackle børnefattigdom og social udstødelse. Den indeholder anbefalinger om konkrete tiltag, som medlemsstaterne kan tage til at garantere adgang til en række vigtige tjenesteydelser for børn i nød og for at fremme muligheder for ligestilling. Ministrene vil også drøfte fremskridtene for Kommissionens forslag om tilstrækkelig mindsteløn i EU. Andre punkter på dagsordenen omfatter koordinering af økonomisk og social politik, langtidspleje, tilstrækkelig pension, hjemmearbejde, social dialog, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen samt koordinering af sociale sikringsordninger. Det portugisiske rådsformandskab vil også fremhæve den kommende konference på højt plan i Lissabon den 21. juni, hvor den europæiske platform til bekæmpelse af hjemløshed skal lanceres. Helena Dalli slutter sig til mødet for at melde tilbage til ministrene om fejringen af den europæiske mangfoldighedsmåned i maj og vejen fremad vedrørende strategien for ligestilling af LGBTIQ-personer. Andre emner, som vil blive drøftet, omfatter direktivet om bindende foranstaltninger for løngennemsigtighed og de socio-økonomiske virkninger på ligestilling mellem kønnene af covid-19 - Læs mere...
 • 15/6: Dom i sag C-645/19 Facebook Ireland & Others - Pressemeddelelse
  Sagen handler om beskyttelse af individer med hensyn til behandling af personoplysninger, overvågende myndigheder, kompetence og beføjelser, behandling af personoplysninger på tværs af grænser og kompetence til at anlægge søgsmål - Læs mere...
 • 15/6: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. erfaringerne fra covid-19-pandemien samt arbejdsbetingelserne for platformsarbejde - Læs mere...
 • 15/6: EU-USA-topmøde/Bruxelles
  Ursula von der Leyen deltager i topmødet - Læs mere...
 • 15-16/6: De europæiske udviklingsdage 2021 - Læs mere...
 • 16/6: Ursula von der Leyen rejser til Portugal og Spanien i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten/NextGenerationEU og de nationale genopretnings- og resiliensplaner
 • 17/6:
  18. JUNI 2021
  dom-c-23-20.pdf

  om offentligt udbud m.m. -
  Klagen handler om et offentligt udbud under direktivet om offentlige indkøb, som blev igangsat af regionerne med en udbudsbekendtgørelse i forbindelse med en fireårig rammekontrakt for Region Nordjylland med en enkelt operatør for indkøb af sondesæt til patienter, som modtager hjemmepleje, og institutioner. I Region Syddanmarks tilfælde blev det angivet, at regionen blot havde ”en option”.
  Klagenævnet for Udbud har stillet Domstolen en række spørgsmål om fortolkningen af direktivet om offentlige indkøb - Læs mere om sagen...

 • 17/6: Ursula von der Leyen rejser til Grækenland og derefter til Danmark i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten/NextGenerationEU og de nationale genopretnings- og resiliensplaner - Læs mere...
 • 17-19/6: EU @ Folkemødet
  Bl.a. er Margrethe Vestager på Folkemødet fredag den 18. juni - Læs mere...
 • 18/6: Ursula von der Leyen rejser til Luxembourg i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten/NextGenerationEU og den nationale genopretnings- og resiliensplan
 • 19/6: Konferencen om Europas fremtid: konstituerende plenarforsamling/borgerarrangement
  Den konstituerende plenarforsamling finder sted i Strasbourg med både virtuel og fysisk deltagelse i fuld overensstemmelse med sundhedssituationen og vil omfatte præsentationer om de europæiske borgerpaneler og den flersprogede digitale platform - Læs mere...

-

 • 24-25/6: Det Europæiske Råd

Detaljer

Publikationsdato
11. juni 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark