Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse18. juni 2021Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

EU i uge 25 - det sker...

Så er det igen topmøde-uge da EU's stats- og regeringschefer skal mødes torsdag-fredag i Bruxelles...Andre emner i ugen bliver bl.a. Belarus, Irak Latinamerika, Serbien og Montenegro, retsstatsprincippet i Polen og om Unionens værdier i Ungarn samt..

Juni 2021

 

 • 21/6: Rådet for Udenrigsanliggender mødes i Luxembourg
  Mødet indledes med en drøftelse af aktuelle sager, hvor ministrene får mulighed for at blive ajourført og reagere på den seneste udvikling vedrørende spørgsmålene på dagsordenen. Rådet vil derefter fortsætte med udveksling af synspunkter om Belarus, Irak og Latinamerika. Under en arbejdsfrokost vil de have en uformel udveksling med Iraks udenrigsminister, Fuad Hussein - Læs mere...

 

 • 21-24/6: WTO's 12. ministerkonference

 

 • 22/6: Dom i forbundne sager C-682/18 YouTube & C-683/18 Cyando om intellektuel ejendomsret, ophavsret og beslægtede rettigheder, mellemmænds ansvar for mulige overtrædelser, viden om ulovlighed af visse aktiviteter, begrebet kommunikation til offentligheden og fremskaffelse og forvaltning af en video- eller digital fildelingsplatform på internettet
  Den forelæggende domstol forsøger at fastlægge, om en operatør af en videoplatform på internettet, hvor videoer med indhold beskyttet af ophavsrettigheder gøres offentligt tilgængelige for brugere uden ophavsrettighedshavernes samtykke, udfører en kommunikation til offentligheden i medfør af artikel 3, stk. 1), i direktiv 2001/29/EF.

 

 • 22/6: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Luxembourg
  Rådet skal forberede Det Europæiske Råds møde 24. og 25. juni 2021. Ministrene skal også udveksle synspunkter om udvidelse og stabiliserings- og associeringsprocessen mht. Serbien og Montenegro. Formandskabet vil orientere ministrene om konferencen om Europas fremtid. Rådet vil afholde høringer vedrørende procedurerne i artikel 7 i TEU: om retsstatsprincippet i Polen og om Unionens værdier i Ungarn. Under eventuelt vil ministrene blive orienteret om forbindelserne mellem EU og Schweiz - Læs mere...

 

 • 23/6: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles

 

 • 23-24/6: Plenarsamling i Europa-Parlamentet - Læs mere...

 

 • 24-25/6: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
  EU's ledere mødes i Bruxelles for at drøfte covid-19, økonomisk genopretning, migration og eksterne forbindelser, herunder forbindelserne med Tyrkiet og Rusland - Læs mere...

-

 • 21-22/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
18. juni 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark