Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Meddelelse17. juni 2022Repræsentationen i Danmark

EU i uge 25 - det sker...

Så er det igen topmøde-uge og emner bliver bl.a. økonomi og Europas fremtid samt Ukraines, Moldovas og Georgiens ansøgninger om EU-medlemskab

Juni 2022

 

 • 20/6: Rådet for Udenrigsanliggender / Luxembourg
  Rådet skal bl.a. drøfte den seneste udvikling på Afrikas Horn og EU's forbindelser med Egypten samt skal Rådet udveksle synspunkter om Ruslands angrebskrig mod Ukraine i lyset af det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd 30.-31. maj 2022 og vedtagelsen af en 6. pakke af økonomiske og individuelle sanktioner mod Rusland - Læs mere...
  Jeppe Kofod ventes også denne dag at underskrive aftalen om af Danmark 1. juli 2022 træder fuldt ind i det europæisk sikkerhed og forsvar's samarbejde

 

 • 20/6: Mariya Gabriel tager imod bl.a. Anders Bjarklev, rektor for Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

 

 • 20/6: Samarbejdsrådet EU-Kasakhstan / Luxembourg
  Samarbejdsrådet skal drøfte status for og de næste skridt i den udvidede partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Kasakhstan. Det skal dernæst drøfte politiske, økonomiske og handelsmæssige spørgsmål (herunder interne reformer, retsstatsprincippet og menneskerettigheder samt regional handel) og samarbejde.
  Endelig vil delegationerne kort komme ind på udvikling og samarbejde på regionalt og internationalt plan, herunder sikkerhed - Læs mere...

 

 • 21/6: Rådet for Almindelige Anliggender / Luxembourg
  Ministrene skal forberede dagsordenen for det kommende Europæiske Råd 23.-24. juni. EU-lederne vil behandle situationen i Ukraine, drøfte den økonomiske situation, udstikke det videre forløb i forbindelse med konferencen om Europas fremtid og have en strategisk drøftelse om Den Europæiske Unions forbindelser med sine partnere i Europa - Læs mere...

 

 • 21/6-19/7: Forebyggelse af terrorisme – nye regler for markedsføring og anvendelse af kemikalier i højrisikogruppen - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 21-22/6: De europæiske udviklingsdage
  "Global Gateway: opbygning af bæredygtige partnerskaber for en forbundet verden" - Ursula von der Leyen holder åbningstalen - Læs mere...

 

 • 22/6: Dom sag T-657/20 - Ryanair mod Kommissionen om statsstøtte, luftfartsselskaber og corona
  Den 3. juni 2020 anmeldte Finland en støtteordning til Kommissionen. Ordningen var en rekapitalisering (aktieemission) for et beløb, som afhængigt af de endelige finansielle betingelser ved aktieemissionen, kan være mellem 499 og 512 millioner EUR. Alle aktionærer i Finair blev tilbudt nye aktier i forhold til deres eksisterende andele af selskabets kapital.
  Ordningen kom efter, at Finair fik lov til at modtage en statsgaranti for et lån, hvilket Kommissionen i en afgørelse af den 18. maj 2020 havde erklæret i overensstemmelse med det indre marked i henhold til statsstøttebestemmelserne om støtte til økonomien under det nuværende covid-19-udbrud. Statsgarantien om et lån dækkede 90 % af et lån på 600 millioner EUR, som Finnair havde taget for at dække sine likviditetsbehov.
  Kommissionen har ved en afgørelse af den 9. juni klassificeret den anmeldte ordning som statsstøtte i overensstemmelse med det indre marked, som afhjælper en alvorlig forstyrrelse i den finske økonomi.
  Ryanair har lagt sag an for at få afgørelsen omgjort af Retten - Læs mere...

 

 • 22/6: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive naturbeskyttelse samt grøn og retfærdig økonomisk vækst - Læs mere...

 

 • 22/6-20/7: Røgfrit miljø: opdateret henstilling - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 

 • 23/6: EU og Norge aftaler yderligere styrkelse af deres energisamarbejde
  Frans Timmermans, ledende næstformand i Kommissionen, energikommissær Kadri Simson og Norges olie- og energiminister, Terje Aasland, blev enige om yderligere at styrke det tætte samarbejde mellem Den Europæiske Union (EU) og Norge på energiområdet for at udvide deres langvarige energisamarbejde. I en fælles udtalelse understregede de de stærke bånd mellem EU og Norge og anerkendte det presserende behov for øget energiuafhængighed og for at arbejde mod at sænke energipriserne i EU og Norge og samtidig mindske drivhusgasemissionerne senest i 2030 og gøre Europa mere modstandsdygtig over for følgerne af den russiske invasion af Ukraine og over for klimaændringer. Aftalen intensiverer samarbejdet for at sikre yderligere kortsigtede og langsigtede gasleverancer fra Norge, tackle problemet med høje energipriser og udvikle et langsigtet samarbejde om offshore-vedvarende energi, brint, CO2-opsamling og -lagring og energiforskning og -udvikling for at skabe et endnu stærkere energisamarbejde på lang sigt. Norge har været en pålidelig, sikker og fornuftig leverandør af olie og gas til EU i de seneste 50 år fra felter i hele den norske kontinentalsokkel. Sammen med Norge, som er en del af det indre marked gennem EØS-aftalen, foregår der løbende udveksling gennem Energidialogen EU-Norge - Læs mere...

 

 • 23/6: Ursula von der Leyen deltager i EPP's topmøde

 

 • 23/6: Møde mellem EU's og Vestbalkans ledere / Bruxelles
  Ursula von der Leyen og Josep Borrell deltager - Læs mere...

 

 • 23/6-21/7: Retningslinjer for luftfart: forlængelse af driftsstøtte til regionale lufthavne i forbindelse med covid-19 - Kommissionen vil gerne høre din mening - Læs mere...

 

 • 23-24/6: Det Europæiske Råd / Bruxelles
  Ursula von der Leyen deltager - Læs mere...

 

 • 26-28/6: G7-topmøde i Schloss Elmau/Tyskland - Læs mere...

 

-

 

 • 20-21/10: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
17. juni 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark