Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. juni 2018Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU i uge 26 - det sker...

Så er det igen topmøde-uge og der bliver nok at tage fat på: det fremtidige EU-budget, Brexit, migration, sikkerhed, forsvar, beskæftigelse, vækst, konkurrenceevne, innovation, det digitale Europa og forbindelserne udadtil - inden da får vi i...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 25/6: Kommissionen og fire e-markedspladser underskriver hensigtserklæring om produktsikkerhed for at fjerne farlige produkter - Læs mere...
 • 25/6: Rådet (miljø) - Luxembourg
  Vigtigste punkter på dagsordenen: cirkulær økonomi, CO2-normer for personbiler og varevogne, drikkevand, beskyttelse af bier og andre bestøvere, Parisaftalen i handelsaftaler og det østrigske formandskabs arbejdsprogram - Læs mere...
 • 25/6: EU-Montenegro Stabilisation and Association Council i Luxembourg - Læs mere...
 • 25/6: Rådet (udenrigsanliggender) - Luxembourg
  Emnerne bliver sikkerheds- og forsvarssamarbejde, samarbejdet mellem EU og NATO, Yemen, EU's globale strategi, Afrikas Horn og Det Røde Hav samt Jordan - Læs mere...
 • 26/6: Phil Hogan modtager repræsentanter for Mejeriforeningen og Kødbranchens Fællesråd
 • 26/6: Rådet (almindelige anliggender) - Luxembourg
  Ministrene skal tale om 2018-udvidelsespakken, topmødet torsdag-fredag, gennemførelsen af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, Polen og det fremtidige budget - Læs mere...
 • 26/6: Rådet (almindelige anliggender (artikel 50)) - Luxembourg
  Vigtigste punkter mht. Brexit: udtrædelsesspørgsmål, grænsen mellem Irland og Nordirland samt rammen for de fremtidige forbindelser med UK - Læs mere...
 • 26/6: Margrethe Vestager modtager repræsentanter for Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation
 • 27/6: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Forberedelse af topmødet torsdag og fredag - Læs mere...
 • 27-28/6: Ukraine-reformkonference i København
  Federica Mogherini deltager i konferencen - Læs mere...
 • 27/6: Dom i sag C-230/17 - Deha Altiner og Ravn
  Érdem Deha Altiner er født den 2. september 2004 i Tyrkiet og er tyrkisk statsborger. Hans far, Metin Altiner, som også er tyrkisk statsborger, kom til Danmark i 2008 og søgte om asyl. Denne ansøgning blev senere afslået. I 2010 giftede Metin Altiner sig med den danske statsborger Isabel Hanna Ravn i Danmark. Fra 2012 til 2014 boede parret i Sverige. Siden den 24. oktober 2014 har parret boet i Danmark, hvor Metin Altiner siden den 15. oktober 2014 har haft et EU-opholdskort.
  Metin Altiner var i Tyrkiet fra 2003 til 2010 gift med Érdem Deha Altiners mor, Fatma Güldemir, som ved skilsmissen fik forældremyndigheden over sønnen. I 2015 gav Fatma Güldemir Metin Altiner og/eller Isabel Hanna Ravn tilladelse til at ansøge om familiesammenføring på vegne af Érdem Deha Altiner. Mens han var i Danmark i 2015, ansøgte Érdem Deha Altiner om et EU-opholdskort som familiemedlem til sin fars kone. Den 9. marts 2016 blev ansøgningen afslået med den begrundelse, at han ikke var omfattet af EU’s regler om retten til ophold som familiemedlem til en dansk statsborger, der er vendt tilbage til Danmark efter at have benyttet sin ret til fri bevægelighed.
  Østre Landsret har spurgt Domstolen, om EU-lovgivningen udelukker en medlemsstat fra at afslå at give afledt opholdsret til en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en EU-borger, som er statsborger i den pågældende medlemsstat, og som er vendt tilbage til medlemsstaten efter at have udnyttet sin ret til fri bevægelighed, i tilfælde hvor familiemedlemmet ikke tager til medlemslandet eller ansøger om opholdsret her i umiddelbar forlængelse af EU-statsborgerens tilbagevenden - Læs mere...
 • 28-29/6: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles til sommer-topmøde - Læs mere...
 • 1/7: Østrig overtager formandskabet fra Bulgarien
 • 9/7: EU-Ukraine topmøde i Bruxelles
 • 18/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
25. juni 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark